Přechod na nový standard digitálního televizního vysílání DVB-T2 vyjde zhruba na jednu miliardu korun. Jde zejména o náklady na vysílání prostřednictvím přechodových sítí, náklady související se změnou přídělů kmitočtů nebo výdaje spojené s odstraňováním rušení signálu mobilních sítí. Vyplývá to ze zprávy k návrhu Technického plánu přechodu na DVB-T2, kterým se má ve středu zabývat vláda.

Náklady má hradit radiokomunikační účet, který získává prostředky z poplatků za využívání rádiového spektra.

Digitální televizní vysílání ve stávajícím standardu DVB-T zcela skončí 1. února 2021. Převážná většina vysílačů bude ale vypnuta již o sedm měsíců dříve, kdy je nutné uvolnit dosud využívané pásmo 700 MHz pro rychlé mobilní sítě. Přechod na nový vysílací standard DVB-T2 je nezbytný právě kvůli celoevropské potřebě uvolnit část používaných kmitočtů pro mobilní operátory. DVB-T2 využívá pro šíření signálu menší rozsah spektra a umožňuje kvalitnější šíření TV signálu.

Česká televize, která je provozovatelem tzv. veřejnoprávního multiplexu, může zcela přejít na standard DVB-T2, jakmile pokryje signálem alespoň 95 procent obyvatel. Provozovatelé ostatních tří multiplexů musí dosáhnout minimálně stejného pokrytí, jako mají ve standardu DVB-T.

Bezproblémový přechod na nový standard mají zajistit tzv. přechodové sítě, které vysílají souběžně se stávajícími multiplexy DVB-T. V současnosti fungují tři přechodové sítě, které pokrývají až 99 procent populace. Uživatelé si budou muset pořídit TV přístroj umožňující příjem DVB-T2 nebo set-top-box.

Související

 

Související