Start vyhlašování pátého českého národního parku, jehož vznik si dala vláda do svého programového prohlášení, se opozdí o čtvrt roku. Tlak starostů a starostek z desítek obcí v oblasti vedl ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou (KDU-ČSL) k dnešnímu oznámení na Twitteru, že start procesu vyhlášení Národního parku Křivoklátsko odkládá na září letošního roku.

„Obce díky tomu získají i po komunálních volbách dostatek času pro připomínkování. Starostky a starosty dotčených obcí jsem informovala dopisem,“ uvedla ministryně v tweetu.

Původní termín, kdy hodlalo ministerstvo začít s oficiální procedurou vyhlašování parku, která by trvala asi dva roky, byl stanoven na tento čtvrtek 9. června. Vedení řady obcí, které mají část svého katastru na jeho budoucím území, i těch, které se jen rozkládají v jeho blízkosti, ale vynaložilo značné úsilí, aby vznik parku odvrátily zcela, nebo alespoň posunuly.

Nejnověji podepsalo 32 starostů a starostek, jeden místostarosta a jeden zastupitel z 34 vsí v oblasti dopis premiérovi Petrovi Fialovi (ODS). „Jsme přesvědčeni, že záměr vyhlášení Národního parku Křivoklátsko je omylem a měl by být zcela zastaven. Pokud s námi toto přesvědčení nesdílíte, žádáme Vás, abyste se alespoň zasadil o změnu harmonogramu o struktuře projektu tak, aby obce měly šanci být aktivními účastníky dialogu o tom, co se jich bytostně týká,“ stojí v třístránkovém dopisu. Více než 30 starostů navíc na konci dubna vyzvalo poslance a senátory, aby záměr park vyhlásit odmítli. Tisíce obyvatel oblasti už podepsaly proti návrhu petici.

Vůči parku, který by měl zasahovat zhruba pětinu dnešní Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko (park má mít 115 kilometrů čtverečních, CHKO přes 600), má většina obcí mnohé výtky. „Úplně nám chybí argumenty, v čem je dnešní ochrana přírody nedostatečná. Chybí základní informace o tom, jak bude park vypadat a jak ovlivní životy našich obyvatel,“ uvedl minulý týden starosta Bělče Lukáš Kocman.

Lidem ani starostům se nelíbí, že neznají přesné hranice jednotlivých zón budoucího národního parku a velikost bezzásahových oblastí, tedy těch, kde by se lesy mohly změnit v prales. V oblasti tak vládne strach z rychlého rozšíření kůrovce z lesů, jež budou na řadě míst rezervace ponechány svému vývoji. I obava, že vodní zdroje v případě, že les nad nimi uhyne, přijdou o vodu. Lidé se také bojí, že v nejcennější částech parku nebudou moci do lesa.

Všechny obce v oblasti však odpůrci parku nejsou, například Kublovu nebo Sýkořicím nevadí, neutrální je k věci starostka Nižboru. Experti a ministerstvo vznik parku odůvodňují potřebou vrátit cenné smíšené lesy k původní, přírodě bližší podobě. To prý současný režim chráněné krajinné oblasti neumožňuje. Obavy z oslabení lesů a úbytku vody pak odmítají. Přírodní les bude naopak zdravější a bude lépe držet vláhu. 

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková naznačila vůli termín posunout už minulý týden na setkání, kam byli pozváni starostové a starostky 19 obcí, jejichž katastr do území parku zasahuje. „Pozdější termín by byl z hlediska zdejších obyvatel asi lepší,“ prohlásila po debatě, ve které ji všichni přítomní dvě hodiny přesvědčovali, že červnový termín, který dává pouhé tři měsíce na vypořádání připomínek, je i kvůli blížícím se komunálním volbám nešťastný.

Nynější krok proto starostové vítají. „Je to pro nás významné, bude čas dále jednat. Je to úleva, že pomine takový tlak na rychlost řešení,“ sdělil nyní HN starosta Bělče Kocman.