Advokát Petr Svoboda posílal na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže své podezření na manipulaci tendru ministerstva dopravy, které hledalo nového dodavatele kontrolních nálepek STK a emise na motorová vozidla.

Svobodu však nepříjemně překvapilo, že se úředníci začali tendrem zabývat ve správním řízení až téměř po roce. A že servisní organizace ministerstva dopravy mezitím uzavřela smlouvu s vítězem. Kontrakt už nikdo nezruší, může padnout jen pokuta.

„Shledá-li úřad důvod pro zahájení řízení, má jej zahájit v době, kdy je možné porušení zákona předejít, nebo alespoň jej napravit,“ říká Petr Svoboda. „Lhůta zhruba jedenácti měsíců je z tohoto pohledu těžko obhajitelná,“ dodává.

Logo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěžePředseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj však své lidi brání. Jsou prý zahlceni. Jen vloni přišly na úřad podněty na přezkoumání téměř tří tisícovek tendrů. „Při tomto počtu je zřejmé, že trvá několik týdnů či měsíců, než se na podnět dostane řada. Prioritu mají navíc správní řízení,“ argumentuje Rafaj.

Co se týká zakázky na nálepky STK a emise, je podle Rafaje podstatné, že uchazeči o zakázku mohli kdykoliv v průběhu zadávacího řízení podat návrh na okamžité zahájení správního řízení. A vše urychlit. „Nicméně se tak nestalo. A podle našich informací navíc nikdo z uchazečů ani nepodal námitky k zadavateli,“ podotkl Petr Rafaj.

Jednou z priorit úřadu je podle předsedy boj s bid riggingem, tedy s kartely ve veřejných zakázkách, při nichž nelegálně zmizí zhruba pětina erárních peněz.

„Protože se jedná o největší zakázky zadávané státem, lze odhadovat, že škody se pohybují v miliardách korun,“ uvedl Petr Rafaj ve čtvrtečním on-line rozhovoru se čtenáři serveru IHNED.cz.


Co ještě trápí ochránce hospodářské soutěže? Jak je možné, že nestíhají? Co by jim pomohlo? Lze se spolehnout na to, že jim neproklouznou tendry, které překračují zákon?

Ptali jste se předsedy úřadu Petra Rafaje.

