„Petr Pavel by neměl být prezidentem kvůli své komunistické minulosti a kvůli tomu, že ji relativizuje,“ říká historik Petr Blažek. „Zpravodajský kurz, který studoval, organizovala nejtajnější část vojenské rozvědky. Šlo o školení lidí, kteří se připravovali na dráhu zpravodajců. Předpokládám, že měl jít na rezidenturu. Jistě to ale samozřejmě nevíme, protože měl štěstí, že přišel listopad 1989,“ dodává.