Ačkoliv ještě nemají jistou důvěru, někteří noví ministři začali dělat zásadní kroky. Například ministr dopravy Žák obměnil většinu členů dozorčí rady Českých drah.

Velké ambice ale mají i ostatní členové vlády. Marie Benešová, která vede resort spravedlnosti, by ráda zahájila stavbu justičního areálu v Ústí nad Labem.

Ministr práce František Koníček chce najít nové prostory pro ředitelství Úřadu práce ČR. A Martin Holcát, který má na starosti zdravotnictví, chce zvýšit platby za státní pojištěnce o 77 korun.

Server IHNED.cz oslovil všechny ministry s otázkou, jaké velké konkrétní kroky v resortu chystají. Podívejte se na odpovědi:


Vlastimil Picek, obrana: Propouštění a odměny pro vojáky

1. Zákon o vojácích z povolání. Ministr bude usilovat o schválení celkem osmi důležitých návrhů zákonů. Za nejvýznamnější považuje návrh zákona o vojenské policii a  návrh novely zákona o vojácích z povolání, který mimo jiné zavádí nový systém odměňování. Především chce, aby vojáci stejné hodnosti měli totožný plat.

2. Šetření na ministerstvu a v armádě. V současné době probíhá reorganizace organizačních složek ministerstva, jemu přímo podřízených útvarů a velitelské struktury Armády ČR. "Reorganizace by měla být dokončena v závěru tohoto roku a jejím cílem je racionalizace agend a optimalizace počtů pracovníků resortu ministerstva a přechod armády na dvoustupňový systém velení," říká mluvčí ministra Jan Pejšek.

3. Budoucnost nadzvukového letectva. Už téměř rok a půl trvá jednání se zástupci Švédska o pokračování pronájmu letounů Jas-39 Gripen. Nyní se podařilo připravit návrh dohody, jejíž podmínky jsou podle ministra výrazně výhodnější než u stávajícího kontraktu. Návrh této dohody Picek předloží k projednání vládě poté, co proběhne hlasování o důvěře.


Miroslav Toman, zemědělství: Lepší značení potravin

1. Škody po povodních. "Považuji za jeden z nejdůležitějších úkolů dořešení škod, které letošní povodně způsobily zemědělcům a potravinářům, a především pro ně zajistit náhrady za utrpěné ztráty," tvrdí Toman.

Ten má připravený Návrh finančního řešení zmírnění škod, který předloží na jednání vlády ve středu 24. července.

2. Stanovení podmínek národní aplikace Společné zemědělské politiky EU. "Jde o nesmírně důležité téma, protože Společná zemědělská politika na dlouhou dobu nastaví podmínky, za kterých budou moci hospodařit čeští zemědělci a potravináři," říká Toman.

3. Podpora regionálních a lokálních potravin. Toman chce podpořit čerstvé potraviny vyrobené v Česku. Tomu podle něj napomáhají projekty Regionální potravina, Klasa, akce typu Farmářské slavnosti a další.

4. Lepší kontrola potravin. Ministr plánuje změnou v zákonu o potravinách docílit toho, aby obchodníci při pultovém prodeji nebalených potravin museli povinně uvést zemi původu, výrobce a podíl hlavní složky výrobku, například kolik masa je v párcích.


Zdeněk Žák, doprava: Změny v ČD a příprava na stavbu R35

1. Lepší České dráhy. Ministr dopravy chce po zástupcích v dozorčí radě Českých drah, aby řádně hlídali hospodaření ČD jako celku. Naráží tak zejména na ČD Cargo, které v minulosti mělo miliardové zisky, nyní má však miliardové ztráty.

Jen pár dní po nástupu do funkce prosadil Žák obměnu pěti z osmi členů dozorčí rady Českých drah. Odbory tvrdí, že tento krok povede k odvolání šéfa ČD Petra Žaludy.

2. Silnice R35. Pokračování příprav dobudování komunikace R35. To znamená například stabilizování územních plánů, zvládnutí procesu EIA, vydávání stavebních povolení a pokračování ve výkupech pozemků.

3. Evropské peníze. Cílem Žáka je zlepšit čerpání evropských finančních prostředků. „Kdybychom vraceli velký objem peněz zpět do EU, byl by to zločin spáchaný na vlastních daňových poplatnících,“ tvrdí ministr.


František Koníček, práce: Převést lidi z ministerstva na Úřad práce ČR

1. Řešení projektu sKaret. V návaznosti na to, že Senát zřejmě schválí návrh na zrušení sKaret, plánuje Koníček připravit plynulé ukončení projektu.

