Národní muzeum chybovalo v tendru na částečnou rekonstrukci bývalé budovy Federálního shromáždění.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zadávací řízení zrušil. Rozhodnutí je pravomocné, muzeum se proti němu neodvolalo.

Národní muzeum zakázku s předpokládanou hodnotou 96 milionů vypsalo loni v prosinci. Do tendru se přihlásilo celkem devět firem.

Podle ÚOHS chybovalo muzeum například tím, že v zadávací dokumentaci prodloužilo dobu trvání zakázky z 15 na 22 měsíců, neuveřejnilo to ale v informačním systému veřejných zakázek.

Další chyby byly v požadavcích na zpracování nabídky. Ty nebyly vymezeny transparentně.

Muzeum porušilo také zásadu rovného zacházení. Zadavatel vyloučil čtyři firmy, aniž si oproti jiným čtyřem uchazečům vyžádal vysvětlení jejich nabídek.

Související