Rudolf Němeček z Nejvyššího kontrolního úřadu prověřoval český mýtný systém. A ve své závěrečné zprávě byl nesmlouvavý. Bez okolků do ní napsal, že stát prodělává, když neumí vymáhat nezaplacené mýtné. Utíkají mu tak desítky milionů korun.

„V současnosti realizovaný způsob vymáhání mýtného a nedoplatků na mýtném a pokutách považuje NKÚ za neefektivní,“ napsal člen kolegia Rudolf Němeček.

Ředitelství silnic a dálnic podle něj v roce 2009 uzavřelo nevýhodné smlouvy s advokátní kanceláří exministra spravedlnosti Pavla Němce, která měla pohledávky v konsorciu společně s kanceláří BSP Lawyer Partners vymáhat.

Státu se sice na nezaplaceném mýtném vrátilo 18,3 milionu korun, ale musel za to zaplatit 56,8 milionu korun, tedy třikrát více. Jinými slovy: z jedné koruny vyplacené za služby konsorcia advokátních kanceláří BSP Lawyer Partners a Němec, Bláha a Navrátilová byl výnos 32 haléřů.

Podobných zjištění, kdy stát neprůhledně hospodaří a leckdy i plýtvá, jsou desítky. A týká se to i dotací z evropských fondů, které mnohdy končí ve zbytných projektech, jako jsou nové hotely či golfová hřiště.

„Na dotacích pro hotely a golfová hřiště nevidím žádný smysl. Musím se ptát, proč se podporují z veřejných peněz,“ kritizuje Miloslav Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu.


Na co kontroloři při svých auditech narazí? Kde všude stát špatně hospodaří? Ptali jste se šéfa kontrolorů Miloslava Kaly.