Online rozhovor

Online rozhovor byl ukončen. Již nelze položit nový dotaz.
Honza
Pěkný den, pane předsedo, kolik máte celkem lidí, kteří tendry prošetřují? Jak dlouho (v průměru) se jeden kontrolor zabývá jednou kauzou? A kolik kauz mu na stole leží?
Přeji všem dobré poledne. Tohle je historicky velký problém Úřadu. Stále se totiž potýkáme s dědictvím nedávné minulosti, kdy zejména v důsledku úbytku zakázek způsobeným krizí došlo k razantnímu několikanásobnému nárůstu počtu řešených případů na Úřadě, avšak počet zaměstnanců, kteří je řešili, zůstával dlouhodobě stejný. To vše je doložitelné čísly v našich Výročních zprávách. Ještě v listopadu 2011 měla Sekce veřejných zakázek pouze 31 osob, dnes je to již 78 lidí. Dalších 14 lidí se zakázkami zabývá na druhém stupni. K navýšení došlo především v souvislosti s loňskou novelou zákona o veřejných zakázkách, kdy nám ale současně opět přibyla práce v důsledku snížení finančních limitů, od kterých je již nutné zahájit zadávací řízení podle zákona. Větší počet lidí se nicméně projeví až v dlouhodobějším horizontu - noví zaměstnanci potřebují nejméně rok, aby se kompletně zaškolili a byli schopni samostatně řešit případy. Navíc se potýkáme s tím, že nám kvalitní zaměstnanci odcházejí do privátní praxe a Úřad je tak pro ně často pouze přestupní stanicí. To je ale problém celé státní správy. Stále samozřejmě narůstá také počet případů, které prověřujeme. Každý z pracovníků na veřejných zakázkách má v jednu chvíli na stole přibližně 10-12 správních řízení nebo podnětů, které řeší aktivně, a v dalších cca 6-10 případech poskytuje součinnost v rámci druhostupňového řízení. Délka prošetření se samozřejmě liší podle náročnosti případu. Vždy se však musíte seznámit s kompletní dokumentací k zakázce v řádu někdy stovek nebo tisíců stran, s vyjádřením zadavatele, navrhovatele a dalších účastníků řízení. V nejnáročnějších případech musíme využít externí znalce a zažádat o vyhotovení znaleckých posudků. To vše vyžaduje čas a jedno správní řízení tedy trvá zpravidla několik měsíců.
PR
Honza
A nedá se práce vašeho úřadu nějak zefektivnit?
Vždy se dá něco zlepšit. Samozřejmě chceme být maximálně efektivní, na úřadě v posledních letech probíhá projekt na zefektivnění řízení procesů. Snažíme se také vycházet vstříc účastníkům řízení a právním zástupcům, takže jsme zahájili práce na zavedení elektronického přístupu ke spisu, které by mohlo značně zrychlit správní řízení. Nejvíce ovšem záleží na legislativní podpoře a v současné době je návrh zapracován do technické novely zákona o veřejných zakázkách.
PR
Karel
Dobrý den, pane předsedo, které kauzy, které řešíte, považujete za nejdůležitější a proč? Ohrožuje podle vás přetíženost vašich úředníků jejich vyřešení? Díky za odpověď.
Neděláme rozdíly mezi jednotlivými případy, všechny jsou pro nás na stejné úrovni. Z pohledu práva hospodářské soutěže jsou obecně závažná taková zakázaná jednání, která mohou mít negativní dopad na velké množství soutěžitelů nebo spotřebitelů. Jedná se především o kartelové dohody, a to i v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek (tendrové kartely - bid rigging). Jen za minulý rok jsme zahájili čtyři správní řízení týkající se těchto dohod. Co se týče zátěže našich lidí – viz první odpověd.
PR
Klára
Dobrý den, kdy bude prosím rozhodnuto v případě systémů výplaty sociálních dávek, které bez výběrového řízení podepsal pan náměstek Šiška? Dá se někde veřejně dohledat zdůvodnění vašeho prvního rozhodnutí v této kauze, prosím? Díky, K.
V současné době probíhá druhostupňové řízení, mohu nyní říci pouze tolik, že jsme ve věci obdrželi čtyři rozklady.Rozhodnutí budou samozřejmě zveřejněna po nabytí právní moci na webových stránkách úřadu.