2. Situace na Úřadu práce. Podle ministra je třeba personálně posílit Úřad práce ČR, zejména navýšením počtu zaměstnanců a částečně i převodem pracovníků z MPSV. To už se připravuje. Zároveň ministerstvo shání Úřadu práce nové zázemí – jeho ředitelství nyní sídlí v jedné budově s ministerstvem, kam se prý nevejde. 

3. Evropské peníze. Zrevidovat uskutečněné projekty a navrhnout jejich optimalizaci.


Jan Kohout, zahraničí: Obsadit posty v zahraničí i v Praze

1. Stabilizovat situaci v cizině. Ministr chce doplnit neobsazené posty velvyslanců v zahraničí, ale i některé pozice v pražském ústředí.

2. Zefektivnění podpory ekonomické diplomacie. Ministr začne komunikovat s ministerstvem průmyslu a obchodu a uzavře dohodu o spolupráci mezi oběma resorty. Připravovaná strategie má pomoct exportérům a zahraničním subjektům, které mají zájem s ČR obchodovat nebo v ní investovat.


Martin Holcát, zdravotnictví: Navýšit platby za státní pojištěnce

1. Nové úhradové vyhlášky. Holcát považuje za prioritní přípravu nové úhradové vyhlášky na příští rok, která by měla být méně restriktivní vůči poskytovatelům zdravotní péče, než je úhradová vyhláška letošní.  

2. Odkup státu nedobytných pohledávek. Holcát chce jednat o odkupu státu nedobytných pohledávek, které mají zdravotní pojišťovny u svých věřitelů. Jejich výše je přibližně pět miliard.

3. Platby za státní pojištěnce. Ministr začne jednat o navýšení plateb za státní pojištěnce (děti, důchodce, nezaměstnané, matky na rodičovské dovolené...). Již několik let stát za státní pojištěnce platí 723 korun měsíčně, ministr usiluje o navýšení této částky o 50, respektive 77 korun.


Martin Pecina, vnitro: Více policistů a boj proti extremismu

1. Více policistů a hasičů. Pecina chce zvýšit počty policistů a hasičů i jejich rozpočty. Bude prý trpělivě vyjednávat s ministrem financí, aby příští rok získal pro resort o dvě až tři miliardy více.

2. Boj proti extremismu. Ministr by rád potíral všechny formy extremismu a postihoval snahy o porušování zákona ze strany stoupenců protidemokratických ideologií. "Jde o kombinaci represivních opatření, při kterých bude policie uplatňovat nulovou toleranci, a preventivních projektů. Mezi ně patří program prevence kriminality a extremismu Úsvit nebo nasazení asistentů prevence kriminality do problémových území," řekl Pecinův mluvčí Jiří Korbel.

3. Čerpání z evropských fondů. Stejně jako ostatní ministři, také Pecina chce zlepšit čerpání evropských peněz.


František Lukl, místní rozvoj: Ať se o zakázku smí ucházet i jen 1 firma

1. Novela zákona o zadávání veřejných zakázek. Pokud zůstane po vyhodnocení jedna nabídka, výběrové řízení se nebude muset opakovat celé. "To znamená, že nebude muset být předběžné oznámení, čili asi o měsíc se to zkrátí," tvrdí ministr Lukl.

Pokud i po tomto zkráceném řízení zůstane jedna nabídka, tak je možné s takovým uchazečem uzavřít smlouvu. "Například u obcí je problém v tom, že pokud chtějí získat úvěr na financování evropských projektů, tak se objevuje ve výběrovém řízení pouze jedna banka. Prostě neseženou víc bankovních ústavů a dostanou se do slepé uličky," dodává Lukl.

2. Obnova území po povodních. Během 14 dnů projedná vláda strategický rámec obnovy území po povodních. Ten vychází ze škod, které vyčíslily obce, kraje a další subjekty. Ministerstvo vyhlásí programy, do kterých se budou moct hlásit jak obce a kraje, tak fyzické osoby, jejichž majetek povodeň zasáhla.  

3. Čerpání evropských fondů. Nápravy chyb při čerpání ze současného programu i příprava na nové programové období od roku 2014.


Jan Fischer, finance: Boj proti neplatičům daní

1. Investice. Jan Fischer plánuje dát důraz na investice do vzdělání, vědy, výzkumu, dopravní infrastruktury a další prorůstová opatření. Zároveň bude snižovat provozní náklady státu.

2. Konec neplatičům daní. Boj proti daňovým únikům skrz efektivnější činnosti všech organizací ministerstva a dalších orgánů. Fischer chce rozvinout aktivní mezinárodní spolupráci ve snaze zabránit vyvádění finančních prostředků do daňových rájů.

3. Škody po povodních. Pomoc lidem postiženým povodněmi a zapojení prostředků z Fondu solidarity EU na odstranění následků škod.


