Armádní generál ve výslužbě Petr Pavel (61) byl v letech 2015 až 2018 jako první voják ze zemí bývalé Varšavské smlouvy předsedou Vojenského výboru NATO, což je druhá nejvyšší pozice v alianci. V Česku zastával nejvyšší vojenský post v letech 2012 až 2015, kdy byl náčelníkem Generálního štábu Armády ČR.

Pochází ze západočeské Plané. Vyrůstal v rodině vojenského zpravodajce a člena KSČ, což ovlivnilo jeho mládí, kdy se už od střední školy připravoval na kariéru v armádě. Absolvoval Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova v Opavě a Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově. V roce 1985 byl přijat do KSČ. Za minulého režimu se vzdělával také na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně v kurzu pro pracovníky vojenské rozvědky. Po listopadu 1989, který ho zastihl v 28 letech, absolvoval zahraniční stáže a mimo jiné vystudoval mezinárodní vztahy na King’s College London. Svoje členství v KSČ vnímá jako chybu, kterou podle svých slov během 33 let prací pro demokratické Česko náležitě odčinil.

V lednu 1993 pomohla jeho jednotka během mírové mise UNPROFOR zachránit 55 odříznutých francouzských vojáků z válečné zóny mezi Srby a Chorvaty. Za to později ve Francii získal nejvyšší státní vyznamenání – Řád čestné legie s hodností důstojník. Je také držitelem významných státních ocenění v Česku a USA, mluví třemi světovými jazyky. V minulosti opakovaně varoval před nebezpečím plynoucím pro západní svět z Ruska – které je podle něj horší než Islámský stát – a Iráku.

Z prvního manželství má dva syny. Podruhé se oženil s podplukovnicí Evou Pavlovou. V září 2022 oznámil svoji kandidaturu na prezidenta ČR, o dva měsíce později ji potvrdil sesbíráním více než 80 tisíc podpisů od občanů.

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.