PR
Pavel Velebný
Dobrý den, nemáte dojem, že některé firmy, které neuspějí ve veřejné zakázce, využívají ÚHOS k tomu, aby se pomstily svým úspěšnějším konkurentům? A můžete s tím něco dělat?
Jsme si vědomi toho, že k této praxi dochází. Je nám velice líto, že jsme ve středu konkurenčního boje firem. Podali jsme několik legislativních návrhů, jak tomuto jednání zabránit.
PR
Pavlína
Kolik na vašem úřadě pracuje žen? Co mohu udělat, abych mohla pro vás pracovat?
Na konci minulého roku u nás pracovalo 115 žen a 96 mužů. Pokud máte o práci u nás zájem, stačí sledovat nabídku volných míst na našich internetových stránkách a poté uspět ve výběrovém řízení.
PR
fifina
Dobrý den, nemáte někdy dojem, že si firmy přes váš úřad takzvaně vyřizují účty? Velmi často se setkávám s názorem, že když tendr nevyhraju, tak jim to alespoň osolím, aby nestihli termíny. Alespoň u nás v městečku se tím starosta ohání. Je možné to nějak ohlídat? Děkuji za odpověď Františka
Již bylo zodpovězeno výše.
PR
Aleš
Dobrý den, pane předesdo, lze z Vašich přehledů dovodit, kolik procent z celkových podnětů na prošetření výběrových řízení se týká projektů financovaných ze strukturálních fondů EU? Druhá otázka - u jakého procenta případů potvrzuje úřad podezření z podnětu k prošetření tendru, tzn. jeho rozpor s podmínkami ze ZD nebo rozpor se zákonem? Děkuji za odpověď
Odhadujeme, že na podnětech se orgány spravující strukturální fondy EU podílí cca 68 %. Pokud se jedná o druhou část vaší otázky, tak tuto věc přesně nesledujeme, avšak odhadem se jedná o jednu třetinu.
PR
Tomáš Nesnídal
Dobrý den, pane předsedo, touto cestou bych se Vás rád dotázal, jaké jsou aktuální priority Vás a Vašeho úřadu? Předem Vám dĕkuji za odpovĕď a přeji mnoho zdaru ve Vaší nelehké a ne vždy zcela vdĕčné práci. Tomáš Nesnídal
V oblasti hospodářské soutěže i veřejných zakázek je to boj s bid riggingem (kartely ve veřejných zakázkách). V případě této nezákonné činnosti je zcizeno přibližně 20 % veřejných prostředků, a protože se jedná o největší zakázky zadávané státem, lze odhadovat, že škody se pohybují v miliardách korun. V této oblasti poskytujeme také preventivní a osvětovou činnost u zadavatelů veřejných zakázek.
PR
Sýkora
Dobrý den, jak je možné, že zde dosud fungovaly tři mobilní operátoři jako oligopol, rozdělily si trh a účtovaly si vysoké poplatky za telefonování? Neměl zde Váš úřad proaktivně zakročit již dávno?
Trhem mobilní telefonie se úřad soustavně zabývá. Úřad nemá podezření, že by mezi současnými mobilními operátory byla uzavřena kartelová dohoda. Podmínky fungování trhu stanovuje ČTÚ.
PR
Mirek
Říkáte, že jste ve středu konkurenčního boje firem a podali jste několik legislativních návrhů, jak tomuto jednání zabránit. Můžete být konkrétní?
Byl přijat legislativní návrh, který upravuje podmínky vracení kauce, dále úprava, kdo je povinen a oprávněn podávat podněty nebo návrhy. V současné době se zabýváme legislativními návrhy na další zpřísnění možnosti podávat podněty ze strany účastníků veřejné zakázky a komerční veřejnosti jako celku. Diskutujeme, zda nebude vhodné zvýšit horní hranici kauce na přibližně dvojnásobek. Zvažujeme, zda nebude vhodné vytvořit si vlastní procesní úpravu tak, aby navrhovatelé nemohli zdržovat řízení a abychom byli schopni rozhodnout rychle.
PR
Táňa Svobodová
Můžete tedy uvést nějaký příklad bid riggingu, který jste řešili anebo řešíte? A jak konkrétně pokytujete preventivní a osvětovou činnost u zadavatelů veřejných zakázek?