Online rozhovor

Online rozhovor byl ukončen. Již nelze položit nový dotaz.
Antonie Hančíková
Vážený pane předsedo! Kdysi jsem si dopisovala s Vaším předchůdcem, panem Voleníkem. Oceňovala jsem činnost NKÚ, i když si občas postěžoval, že vysocí státní úředníci neberou výsledky činnosti této instituce tak, jak by měli. Všímám si toho, kdy jste začal řídit NKÚ Vy, že došlo k velmi kvalitním výstupům. Jsem povoláním auditorka, dříve externí, později interní.Auditor je mnohdy sám voják v poli a kdyby mu vedení instituce vždy naslouchalo, vypadalo by to v tomto státu jinak, než je tomu v současnosti.Děkuji Vám za Vaši práci a vím, že to nemáte lehké. Vzhledem k tomu, že bych byla ráda, kdyby mé děti, vnoučata a pravnoučata žila v tomto státu spokojeně, a nebyla denodenně informována o tom, jak unikají miliardy ze státního rozpočtu rozmařile, aniž je kdo za tyto ztráty pohnán k odpovědnosti, přeji Vám a Vašim podřízeným hodně sil do další práce a nenechte se odradit těmi, kteří na Vás útočí. To je osud všech kontrolních pracovníků a před Vámi a Vaším úřadem je nekonečný nezoraný úhor!!!Děkuji Vám, že má NKÚ zase dobrý zvuk!!Všichni slušní, spořádaní, morální lidé Vám přejí úspěch v práci!A.Hančíková
Vážená paní Hančíková, velmi si vážím Vašich slov a budu se snažit, abych Vás nezklamal. Souhlasím s Vámi, že naší společnou snahou musí být předat tuto zemi našim dětem a vnoučatům v co nejlepším stavu. Děkuji Vám i všem čtenářům iHNedu za otázky a především za zájem. Přeji hezký den! Miloslav Kala
Miloslav Kala
Pankraz
Pane Kalo, státní správa je největší slabinou ČR. Zdá se, že tady kontrolní nálezy nepomáhají a stav se zřejmě stále zhoršuje. Rádi bychom viděli více trestních oznámení Vašeho úřadu, protože politická reprezentace se svými věrnými, chápe náš stát jako svou kořist.
Dobrý den. Děkuji Vám i všem ostatním za dotazy a Váš zájem. Nemohu zcela souhlasit s Vaším hodnocením, že je státní správa největší slabinou České republiky. Přes všechna reorganizace, čistky, dosazování zpřátelených "odborníků" a další "racionalizační" opatření státní správa České republice má stále poměrně slušnou úroveň a pro některé sousední země jsme stále spíše pozitivním vzorem. S čím ale absolutně souhlasím, je fakt, že silné ekonomické skupiny chápou stát jako svoji kořist a velmi často staví svůj byznys na kontraktech, které jsou pro stát nevýhodné. Slabé postavení úředníků jim značně ulehčuje situaci. Nesouhlasím s tím, že kontrolní závěry NKÚ nepomáhají. Představte si situaci, kdy by NKÚ vůbec neexistoval. Tedy situaci, kdy by těm, kteří hospodaří s prostředky státního rozpočtu, nehrozila ani hypotetická možnost kontroly. Nevěřím, že by byl svět lepší. Počet trestních oznámení se mírně zvyšuje, důležité ale je, že se zároveň zlepšuje i spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.
Miloslav Kala
Jan Sova
Mohl byste čtenářům IHNED sdělit, zda Váš úřad v souvislosti s provedenou kontrolou bude podávat nějaká trestní oznámení, popř. zda doporučil příslušným úřadům (ŘSD, MDČR), aby nevýhodné smlouvy vypověděli (přestali akceptovat) z důvodu jejich rozporů s dobrými mravy ?? Děkuji
Trestní oznámení jsme zatím nepodali. Ministerstvo dopravy a ŘSD nyní zpracují návrh opatření k nápravě, která projedná vláda a kontrolní výbor Poslanecké sněmovny PČR za naší účasti. NKÚ je orgán nalézací. To znamená, že nesmí ukládat sankce nebo úkolovat kontrolované osoby, jak by měly zjištěná chyby napravovat. To je přeci plná odpovědnost těch, kdo dané resorty - v tomto případě dopravy - řídí. Je odpovědností vlády i celé politické reprezentace, zda budou či nebudou před tím, co je napsané černé na bílém, zavírat oči.
Miloslav Kala
Martin
Dobrý den, k čemu nám je NKÚ? Sice kontrolujete, nacházíte chyby, píšete zprávy, ale k čemu to je? Vláda to tak maximálně vezme na vědomí a to je tak všechno, žádné postihy, tresty apod. Z toho tak nějak vychází, že Vaše práce je bohužel k ničemu, nemyslíte?
