Středeční celodenní debata a závěrečné schvalování státního rozpočtu byla zřejmě pro část poslanců velmi namáhavá. Jednání skončilo až v pozdních večerních hodinách. Ve čtvrtek ráno jich do "práce" přišla jen necelá polovina.

Úvodních hlasování se účastnilo 90 politiků, postupně ale jejich počet klesal. Když bylo v systému přihlášeno jen 53 zákonodárců, předseda sněmovny Miloslav Vlček (ČSSD) schůzi přerušil.

"Hlasování ale mohu zahájit až tehdy, až tady bude 67 přihlášených poslanců. Poprosím poslance, kteří ještě nejsou přihlášeni, aby tak učinili," prohlásil Vlček ve chvíli, kdy se na světelné tabuli počet přihlášených přibližoval číslu 53.

Pauza půl hodiny

Nic jiného než vyhlášení přestávky ani předsedovi sněmovny nezbývalo, protože podle jednacího řádu se sněmovna může usnášet, pokud je přítomna nejméně třetina z celkového počtu 200 jejích členů. V lavicích bylo příliš málo poslanců, nemohli o ničem rozhodovat.

Předseda Vlček schůzi přerušil na půl hodiny a vyzýval šéfy sněmovních frakcí, aby zajistili účast "svých" zákonodárců na jednání. V 11 hodin už mohla schůze pokračovat, do sálu se dostavilo 97 zvolených poslanců.

Program: Interpelace

Ve čtvrtek se poslanci zabývali odpovědí ministryně školství Miroslavy Kopicové na interpelaci poslance Ivana Ohlídala (ČSSD), který se zajímal o to, co ministerstvo a akreditační komise dělají ve věci takzvaných létajících profesorů, tedy o situaci, kdy má profesor několik úvazků na různých vysokých školách. Podle něho takový stav vede ke zhoršování kvality výuky na vysokých školách. Nespokojenost vyjádřil i s příliš velkým počtem vysokých škol, kterých je v České republice zhruba sedm desítek.

Toho si je vědoma i Kopicová, která uvedla, že ministerstvo už chystá zákon s přísnějšími pravidly pro udělování akreditací. Pokud škola splní parametry dané současnými paragrafy, tak nikdo nezabrání tomu, aby akreditaci dostala, podotkla ministryně. "To bude také součást nového zákona. Navrhneme takový program, aby se školy slučovaly tam, kde je to vhodné. Budou tři typy škol - výzkumné, učící a praktické," dodala.