Největší ukončený případ bid riggingu byl v oblasti odpadového hospodářství. Uložené pokuty byly ve výši stovek milionů korun a celkově můžeme konstatovat, že jsme ušetřili veřejnému sektoru přibližně 400 milionů Kč za předpokládanou dobu zakázky. O správních řízeních, která jsou v běhu, nemůžeme podávat žádné informace, protože bychom ohrozili jejich průběh a výsledek. V současné době úřad realizuje projekt školení v oblasti bid riggingu, kde předpokládáme proškolení 2500 osob z veřejné správy. Školení jsou bezplatná.
PR
Petr
Dobrý den, ve vaší odpovědi na prošetření systému výplaty sociálních dávek jste nějak pozapomněl na šetření z moci úřední, které k dodatkům č.1-4 vaši úředníci vedou již 12 měsíců. Co bude s tímto?
V této věci bylo již prvostupňové rozhodnutí vydáno a jsou podány rozklady.
PR
B. B.
Rozhoduje také např. hodnota zakázky o tom, zda se jí budete zabývat přednostně, protože tam hrozí potenciálně vyšší škoda?
Zákon o veřejných zakázkách nám zakazuje upřednostňovat jednotlivé případy.
PR
Petr
Píšete, že nechcete být středem konkurenčního boje podnikatelů. Není to ale přirozená funkce vašeho úřadu? Vždyť jste tu právě od toho. Když bude ÚOHS svou práci dělat dobře a v zákonných termínech, nebudou moci neúspěšní dodavatelé ničeho zneužívat.
V případě veřejných zakázek je nemorální od soutěžitelů vyřizovat si účty zneužíváním zákona a podáváním návrhů, které mají sloužit pouze k donucení jiných, aby jim sjednali výhodu. Pokud jde o hospodářskou soutěž, tak smyslem úřadu je primárně ochrana a zajištění férového soutěžního prostředí a nikoliv ochrana jednotlivých soutěžitelů.
PR
Pavel Macháně
A co velké stavební zakázky? Dá se vůbec nějak preventivně předcházet tomu, aby se firmy nedohadovaly na tom, kdo dostane tu a kdo zas tuhle zakázku a všichni byli spokojení? Nebo to ničemu nevadí a hlavně že se staví?
Preventivní a metodickou činnost má na starosti Ministerstvo pro místní rozvoj a domnívám se, že tento dotaz patří jim.
PR
Petr
Vy sám rozhodujete o rozkladech, které jsou podávány proti rozhodování úředníků ÚOHS, které však současně metodicky vedete a řídíte. Není to nadbytečná byrokracie? Nedá se přeci očekávat, že byste setrvale kritizoval svůj úřad a poukazoval na nedostatky jeho rozhodování. To byste byl sám proti sobě. Raději tyto věci "přikryjete". Zároveň by se odstranilo netransparentní fungování rozkladových komisí, kde mj. zasedají advokáti zainteresovaných stran. Nechcete předložit legislativní úpravu, která by dvojstupňovost rozhodování Úřadu zrušila? Dodavatelé by mohli rovnou k soudu a nezdržoval byste je mnoho měsíců či dokonce let.
Tento systém nám ukládá správní řád a my jsme povinni se jím řídit. Případnou legislativní úpravu může navrhnout pouze Ministerstvo vnitra. V oblasti veřejných zakázek jsem z 229 rozhodnutí na návrh rozkladové komise 46 rozhodnutí zrušil. Tato statistika dokazuje, že druhá instance má své opodstatnění a rozhodování není samoúčelné.
PR
Mirek
Neznamenala by ale vyšší kauce také vyšší diskriminaci menších firem, které si nemohou dovolit složit tak velkou částku? Už teď si na to menší firmy stěžují, že kauce je příliš vysoká a těžko se kdy domohou svých práv...
Kauce je v současné době stanovena ve výši 1 procenta z nabídkové ceny, nejméně ve výši 50 tis. Kč. Horní hranice je 2 mil. Kč. Pokud firma se chce účastnit jakékoliv zakázky a nemá 1 procento volných prostředků, pak nelze předpokládat, že bude schopna splnit zakázku. Domníváme se, že jedno procento z nabídkové ceny není diskriminující a zvýšení horní hranice se dotkne pouze velkých firem, které se účastní zakázek nad 200 mil. Kč.
PR
Mirek
Můžete přidat odkaz na prvostupňové rozhodnutí ÚOHS ve věci systému výplaty sociálních dávek (dodatky 1-4)? Děkuji
Rozhodnutí ve věci výplaty systému sociálních dávek, stejně jako všechna ostatní rozhodnutí, mohou být zveřejněna pouze po nabytí právní moci. Děkuji všem za podnětné dotazy a přeji všem pěkný zbytek dne.
PR