NKÚ je zrcadlo, ve kterém ti, co hospodaří s prostředky státního rozpočtu, vidí, zda to dělají účelně, hospodárně a se vší odpovědností k penězům daňových poplatníků. Nemyslím si, že toto zrcadlo je zbytečné. K uším veřejnosti se také málokdy dostanou informace o tom, jaký dopad naše kontroly měly. Tedy například, že vedly k personálním výměnám na stěžejních postech nebo že se na jejich základě změnily některé zákony. To jsou věci, které mají svojí váhu a mají pozitivní vliv na hospodaření státu v budoucnosti.
Miloslav Kala
Petra Vamberová
Stát nedokázal vybrat ani tu nejlepší variantu při zavádění mýtného v ČR, pro ČR - byly možné 2 varianty, ta německá byla výhodnější, je to rovněž tunel století, velice nevýhodný pro ČR a výhodný pro Kapsh, bylo to hned jasné od začátku, vždyť za 8 měsíců byla investice firmy Kapsh splacená a je paradox, že vydělává Kapsh na tom více než ČR!!!!!Ministerstvo dopravy si agendu převzalo ze SFDI a někdo si pěkně napakoval. Bylo to za éry Šimonovského. Tak jak chcete, aby se vybíralo dostatečně? Tady v té zemi!? Co Vy na to pane předsedo? Určitě se nemýlím!!!!Celá Evropa vybírá mýtné na principu satelit a my máme mýtné brány (s Rakouskem, Kapsh je rakouská firma)
Rozhodnutí o tom, jaký systém mýtného byl vybudován, bylo plně v kompetenci ministerstva dopravy. Není rolí NKÚ hodnotit politická rozhodnutí, protože NKÚ je z principu úřad apolitický. Naší rolí ale je prověřit, jestli realizace onoho rozhodnutí nevytáhla z kapes daňových poplatníků víc peněz, než bylo nezbytně nutné. A na tuto otázku jsme se v tomto kontrolním závěru pokusili odpovědět. Připomínám, že problematice zavádění mýtného v ČR jsme se věnovali už v kontrolní akci 11/13 - Peněžní prostředky vynaložené na pořízení a provoz systému výběru mýtného za užívání silniční infrastruktury České republiky.
Miloslav Kala
Milan Novák
Proč se začlo mýto pro nákladní automobily vybírat, až tak pozdě. Proč se nezačlo vybírat současně s německem a dalšími okolními státy?
Na tuto otázku neumím odpovědět.
Miloslav Kala
Petr
Pěkný den, pane prezidente, ŘSD a firma Kapsch se brání a tvrdí, že zjištění NKÚ jsou zavádějící, protože posuzoval ekonomickou výhodnost kontraktu v polovině jeho desetileté doby trvání. Co vy na to?
Je přirozené, že kontrolované osoby (což firma Kapsch mimochodem nebyla) se brání našim zjištěním. Představa, že budeme provádět kontrolu až po uplynutí deseti let je přeci úsměvná...
Miloslav Kala
David Žák
Dobrý den, mohl by jste, prosím, naznačit, jak probíhá vybírání mýtného v jiných státech Evropské unie? Taktéž by mě zajímala úspěšnost neboli výnosnost takového systému. Děkuji
Tato otázka by neměla směřovat na mě, ale na ministerstvo dopravy. Já určitě nejsem největší odborník na mýto, co po světě běhá:-) Ale teď vážně: je povinností Ministerstva dopravy zvolený systém výběru mýtného a jeho pořizovací i provozní náklady obhájit - a to mimo jiné jejich srovnáním s obdobnou problematikou v zahraničí a s využitím příkladů dobré praxe.
Miloslav Kala
Karel
Nepište ve svých článcích o nějakém anonymním státu , který něco nedokáže . Vždy to jsou lidé , konkrétní a dobře placení úředníci , kteří nevykonávají svoji práci tak jak jim náleží a ku prospěchu všech občanů tohoto státu . Stejně tak když pranýřujete různé další instituce , podniky a procesy, vždy ty zlořády a darebáctví dělají konkrétní lidé .Tak jim nepomáhejte a neschovávejte je za názvy jejich podniků a institucí .
