Loni pracovalo v Česku více než půl milionu cizinců, o 379 tisíc více než v roce 2004. Přibývá zejména těch s vyšším vzděláním a ze západní Evropy.

Od vstupu do EU se počet pracujících cizinců v ČR za čtyři roky zdvojnásobil. Od roku 2008 kvůli světové ekonomické krizi mírně klesl. Od roku 2011 jich opět přibývá, plyne z dat Českého statistického úřadu, ministerstva práce a ministerstva průmyslu zpracovaných v analýze poradenské společnosti BDO.

Od vstupu do EU v ČR značně přibylo zaměstnaných cizinců z ekonomicky vyspělejších zemí. Zatímco na přelomu tisíciletí jich zde pracovaly desítky či stovky, v posledních letech jsou v Česku ekonomicky aktivní tisíce Západoevropanů.

Nejvíce, přes 7000, jich pochází z Německa. Jejich počet se za sledované období ztrojnásobil. Dohromady přes 15 tisíc pak z Velké Británie, Francie, Itálie a Španělska a dalších klíčových ekonomik Evropy.

"Mnoho zahraničních společností má v Česku centrálu pro trhy střední či východní Evropy. Často sem vysílají expatrianty, pro které atraktivita Česka v posledních letech vzrostla. Zásadně se zvýšila kvalita života, navíc zde vznikají globální projekty, na nichž se cizinci významně podílí," uvedl Lukáš Hendrych z BDO. Zpravidla podle něj jde o vzdělané specialisty či řídící pracovníky, kteří působí zejména v Praze a Brně. Za sledované období přibylo relativně nejvíce pracovníků z Portugalska, ve srovnání s rokem 2004 se jejich počet zvětšil téměř 60krát.

Více než 80 procent zahraniční pracovní síly pochází ze sedmi zemí bývalého východního bloku. Zpravidla jde o pracovníky s nízkou kvalifikací, kteří nacházejí uplatnění ve stavebnictví a výrobním odvětví. Zaměstnanců ze zemí, jako jsou Ukrajina a Rumunsko, přibylo 101 tisíc. Počet těchto pracovníků, kteří až na výjimky vykonávají nízce kvalifikovanou práci, tedy vzrostl o 238 procent.

Výkon práce s nízkou kvalifikací není možné zobecnit pro pracující pocházející z Ruska a Slovenska. Právě východní soused je ze 79 sledovaných zemí největší zásobárnou pracovníků – cizinců pro české hospodářství. V porovnání s rokem 2004 zde působí Slováků téměř třikrát více. Mnoho mladých Slováků studuje české vysoké školy a po jejich absolvování zde zůstávají pracovat. Nachází u nás širší možnosti uplatnění a díky velké podobnosti řeči a kultury nemají problém s aklimatizací, podotkl Hendrych.

Významnou ekonomicky aktivní národností v Česku jsou Vietnamci. V roce 2008 se jejich počet pohyboval okolo 50 tisíc. Během dalších sedmi let nastal výrazný odliv a až v poslední době počet opět mírně stoupl nad 30 tisíc pracujících. Od roku 2008 platí legislativní úprava udělování víz uchazečům o práci z Asie. Opatření přispělo k negativnímu vývoji, který je patrný i u Japonců či pracovníků z Mongolska, vysvětlil Hendrych.

Proti roku 2004 u všech sledovaných zemí počet pracovníků vzrostl. Výrazně přibylo pracovníků i z exotických zemí, jako je Nepál, Jižní Korea či Mexiko. V absolutním měřítku však nejde o velká čísla. Nejméně pracuje v České republice ze sledovaných zemí Lucemburčanů, kterých zde působí necelé tři desítky, uzavřel analytik BDO.