Nejnižší úspěšnost žáků devátých tříd v přijímacím řízení na střední školy byla v Praze, kde uspělo asi 84 procent. Na žádnou střední školu nebylo v prvním kole přijato 1524 deváťáků, kteří se hlásili z Prahy. Naopak nejvyšší byla úspěšnost v kraji Ústeckém a kraji Vysočina. Vyplývá to z dat ministerstva školství. Celkem bylo v prvním kole přijímacího řízení podle ministerstva přijato téměř 94 procent žáků devátých tříd. Tři čtvrtiny přijatých deváťáků se dostaly na školu, kam chtěli nejvíce. Ze všech více než 99.000 žáků devátých tříd základních škol se na školu, které dali nejvyšší prioritu, dostalo asi 70 procent.

Z devátých tříd základních škol se na střední školu hlásilo podle dat ministerstva 9420 dětí, které jsou z Prahy, přijato v prvním kole bylo 7896 z nich. Na školu, na kterou chtěli nejvíce a dali jí tak na přihlášce první prioritu, se dostalo asi 65 procent deváťáků, kteří se hlásili z Prahy. Úspěšnost pražských deváťáků ovlivňuje i to, kolik lidí z jiných krajů se na pražské školy hlásí.

Celkem ze všech přijatých uchazečů na střední školy v Praze bylo podle dat ministerstva 58,6 procenta s trvalým bydlištěm v hlavním městě. Dalších téměř 13 procent přijatých uchazečů bylo z okresu Praha-západ a 9,6 procenta uchazečů z okresu Praha-východ.

Výsledky mají uchazeči od rána, najdou je v na webu systému DiPSy. Výsledky by na veřejně přístupném místě měly během středy zveřejnit také školy. "Považuji za zcela zásadní úspěch přijímacího řízení to, že se podařilo v prvním kole umístit na základě výsledků a priorit 94 procent deváťáků," řekl Bek. Je to podle něj obrovský úspěch rozdělování podle priorit.

Ředitel státní organizace Cermat, která je za přijímací řízení zodpovědná, Miroslav Krejčí předpokládá, že i v příštím roce zůstane možnost papírových přihlášek. Podle Beka je to politická otázka, která se musí debatovat s poslanci. Bude se podle něj postupovat velmi opatrně i na základně dat.

Podle Beka není žádný důvod pro to, aby do procesu vstupovala externí firma. Odpověděl tak na otázku, jak chce, aby systém fungoval v příštím roce. "Nechal jsem provést kontrolu hospodaření Cermatu, která nenašla žádná pochybení. Ta kontrola naopak ukázala, že došlo po nástupu pana ředitele Krejčího k významným úsporám v nákladech, které byly vynakládány prostřednictvím externích dodavatelů některých služeb," řekl Bek.

V případě pražských čtyřletých gymnázií tvořili uchazeči, kteří jsou z Prahy, 64,4 procenta všech přijatých uchazečů do tohoto oboru v hlavním městě. Dalších asi 14 procent byli uchazeči z Prahy-západ, 8,7 procenta pak tvořili žáci, kteří jsou z okresy Praha-východ. U ostatních maturitních oborů bylo z Prahy asi 54 procent přijatých uchazečů na pražské školy, v případě nematuritních oborů to bylo 56,4 procenta.

U víceletých pražských gymnázií pak tvořili uchazeči s trvalým bydlištěm v Praze 76,5 procenta všech přijatých na pražské školy. Zbytek byli opět zejména uchazeči, kteří mají trvalé bydliště v okrese Praha-západ či Praha-východ.

Podobná situace je podle ministerstva i v Brně, kde mělo trvalé bydliště jen 49,3 procenta všech přijatých uchazečů na tamní školy. Dalších 26,4 procenta přijatých uchazečů bylo z okresu Brno-venkov, pět procent z okresu Vyškov.

V případě brněnských čtyřletých gymnázií tvořili uchazeči přímo z Brna asi 61 procent všech přijatých uchazečů do tohoto oboru na brněnských školách. U ostatních maturitních oborů bylo z Brna jen 44,7 procenta přijatých uchazečů, v případě nematuritních oborů to bylo 45 procent.