Naše výstupy mají dvě úrovně: a/ podrobný a ze zákona neveřejný Kontrolní protokol b/ Kontrolní závěr, který je publikován. Kontrolní protokol mají k dispozici kontrolované osoby a na vyžádání i vláda a poslanci a senátoři. Tedy ti, kteří ze rozhodnutí odpovědnost, vědí, kdo konkrétní smlouvy podapsal. Nemyslím si, že by veřejnosti nějak prospěla informace, že konkrétní smlouvu podepsal úředník ministerstva Jan Novák. Tato prostá informace nic nevypovídá o jeho roli v rozhodovacím procesu, na jehož konci byla zmíněná smlouva. Ano, za zlořády a darebáctvím jsou konkrétní lidé, jejich vina ale musí být vždy prokázána. Od toho jsou orgány činné v trestním řízení a soudy, nikoli NKÚ.
Miloslav Kala
Martin Vávra
Dobrý den, zpravodajství je zpravidla plné skandálů a ve finále to vypadá, že státní hospodaření je neefektivní a úplně celé prohnilé. Jak to vidíte ze své pozice? Jaký je podíl kontrol, které dopadnou v pořádku a těch méně šťastných? Jaký vnímáte trend za posledních několik let a jaký očekáváte do budoucna?
Situace v hospodaření státu není dobrá. Zásadní problém je, že stát sice přijímá celou řadu formálních a byrokratických opatření, která mají zlepšit jeho hospodaření a omezit korupci, ale reálný dopad není citelný. Problém netkví v počtu regulí a omezení, ale v reálném - nikoli jen formálním - dodržování pravidel a zákonů. Je to velký úkol na dlouhá léta, který ale nikdy nebude úspěšně dokončen, pokud se do něj nezapojí celá společnost. Třeba i velké supermarkety se potýkají s tím, že někteří zaměstnanci kradou. Co s tím dělají? Jsou důslední v dozoru, nekompromisní v postihu a pečliví při výběru zaměstnanců. Stejná pravidla musí uplatňovat i stát.
Miloslav Kala
Augustin Bocek
Starý systém známkový spotřeboval 7% z výběru.Nový systém Kapsch spotřebuje 53%. Není čas podat trestní oznámení?
Odpovím příměrem... Stát si pořídil Ferrari a platí za něj a za výměnu náhradních dílů cenu jako za Ferrari. Možná si mohl pořídit oktávku, ale fakt, že se rozhodl pro dražší model, ještě sám o sobě není trestným činem.
Miloslav Kala
Karel
Vážený pane Kalo . Nepřemýšlel jste o tom , že byste se pokusil prosadit změnu v názvosloví funkcí Nejvyššího kontrolního úřadu , a místo prezidentem byste byl "jen" ředitelem či nějakým vedoucím ? Tak jako to bývalo dříve ? Jsem starší ročník a jsem zvyklý jen na prezidenta republiky. Dneská má kdejaký podnik v čele prezidenta. Pak se tohle slovo jen zprofanovává a stává se bezceným. Nehledě na to , že na kvalitu člověka a jeho práce to nemá vliv. Stejně tak na jeho obraz v očích obyčejných a slušných lidí.Jen to může zbytečně vytvářet umělou bariéru mezi lidem a státním úředníkem. Není lepší , když je vidět , že státní úředník je jen jeden z občanů , který se rozhodl svědomitě a dobře sloužit ostatním lidem při správě společného majetku ?
Česká republika má údajně 150 prezidentů. Souhlasím s Vámi, že je tento titul nadužíván. Pokud by se měl změnit název konkrétně mé funkce, znamenalo by to změnit i ústavu ČR, protože tento "titul" je v ní výslovně zakotven. Zákonodárci by mohli podobnou úpravu zvážit, až budou jednat o novele ústavy v souvislosti s rozšířením působnosti NKÚ.
Miloslav Kala
Klára
Dobrý den, jsem bývalá kontrolorka NKÚ. Za Vašeho předchůdce p. Dohnala přibyla kontrolorům spousta administrativy. Kromě knihy docházky na objektu (OK) to bylo povinné psaní "cesťáku", z něhož ale v Praze žádné cestovní náhrady nevyplývaly, takže šlo vlastně o prohlášení, že jsme každý den chodili do práce. To bylo nejen ponižující, ale i zabíralo čas. Přitom přesčasy i práce o víkendu byly běžné. Hodně administrativy bylo i v kontrolní oblasti s tím, že téměř vše leželo na vedoucím skupiny kontrolujících. Pomocné administrativní síly nebyly k dispozici a pokud kontrolor vedl současně např. 3-4 skupiny kontrolujících, , v podstatě svůj pracovní čas trávil přejížděním mezi objekty a administrativou. Na práci zbyl čas doma o víkendech. Sama jsem to zažila, i když rekordmanem byl kontrolor, který šéfoval současně na 7 objektech! Věděl jste o tom, že se takové věci dějí a lidé kvůli nim odcházejí? Co uděláte pro zlepšení podmínek práce kontrolorů? Děkuji.