Propojení politiky se státní správou, žalobci a policií je hlavním důvodem, proč se v Česku daří korupci. Vyplývá to ze Studie národní integrity (National Integrity System – NIS), kterou ve čtvrtek představila Transparency International (TIC).

"Z politizace institucí pramení neochota aktivně postupovat proti korupci s politickým kontextem," řekl Radim Bureš, jeden z autorů studie.

Z ní vyplynulo, že pokud pravidla v institucích existují, velmi často se nedodržují. "Ve státní správě existuje celá řada právních předpisů, které ale nejsou vymáhány," prohlásil Bureš. Podle něj je právně možné pohnat úředníky k osobní odpovědnosti, možnost se ale nevyužívá.

Společnost pak to, že se pravidla nedodržují, obecně přijímá. "Chybí jasné politické vedení, které by ukázalo, jak to má fungovat," uvedl.

Podle ředitele TIC Davida Ondráčky sice v poslední době politici odstupují ze svých funkcí při finančních skandálech, nerezignují však, když nedodrží své politické sliby. "Nikdo je ani netrestá například za to, že jejich instituce fungují nehospodárně," poznamenal.

Jakkoli se například transparentnost státní správy výrazně zlepšila, stále je obtížné nebo úplně nemožné získat důležité informace o vynakládání veřejných prostředků či o přípravě materiálů a rozhodnutí.

"Ombudsman, Nejvyšší kontrolní úřad a soudy sice vykazují nejvyšší míru vnitřní integrity, na zdravé fungování společnosti ale nemají potřebný vliv,"   konstatoval Petr Jansa, hlavní autor studie. 

Výsledky studie