Středoškoláci, kteří doufali, že jim úspěšné složení státních maturit postačí ke vstupu na univerzitu, budou v drtivé většině zklamáni.

Podle průzkumu, který Hospodářské noviny udělaly mezi českými vysokými školami, nahradí vlastní přijímací zkoušky státní maturitou pouhé čtyři fakulty: Dopravní na ČVUT, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů a Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity.

Jako čtvrtá se ještě ohlásila Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni. Tam ale nabídka platí jen pro vybrané obory.

Z výzkumu zároveň vyplynulo, že na některých vysokých školách budou zkušební komise přihlížet alespoň k části maturity – většinou se to však týká jen některých oborů a jen odborných předmětů. Techniky v Praze, Brně i Ostravě zajímá pouze matematika a fyzika. Přírodovědné fakulty v Ústí nad Labem a Hradci Králové se spokojí s biologií a Fakulta humanitních studií ve Zlíně uzná jen maturitu z angličtiny a němčiny.

Lehčí, nebo obtížnější zkouška?

Nikdo však příliš nehledí na to, jestli si středoškolák vybere základní, nebo obtížnější verzi závěrečné zkoušky. "Bohužel státem není jasně definován vztah mezi základní a vyšší úrovní obtížnosti. Nejsme tak schopni posoudit, zda máme preferovat uchazeče, který složí zkoušku vyšší obtížnosti s hodnocením 2, nebo uchazeče, jenž složí základní úroveň s hodnocením 1," vysvětluje Petr Fiedler z VUT Brno.

Naprostá většina vysokých škol tak zvolila vyčkávací strategii a možnost využití státních maturit při přijímačkách odsunula na neurčito. "V budoucnu, po získání určitých zkušeností s výsledky státních maturit, by státní maturita mohla být jednou z alternativ přijetí ke studiu," píše se ve stanovisku Mendelovy univerzity v Brně. V budoucím čase o uznávání maturit mluví také v Pardubicích nebo na Fakultě sociálních věd v Praze.

Jak se kde staví ke státní maturitě?

1. Státní maturita nahradí přijímací zkoušku

Univerzita Fakulta Poznámka
ČVUT Praha Dopravní

Neplatí pro obor Profesionální pilot a Technologie údržby letadel

ČZU Praha Agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Přijímačky nahrazuje maturita (vyšší) do průměru 2,5
ČZU Praha Životního prostředí Přijímačky nahrazuje maturita (vyšší)
ZČU Plzeň Pedagogická Maturita nahradí přijímačky jen na vybrané obory

2. Státní maturita nahradí jen část přijímacího řízení

Univerzita Fakulta Poznámka
ČVUT Praha Elektrotechniky

Přijímací zkoušku možno nahradit maturitou z matematiky (vyšší), uchazeč musí mít známku 1-3

ČVUT Praha Stavební

Přijímací zkoušku možno nahradit maturitou z matematiky (vyšší), uchazeč musí mít známku 1-3

UJEP Ústí n. L. Přírodovědecká

Přijímací zkoušku z biologie možno nahradit maturitou z biologie

Masarykova univerzita Brno Informatiky

Přijímací zkoušku možno nahradit maturitou z matematiky (vyšší), uchazeč musí patřit k 30 % nejlepších maturantů z matematiky

UP Olomouc
Přírodovědecká Přijímací zkoušku možno nahradit maturitou (vyšší) do průměru 1
Univerzita Pardubice
Dopravní

Přijímací zkoušku možno nahradit průměrem z maturitní zkoušky a z výročního vysvědčení střední školy

VUT Brno

Strojní

Přijímací zkoušku nahrazuje maturita z matematiky nebo fyziky, uchazeč musí mít známku 1

VUT Brno

Elektrotechniky

Přijímací zkoušku nahrazuje maturita z matematiky nebo fyziky, uchazeč musí mít známku 1-2
UTB Zlín

Humanitních studií

Přijímací zkoušku z angličtiny a němčiny možno nahradit maturitou, platí pro obor Angličtina a Němčina pro manažerskou praxi

3. K výsledku státní maturity se jen přihlíží

Univerzita Fakulta Poznámka
Univerzita Karlova Praha
Právnická

Bonifikuje výsledek maturitní zkoušky v přijímacím řízení (+10b)

JU České Budějovice
Pedagogická

Na většině oborů učitelství se na výsledek maturitní zkoušky alespoň částečně hledí, úroveň maturity nerozhoduje

VFU Brno Veterinární Přijímací zkoušku doplňují výsledky maturitní zkoušky
VFU Brno
Farmaceutická
Přijímací zkoušku doplňují výsledky maturitní zkoušky

VŠB-TU Ostrava

Strojní Přihlíží k výsledkům maturity z matematiky
VŠB-TU Ostrava Elektrotechniky
a informatiky
Přihlíží k výsledkům maturity z matematiky
Univerzita Hradec Králové
Přírodovědecká

Bonifikuje maturitu z biologie, fyziky a chemie v přijímací zkoušce