Lidské tkáně a buňky pravděpodobně budou moci přepravovat i firmy, které nejsou zdravotnickým zařízením. Změnu přinese vládní novela zákona o tkáních a buňkách, kterou v pátek schválili hladce poslanci.

Nyní mohou přepravu zajišťovat jen provozovatelé tkáňových zařízení, diagnostických zařízení, odběrových míst nebo držitelé zvláštních povolení. Předloha míří do Senátu.

Tkáně a buňky budou nadále převáženy v mrazicích boxech a budou opatřeny čipy, které umožní kontrolu převozu. Odpovědnost za to, že dopravce splní všechny požadavky na přepravu, bude na provozovateli tkáňového zařízení.

Požadavky kladené na distribuci i dopravu tkání a buněk už nyní stanoví zvláštní vyhláška. Povolení pro firmy bude vydávat podle schváleného pozměňovacího návrhu zdravotnického výboru Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Provozovatel tkáňového zařízení, který potřebuje dopravit materiál jinam, bude muset s dopravcem uzavřít písemnou smlouvu obsahující patřičné podmínky. Taková smlouva bude muset zajistit, aby dopravce například neuzavřel další smlouvu s někým jiným.

Novela má také usnadnit vývoz tkání a buněk. Pokud má tuzemský provozovatel patřičné povolení tyto materiály distribuovat, může zajistit jejich vývoz prostřednictvím svého odběratele nebo pomocí prostředníka, kterého si odběratel najme.

Navrhovaná úprava umožní řešit dodání tkání a buněk zahraničnímu tkáňovému zařízení operativně, například při nebezpečí z prodlení, a bez zvláštních finančních či organizačních nároků na tkáňové zařízení v ČR, které tkáně a buňky poskytuje.