Namísto soudních tahanic kompromisní dohoda. O katedrálu sv. Víta na Pražském hradě bude zřejmě společně pečovat církev a stát. Nasvědčují tomu vzájemná jednání, která probíhala v minulých dnech a která v pondělí odpoledne završí podpis pod dohodou o rozdělení správy chrámu.

"Prezident republiky Václav Klaus a arcibiskup pražský a primas český Mons. Dominik Duka podepíší v pondělí Slavnostní prohlášení o úpravě vzájemných vztahů při péči o Katedrálu svatého Víta," uvedl bez bližších podrobností mluvčí hlavy státu Radim Ochvat.

Památka patří na základě soudního rozhodnutí státu, pečuje o ní Správa Pražského hradu. Církev neuspěla ani s dovoláním u Nejvyššího soudu a loni v květnu podala ústavní stížnost. Po odchodu arcibiskupa Miloslava Vlka vyzval Ústavní soud nového arcibiskupa Duku, aby zvážil, zda chce ve stížnosti pokračovat. O tom nyní jedná Metropolitní kapitula chrámu svatého Víta a Kolegiátní kapitula všech svatých, kterých se spor týká.

Duka již ve svém prvním kázání po slavnostní intronizaci na začátku dubna zmínil, že by rád spor ukončil smírem. "Je dnes naším úkolem změnit dějiny vítězů a poražených na dějiny tvůrců a stavitelů," prohlásil tehdy Duka. Jeho předchůdce návrh na společnou správu odmítl, po Ústavním soudu chtěl, aby řekl, že "byla pošlapána práva". Církev dokonce zvažovala, že se v případě neúspěchu ústavní stížnosti obrátí na Evropský soud ve Štrasburku.

Katedrálu znárodnili v roce 1954

Církev se snaží katedrálu na státu vysoudit od roku 1992. Obecné soudy stály na její straně až do doby, kdy do sporu zasáhl před třemi lety Nejvyšší soud (NS). Opřel se o vládní nařízení z roku 1954 o chráněné oblasti Pražského hradu. Podle ní památka patří všemu československému lidu, tedy státu. Stanoviskem NS pak byly vázány i obecné soudy, a v dubnu 2008 tak církev spor o katedrálu pravomocně prohrála. NS pak rozhodnutí soudu znovu potvrdil.

Církevní představitelé v čele s Vlkem tvrdili, že v dlouholetém sporu bylo porušeno jejich právo na spravedlivý proces. Argumentovali zejména přítomností bývalého komunistického funkcionáře v senátu NS. Kdyby církev nyní stáhla ústavní stížnost, soudce Ústavního soudu Vojen Güttler by podle dřívějšího vyjádření řízení zastavil.

Katedrála je nejnavštěvovanějším českým chrámem a jedním ze symbolů české státnosti. Byla místem korunovace českých králů. V její kryptě jsou uloženy ostatky významných českých panovníků, šlechticů a církevních hodnostářů. V katedrále jsou rovněž uschovány české korunovační klenoty.


Spor o vlastnictví katedrály

 • Prosinec 1992 - První žaloba o určení vlastnictví katedrály. Podala ji na Kancelář prezidenta republiky (KPR) Náboženská matice a pak se k ní přidaly další náboženské organizace.
 • Prosinec 1994 - Pražský obvodní soud rozhodl, že vlastníkem chrámu je Katolický metropolitní kostel u sv. Víta, KPR se odvolala.
 • Březen 1998 - Skupina poslanců se obrátila na Ústavní soud, aby se zrušily normy z 50. let, podle kterých byla katolická církev v područí komunistické moci a chrám byl proto církvi odebrán. ÚS zákony nezrušil.
 • Srpen 2005 - NS rozhodl, že církev bude ve sporu o katedrálu zastupovat Metropolitní kapitula sv. Víta. O to se totiž vedly spory.
 • Říjen 2005 - Pražský obvodní soud znovu rozhodl, že katedrála patří církvi.
 • Červen 2006 - Soud vyšší instance verdikt potvrdil.
 • Září 2006 - Správa Pražského hradu předala katedrálu církvi.
 • Leden 2007 - NS zrušil oba předchozí rozsudky - církev tak měla katedrálu vrátit zpět státu.
 • Únor 2007 - Kardinál Miloslav Vlk odmítl návrh Cyrila Svobody, aby církev a stát spravovaly katedrálu společně.
 • Březen 2007 - NS prohlásil, že by církev měla předat katedrálu státu.
 • Duben 2007 - Stát převzal katedrálu od církve.
 • Září 2007 - Pražský obvodní soud tentokrát rozhodl, že katedrála patří státu, církev se odvolala.
 • Duben 2008 - Soud vyšší instance potvrdil verdikt, církev se dovolala k NS.
 • Březen 2009 - NS verdikt potvrdil.