Když Vít Bárta jmenoval loni Jiřího Švorce do vedení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), hlavním úkolem bylo "nalézt maximální úspory". Ani Švorc ale nejspíš nečekal, co to v praxi bude znamenat. Na opravy hlavních tahů má oproti loňsku ani ne třetinu peněz - a na silnicích to začíná být znát. (Rekonstrukci by potřebovala třeba i ta u ministerstva dopravy, podívejte se do záložky video u tohoto článku).

"Kdy se situace zlepší, to je těžká otázka," říká Švorc.

HN: Tři miliardy, které jste žádali na opravy silnic po zimě, patrně nedostanete. Co budete dělat?

Já bych to upřesnil. Ne, že nedostaneme. My samozřejmě na opravy silnic a dálnic máme v každoročním rozpočtu vyčleněnou částku (na letošní rok jde o 1,26 miliardy, zatímco v předchozích letech šlo minimálně o čtyři miliardy - pozn. redakce). Bývalý ministr dopravy Vít Bárta požadoval od ministerstva financí navýšení tohoto rozpočtu o tři miliardy. A to je ta částka, kterou nám ministerstvo financí nepřidělí. To je pravda.

HN: Tím se váš rozpočet výrazně ztenčí. Co to bude znamenat?

Bude to znamenat, že opravíme méně silnic. Dnes víme, že jsou škody na našich silnicích takové, že je potřeba asi devět miliard korun, abychom komunikace uvedli do odpovídajícího stavu.

HN: Jak se to konkrétně projeví? Budete na poškozených úsecích například snižovat rychlost nebo zužovat provoz do jednoho pruhu?

Dovedu si to představit. Je to podobné jako na poškozených mostech. Ve chvíli, kdy máte poškozené mostní konstrukce nebo na silnicích poškozená svodidla, tak se v těch místech omezí rychlost a dají se tam příslušné dopravní značky. A v nejhorším případě budeme muset tu silnici uzavřít.

HN: Podle čeho budete vybírat, co neopravíte?

Omezovat opravy budeme podle předem nastavených priorit. Máme-li mosty, které jsou v havarijním stavu a hrozí fatální zhroucení konstrukce, tak je jasné, že takové objekty opravit musíme. Existuje stupnice poškození mostů, takže priority se nacházejí docela snadno. Výmoly a opravy povrchu vozovek se budou provádět jen do té míry, dokud budeme mít finanční prostředky. Je nutné si uvědomit, že my jsme pouze správci komunikací první třídy. Daleko větší škody jsou ale na komunikacích, které jsou v majetku krajů nebo obcí. Tím, že se část nákladní dopravy vyhýbá zpoplatněným úsekům a jezdí se po komunikacích nižších tříd, tak je poškození komunikací nižších tříd daleko větší, než kdyby tam byl běžný provoz.

HN: Kdy se situace kolem oprav silnic zlepší?

Je jasné, že hlavním úkolem resortu dopravy je najít nějaké další zdroje. Ať už to bude z národních prostředků, nebo z projektů PPP. Ale kdy se situace zlepší, to je těžká otázka. To záleží na tom, zda stát shledá, že jde o prioritu a že takovýto druh veřejných zakázek přináší jako vedlejší efekt větší zaměstnanost, větší výběr DPH a tak dál. Tak potom se ta situace může zlepšit daleko rychleji.

HN: Po nástupu ministra Bárty jste začali ve středních Čechách zkoušet novou taktiku, a sice rozdělit zakázky mezi více firem namísto velkých soutěží pro velké firmy. Jak se to osvědčilo? Přineslo to úspory?

Je to pilotní projekt, který zatím nemáme vyhodnocen, protože zakázky se teprve rozbíhají. Výsledek ještě nemáme.

HN: Kam se mají řidiči obracet, když si poškodí kvůli výtlukům auto? Vyplácí ŘSD nějaké odškodné?

Pokud je daný úsek řádně označen a řidič nepřizpůsobí rychlost jízdy stavu a povaze vozovky, nesníží rychlost a nezvýší opatrnost, pak je to problém toho řidiče. Pokud si řidič poškodil auto na úseku, který nebyl řádně označen dopravními značkami, řešíme to běžně tak, že se na nás poškozený řidič obrátí a my mu z našeho pojištění opravu uhradíme.