Jiří Balvín, kultura: Ratifikace fondu, ať mohou filmaři získat peníze

1. Fond kinematografie. Ministr chce dokončit notifikaci fondu kinematografie. "Čekáme na ratifikaci z EU, která měla přijít minulý týden. Přijde bohužel až za další týden. Souvisí to s dotacemi na filmy, podpůrnými dotacemi na natáčení zahraničních štábů. Máme téměř konec července a problém je stále nevyřešen. Filmaři jsou opravdu v těžké situaci, kdy nemají slíbené peníze, které už by komerční televize zaplatily. Bohužel není možné ty dotace rozdělovat," tvrdí Balvín. 

2. Autorský zákon. Balvín by rád dopracoval autorský zákon, na kterém se podílely desítky profesních organizací. Jeho část je ve sněmovně před druhým čtením a opět se čeká na materiály z EU. Zákon mimo jiné prodlužuje dobu ochrany práv ke zvukovým nahrávkám.

3. Památkový zákon. Ministr by byl rád, kdyby se pohnula tvorba nového památkového zákona.


Tomáš Podivínský, životní prostředí: Diskutovat o Temelínu

1. Nová zelená úsporám. Podivínský plánuje zajistit rozjezd programu Nová zelená úsporám včetně jeho financování.

2. Ovzduší. Cílem je zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji. Podle Podivínského je třeba vést dialog s Polskem nebo nastavit nový operační program tak, aby odrážel potřeby krajů se znečištěným ovzduším.

3. Temelín. "Pan ministr považuje výstavbu dvou bloků Jaderné elektrárny Temelín za bezpečnostní a strategickou otázku a bude o ní iniciovat odbornou, věcnou a vyváženou diskusi," tvrdí jeho mluvčí Matyáš Vitík.


Marie Benešová, spravedlnost: Stavba Justičního areálu a lepší vazba

1. Občanský zákoník. Ministryně plánuje schválení doprovodné legislativy k novému občanskému zákoníku, aby mohl být civilní kodex účinný od ledna 2014 a zabránilo se chaosu a zmatkům.

2. Vazby. Benešová bude pokračovat v reformě vězeňství. Ta zahrnuje také redukci typů věznic nebo lepší podmínky pro výkon vazby.

3. Justiční areál. Ráda by zahájila i výstavbu nového Justičního areálu v Ústí nad Labem, který poškodily povodně jak letos, tak v roce 2002.

4. Zákon o státním zastupitelství. Přepracování zákona o státním zastupitelství s cílem zdokonalit některá ustanovení původního záměru. 


Dalibor Štys, školství: Plány zveřejní až po hlasování o důvěře

Ministr školství zatím odmítá zveřejnit svou taktiku. "Dokud vláda nepředstoupí před sněmovnu s programovým prohlášením vlády, nechci zveřejňovat nějaké plány. Potom jsem připraven. Seznamuji se s úřadem a dávám si dohromady témata. Nejdřív ale chci projít hlasováním o důvěře vládě," tvrdí Štys. 


Jiří Cienciala, průmysl a obchod: Pomoc v Moravskoslezském kraji

1. Průmysl. Ministr se chce zaměřit na růst průmyslu a jeho konkurenceschopnost vhodnou energetickou politikou, podporou aplikovaného výzkumu a inovací, posílením technického vzdělávání a zlepšováním podnikatelského prostředí i exportních možností tuzemských firem. Cienciala bude prosazovat, aby se průmysl stal národním zájmem a prioritou vlády.

2. Jádro. Bude například prosazovat urychlení schvalování aktualizace Státní energetické koncepce a hodlá zabránit další neefektivní podpoře obnovitelných zdrojů. Podpoří rozvoj jaderné energetiky jako významný předpoklad zvýšení energetické soběstačnosti a snižování emisí škodlivých látek.

3. Ochrana spotřebitelů. Ministr má v plánu rozvíjet všechny programy, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti a exportní výkonnosti českého průmyslu. Zaměří se také na ochranu spotřebitelů a ochranu českých výrobců před dovozem nekvalitních výrobků, polotovarů a surovin.

4. Moravskoslezský kraj. Mezi své hlavní úkoly řadí také pomoc při řešení aktuálních problémů v Moravskoslezském kraji, kde hrozí útlum průmyslu a průdký nárůst nezaměstnanosti.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 0 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít:

  • Mobilní aplikaci HN
  • Web bez reklam
  • Odemykání obsahu pro přátele
  • On-line archiv od roku 1995
  • a mnoho dalšího...

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč.

Nákup jednoho článku

Vyberte si způsob platby

Platba kartou
 Rychlá online platba

Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení

Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

KOUPIT ČLÁNEK
Čekejte Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Pozor Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu

Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Zdá se, že už se známe

Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.

Jste přihlášen jako

Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě.