Vláda se rozhodla snížit schodek státního rozpočtu v příštím roce o 94,1 miliardy korun, v roce 2025 o dalších 53,4 miliardy. Koaliční partneři se shodli například na škrtech na dotacích ze státního rozpočtu pro podnikatele, zvýšení daně z nemovitosti či rušení některých daňových výjimek. Kabinet svými opatřeními nepotěšil Svaz průmyslu a dopravy, malé a střední podniky, místní samosprávy, lihovarníky nebo vydavatele novin, novinky naopak vítají nakladatelé a Svaz obchodu a cestovního ruchu. Podívejte se na velký přehled s jejich reakcemi na vládní úsporný balíček.

K věcnému dialogu nedošlo

Dopady konsolidačního balíčku na ozdravění veřejných financí odnesou podle Svazu průmyslu a dopravy firmy a jejich konkurenceschopnost. Svaz ve vyjádření kritizuje i skutečnost, že balíček vznikl bez diskuse se zástupci podniků.

„Návrh obsahuje opatření, proti kterým se musíme vymezit, jako například zvýšení daně z příjmů právnických osob o dva procentní body, zrušení nepeněžních zaměstnaneckých benefitů či nedostatečné opatření na straně efektivity státu,“ uvedl prezident svazu Jaroslav Hanák.

U některých položek není podle něj stále jasné konkrétní nastavení, což se týká například snížení národních dotací. „Mohou tam ale být i položky, které by například působily na růst cen energie či významně ohrozily programy potřebné pro růst naší ekonomiky či transformační výzvy našich firem v mezinárodní konkurenceschopnosti. Tyto informace ale zatím nemáme a bez toho nelze stále jasně vyhodnotit dopady,“ uvedl.

Zeštíhlení státu by mohlo být podle svazu ambicióznější. „Od středopravicové vlády jsme očekávali daleko větší zásah do úspor na straně státu a efektivity výdajů. Na poslední tripartitě nám byla přislíbena věcná diskuse nad politickými návrhy předtím, než je projedná vláda. Premiér označil takovýto přístup za korektní. Zatím k žádnému věcnému dialogu nedošlo, návrhy se dozvídáme z médií. Na pondělní tripartitě budeme požadovat věcné projednání detailů jednotlivých opatření spolu s možností úpravy vybraných parametrů,“ upozornil Hanák.

Ohledně zaměstnaneckých benefitů s ním souhlasí i výkonný ředitel společnosti MultiSport benefit Miroslav Rech. „Návrh na zrušení daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů nepovažujeme za krok správným směrem. Pokud by k němu došlo, zaměstnavatelé tyto benefity přestanou poskytovat. Vláda by tedy žádné peníze navíc nevybrala, pouze by připravila miliony lidí o příspěvky na zdraví, pohyb nebo rekreaci. Proto je také 90 procent zaměstnanců proti tomuto návrhu,“ řekl.

Přímo škodlivá opatření

Za neefektivní nebo přímo škodlivé a podvazující ekonomický růst považuje Asociace malých a středních podniků opatření na ozdravění veřejných financí. „V návrzích postrádáme prorůstová opatření a skutečné a zásadní zjednodušení celého podnikatelského prostředí, což každý podnikatel v okamžiku zvyšování daní a ‚utahování opasků‘ oprávněně předpokládá,“ uvedl předseda představenstva asociace Josef Jaroš.

Na živnostníky podle něj rozhodně nikdo nedoplácí. „Odmítáme nepodložené informace, že živnostníci hromadně ‚přepadají‘ z důvodu nízkých důchodů do systému dávek a státních podpor,“ dodal k navrhovanému zvýšení odvodů osob samostatně výdělečně činných.

Balíček má zvýšit odvody živnostníků. V letech 2024 až 2026 se minimální vyměřovací základ pro sociální pojištění bude zvyšovat o pět procentních bodů ročně ze současných 25 procent průměrné mzdy. Živnostníci také budou nově platit pojistné nejméně 55 procent základu daně místo současných 50 procent. Živnostníci tak příští rok odvedou státu navíc tři miliardy korun, v roce 2025 dalších 4,5 miliardy korun.

Zvýšení korporátní daně z příjmu může podle Jaroše sice krátkodobě přinést zvýšený příjem státu, z dlouhodobého hlediska jej považuje za škodlivý a podvazující ekonomický růst a konkurenceschopnost firem. Ty jsou již dnes zatížené obrovskými náklady na práci a nyní budou čelit i zvýšení daně z příjmů, podotkl.

Pracovnímu trhu ani firmám podle něj rovněž nijak neprospějí další zásahy do dohod o provedení práce, jejichž využití fakticky likviduje zákazem kumulace a nutností evidence. Podnikatelé očekávají především snahu o zjednodušení pracovněprávní agendy, a nikoliv vymítání veškerých modelů mimo klasických, a v ČR pro zaměstnavatele velmi nákladných, pracovních poměrů, poznamenal Jaroš.

Černého paliče vláda plácá po ramenou

Spotřební daň na lihoviny podle plánu vlády příští rok stoupne zhruba o 32 korun na litr etanolu, což je růst o deset procent ze současné sazby 322,50 Kč na litr. V následujících letech až do roku 2028 by měla růst o pět procent ročně. Sdělila to Unie výrobců a dovozců lihovin. Podle ní to více peněz do rozpočtu nepřinese. Podle Unie destilatérů, která sdružuje hlavně menší lihovarníky, to pak povede k rozvoji už rozsáhlého černého trhu.

Výkonný ředitel Unie výrobců a dovozců lihovin ČR Vladimír Darebník uvedl, že návrh vlády považuje za nahrávání některým zájmovým skupinám. Vláda se totiž rozhodla ve svém návrhu ponechat nulovou sazbu na takzvaná tichá vína. Zároveň chce zvednout DPH z čepovaného piva z deseti na 21 procent. „V minulosti každé zvýšení spotřební daně na lihoviny s sebou přineslo dlouhodobé snížení celkového inkasa v nadcházejících letech,“ uvedl.

Podle Darebníka povede návrh vlády k přechodu spotřeby k nezdaněnému vínu a výsledkem bude nižší příjem státního rozpočtu. Tajemník Unie destilatérů Jakub Gottwald rovněž upozornil na to, že lidé se přesunou ke konzumaci vína a na spotřební dani se vybere naopak méně. Upozorňuje také na to, že to povede k rozvoji černého trhu a dramaticky zasáhne celé odvětví. „Odhadujeme, že polovina z 500 pěstitelských pálenic na území ČR bude vážně řešit ukončení činnosti. Stejné úvahy povedou bezesporu i malé řemeslné lihovary. Je to facka poctivému výrobci, přičemž černého paliče vláda vlastně plácá po ramenou,“ dodal.

Lze očekávat zdražení léků

Zvýšení DPH na léky ze současných deseti na 12 procent pocítí u volně prodejných léků pacienti, u léků na recept hlavně zdravotní pojišťovny. Uvedl to ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu David Kolář. 

„Většina léčiv v současnosti spadá již do nejnižší kategorie DPH, tedy deseti procent. Oznámená změna proto povede ke zvýšení DPH na léky,“ uvedl David Kolář. U léků na předpis podle něj vyšší daň dopadne na rozpočty zdravotních pojišťoven, do nichž je stát největším přispěvatelem.

„U volně prodejných léčiv se zvýšení DPH projeví přímo u pacientů, protože cena pro konečného spotřebitele se skládá z ceny výrobce, obchodní přirážky a DPH. Tím, že dojde ke zvýšení DPH, dojde i ke zvýšení finální ceny,“ dodal.

Stanjura nezná vědecké noviny

Vládou navržené zvýšení sazby DPH u denního tisku z deseti na 21 procent znamená podle předsedkyně správní rady Unie vydavatelů Libuše Šmuclerové ohrožení novinového trhu v České republice. 

„Krok vlády zvýšit DPH z deseti na 21 procent, tedy na více než dvojnásobek, považujeme de facto za ohrožení existence novin v ČR, zvláště když to bude znamenat, že sazba u tisku, ale i u časopisů, kde má vzrůst z deseti na 12 procent, bude jednou z nejvyšších v celé Evropě,“ řekla ČTK Šmuclerová.

Vláda hledala podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) při zařazení do snížené sazby zdravotní, sociální nebo společensky významné hledisko. Za hlavní důvod zařazení časopisů do nižší sazby označil existenci vědeckých časopisů. „Ano, jsou i jiné než vědecké časopisy, ale to už se rozlišit nedá,“ řekl. Dodal, že vědecké noviny nezná. Poznamenal, že koalice vždy hledala důvod, proč daný produkt nemá být v základní sazbě. Šmuclerová zdůvodnění označila za pseudoargument.

U většiny tuzemských deníků bude zvýšení DPH znamenat jejich zdražení mezi dvěma a třemi korunami. U časopisů se zvýšení pohybuje nejčastěji v řádu desítek haléřů.

Jak zachovat služby na venkově 

Sdružení místních samospráv (SMS) ČR nesouhlasí s vládním návrhem na zvýšení daně z nemovitých věcí a sdílením jejich výnosů se státem. Vyzvalo také k zachování dotací určených pro obce, aby na venkově zůstaly dostupné služby. Sazba daně z nemovitosti se podle návrhu zvýší dvojnásobně. Dodatečný výnos nad rámec dosavadní daně půjde po jejím zvýšení od příštího roku i do státního rozpočtu.

Zvýšení příští rok vynese devět miliard korun, v roce 2025 dalších 300 milionů korun. Podle Stanjury zůstane i po zvýšení přínos daně z nemovitosti do státního rozpočtu hluboko pod průměrem zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Podle předsedkyně SMS ČR Elišky Olšákové by však nastavení a výnosy daně z nemovitých věcí měly zůstat výlučně v kompetenci obcí. „Protože jsou to obecní rozpočty, na které dopadají související náklady, jako je třeba údržba místních komunikací či inženýrských sítí. Zdůrazňujeme, že určení výše této daně je výsostnou pravomocí obcí na základě koeficientů. Vláda se zástupci samospráv o úpravě daně nejednala,“ uvedla Olšáková. „Uvědomujeme si potřebu dostat veřejné finance na udržitelnou trajektorii. Jsme připraveni přijít s konstruktivními návrhy a být vládě zodpovědným partnerem,“ uvedla Olšáková.

Sdružení vyzvalo také k zachování národních dotačních titulů pro obce. „Je pro nás zásadní, aby pro menší samosprávy zůstaly dotační tituly zaručeny. Rušením takových dotačních titulů by stát podřízl větev obecnímu rozvoji a jen posílil v těchto obcích problémy, kvůli kterým mladí lidé dnes venkov opouštějí. Stát se v řadě svých strategických plánů přihlásil k podpoře zvyšování kvality života v regionech, rušení dotačních titulů pro obce by šlo proti těmto závazkům,“ uvedla Olšáková. SMS ČR sdružuje více než 2200 obcí a měst.

Dobrá zpráva pro zákazníky

Předseda Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza vítá návrh na přesunutí potravin ze současné 15procentní sazby DPH do 12procentní. Každá úspora na nákupech podle něj lidem v této době pomůže. 

Snížení DPH na potraviny je pro zákazníky dobrá zpráva, protože každá úspora na nákupech v dnešní době lidem pomůže,“ uvedl Prouza. Ministra zemědělství Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL) k tomuto kroku už v minulosti několikrát vyzýval. Dříve také řekl, že zastropování cen potravin není cesta správným směrem. „Považujeme za vhodnější střídat slevy, aby měli zákazníci bohatší výběr a nedocházelo ke zdražení těch potravin, jejichž ceny nejsou zastropované,“ uvedl. Ve slevách se podle něj aktuálně prodá 60 procent potravin.

Ve snížené sazbě DPH zůstanou podle vládního návrhu bezlepkové výrobky, vodné a stočné, teplo, doprava cestujících, ubytovací a stravovací služby s výjimkou čepovaného piva, vstupenky na kulturní a sportovní akce, časopisy, léky, stavební práce pro bydlení, potraviny, dětské sedačky do automobilů a pohřební služby. Ostatní položky, které dosud byly v jedné ze snížených sazeb, se přesunou do základní 21procentní.

Prostor pro zlevňování knih není

Tuzemští nakladatelé přivítali nulovou daň z přidané hodnoty na knihy především jako důsledek svých dlouholetých snah o její prosazení. Česká republika je mezi evropskými zeměmi, kde byla daň na knihy dlouhodobě nejvyšší, aktuálně platí snížená desetiprocentní sazba. Prostor pro snižování cen knih podle některých nakladatelů po zavedení nulové daně není, velké nakladatelské domy o tom ale uvažují.

„Chápeme, že je nutné zvýšit některé příjmové daně včetně například daně ze zisku firem. Jsme ale potěšeni, že nedošlo ke zvýšení DPH na knihy. Poškodilo by vzdělanost i kvalitu života lidí u nás, včetně dětí, protože je jasně prokázána souvislost míry čtení a životního úspěchu,“ uvedl Václav Kadlec, generální ředitel Albatros Media. Doplnil, že Albatros Media určitě promítne snížení DPH do ceny knih.

„Pokud vláda v rámci sjednocení sazeb DPH rozhodla o přeřazení DPH na knihy z deseti na nula procent, vnímáme to jako pozitivní signál,“ uvedl Antonín Kočí, ředitel nakladatelství Euromedia Group. Rozhodnutí vlády vnímá jako důkaz toho, že se Svazu českých knihkupců a nakladatelů spolu s vedeními jednotlivých nakladatelství podařilo význam snižování daně na knihy vysvětlit. „Cesta zvýšit DPH, byť o dvě procenta, by znamenala poškození už tak narušeného trhu, a v důsledku toho i zhoršení čtenářské gramotnosti,“ doplnil Kočí.

Ředitel nakladatelství Argo Milan Gelnar řekl, že jde o skvělou zprávu pro knižní trh. Věří v to, že pomůže tomu, že se stagnující prodeje knih zvýší. Prostor pro případné zlevňování knih však nevidí, do ceny knih se promítá řada dalších faktorů, než je jen daň z přidané hodnoty.

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.