Když se před nově otevřeným Královopolským tunelem sešlo v pátek před polednem vedení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a ministerstva dopravy, mluvilo se o tom, jak se uleví centru Brna především od kamionů.

„Zprovozněním tunelu dojde k významnému odlehčení dosavadních pro tranzit a celoměstskou dopravu významných tras, a tím bude odstraněno další problémové místo v trase Velkého městského okruhu,“ zdůraznil ministr dopravy Pavel Dobeš.

O pár hodin později ale na stole Městského soudu v Brně přistála žaloba Národní hlukové observatoře ČR, která chce zprovoznění právě otevřené části dopravního okruhu zastavit.

"Protihlukové stěny zde vykazují tak zásadní vady a nedodělky, že není možné, aby takto byla stavba provozována," tvrdí prezident observatoře Ivo Vaněk. "Jsou v nich prostě velké díry," doplnil pro IHNED.cz.

Na vady prý přitom observatoř ŘSD upozorňovala dopředu.

"O podané žalobě nic nevíme, takže se k tomu nemůžeme vyjadřovat," konstatovala mluvčí ŘSD Martina Vápeníková.

Úsek na severu města, který zahrnuje Královopolský tunel, křižovatku Dobrovského a Svitavskou radiálu na silnici I/42, protahoval šestiletý spor s ekologickými a občanskými sdruženími. Aktivisté mají obavy o hluk a dopad staveb na život místních.

Na řadě jsou Žabovřesky

Zprovozněné úseky se stavěly od roku 2006 a jejich stavba stála více než 13 miliard korun. Hlavní část úseku tvoří dva souběžné jednosměrné tunely měřící přes jeden kilometr. Ponesou jméno Královopolský tunel podle místa, kde se nachází, i když ve stavební dokumentaci byly označovány jako tunely Dobrovského.

Stavba zahrnuje i 13 mostů, tři křižovatky, desítky protihlukových stěn a úpravy dalších silnic. Inženýři očekávají, že novým úsekem projede kolem 15 tisíc vozů denně.

Po zprovoznění tunelu se pozornost resortu dopravy přesune o kus dál, novou prioritou se stal úsek mezi Žabovřeskami a tunelem Hlinky.

„V tuto chvíli se připravuje nové ekonomické posouzení stavby, na jehož základě by měla pokračovat její další příprava,“ řekl k tomuto úseku ministr Pavel Dobeš.

Na východně města je jako problémová lokalita vnímán prostor Tomkova náměstí a Provazníkovy ulice, kde jsou plánovány další etapy na zvýšení kapacity Velkého městského okruhu.

Okruh plánovali radní už před 70 lety

Nápad postavit okruh okolo Brna mělo město už dávno a první přípravy probíhaly od roku 1947. Dlouhodobě patří mezi hlavní stavby silniční sítě Česka a bude stát desítky miliard korun.

V současné době je zprovozněno zhruba 32 procent trasy. Dokončení okruhu je naplánováno na rok 2035.

"Konec je však hodně spekulativní a toto datum je, myslím, velmi optimistické," míní ředitelka brněnského závodu ŘSD Věra Hoderová.