Česká školní inspekce (ČŠI) se v nadcházejícím školním roce zaměří mimo jiné na školy se špatnými výsledky při maturitách i výběrovém testování, výuku matematiky a soudobých dějin nebo přístup k různým skupinám znevýhodněných žáků. Vyplývá to z přehledu úkolů zveřejněných na jejích oficiálních stránkách.

Inspektoři by se měli podle konkrétně vyjmenovaných specifických úkolů věnovat řadě oblastí. Jednou z nich je výuka matematiky na základních a středních školách.

Tento předmět, z něhož by se mělo v budoucnu povinně maturovat, totiž tradičně dělává středoškolákům u státních maturit velké problémy.

Pravděpodobně kvůli častějšímu výskytu dětské obezity a propadu tělocviku mezi nejméně oblíbené předměty budou prověřovat také vzdělávání v tělesné výchově a podporu rozvoje pohybových dovedností.

Zvláštní pozornosti se dostane rovněž současným dějinám na 2. stupni základních škol a středních školách, etické výchově a globálním a rozvojovým tématům.

U středních škol, kde je dlouhodobě vysoká míra neúspěšnost u maturit, se inspekce zaměří na přijímací řízení. Bude také prověřovat vzdělávání na školách neúspěšných při elektronickém testování. Sledovat se budou i zápisy do prvních tříd nebo domácí vzdělávání na prvním stupni základních škol.

Celá skupina úkolů se vztahuje ke začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol. Bude se sledovat vzdělávání romských žáků, dětí se zdravotním postižením nebo mimořádně nadaných školáků.

S inkluzí souvisí i sledování činnosti asistentů pedagoga, kteří zpravidla pomáhají integrovaným dětem, nebo práce pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center, jejichž diagnostika a doporučení jsou zásadní pro přístup pedagogů k dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Inspekce bude provádět také běžné kontroly ve školách a školských zařízeních. Základními kritérii pro hodnocení kvality jsou zejména účinnost podpory rozvoje osobnosti žáků a dosahování cílů vzdělávání ze strany škol.