Hlavními viníky kauzy plzeňských práv jsou podle současného vedení fakulty exděkan Jaroslav Zachariáš, exproděkani Ivan Tomažič a Milan Kindl a bývalý šéf akademického senátu Daniel Telecký. Vedení právnické fakulty zprávu s těmito jmény a konkrétními pochybeními předalo vedení Západočeské univerzity a také státnímu zastupitelství. Potvrdil to děkan Jiří Pospíšil. Univerzita zatím zprávu nezveřejnila.

"Svými pochybeními porušili jednak vysokoškolský zákon a jednak také interní předpisy univerzity. Právě tato pochybení zakládala neprůhledný systém, o němž hovoří profesorka (Vladimíra) Dvořáková (pozn. red. šéfka akreditační komise)," uvedl Pospíšil.

Ve zprávě je vyjmenováno asi devět konkrétních případů. Za nejzávažnější považuje fakulta porušení vysokoškolského zákona v části, která se týká kurzů celoživotního vzdělávání. "Podle vysokoškolského zákona může být kurz použit jako základ pro další bakalářské studium, ale musí vedle kurzu student složit ještě další zkoušky a pak teprve může ke státnici," řekl Pospíšil.

To se ale v Plzni nedělo a praxe byla taková, že absolventi kurzu byli z rozhodnutí děkana automaticky připuštěni k státnicím. "Bývalé vedení v tomto bodě zcela zjevně porušilo zákon," uvedl Pospíšil.

Zpráva doplnila trestní oznámení

Podle něj tak nemalá část absolventů bakalářského studia získala své vzdělání v rozporu se zákonem. Podle fakulty je za to odpovědný Zachariáš a Kindl, dále také Telecký jako garant kurzu. "Bývalé vedení také informovalo univerzitu o tom, že zákon je dodržován, a tím aktivně uvedlo vedení v omyl," dodal.

Mezi další pochybení patří nevčasné zavedení kreditního systému, uznávání zkoušek a zápočtů z jiných vysokých škol v rozporu s vnitřními předpisy univerzity. Podle nich bylo možné uznat zkoušku a zápočet maximálně dva roky starou. "Bývalé vedení, a to oba pánové, uznávali zkoušky studentů z jiných škol dokonce z 80. let dokonce, tedy i 20 let staré," dodal Pospíšil. Další porušení se týkají státních závěrečných zkoušek, na fakultě chyběla vyhláška upravující průběh státnice.

Problémy také byly při evidenci kvalifikačních prací. Tomažičovi klade nové vedení za vinu pochybení v oblasti doktorského studia, kterou měl na starost. "Do doktorského studia v posledních letech byli přijímáni studenti do programu správní právo, i když ho fakulta neměla akreditovaný. Dalším problémem bylo zapisování známek do univerzitního systému. Studijní referentky zapisovaly zkoušky a zápočty přímo z indexů bez kontroly, zda jsou správné.

Podle něj tak bývalé vedení vytvořilo systém, jenž celou kauzu způsobil a tím bylo poškozeno dobré jméno univerzity. Rektorovi Josefu Průšovi proto navrhne, aby univerzita podala žalobu na ochranu svého dobrého jména.

Zprávu už vedení práv použilo jako podklad pro rozšíření trestního oznámení. Ve zprávě figurují i další jména, například bývalých učitelů fakulty Ondřeje Davida a Jana Suchého. Ta jsou ale podstatně menší než u hlavních čtyř aktérů kauzy.