Zástupci ANO a ČSSD v úterý podpisy svých předsedů uzavřeli koaliční smlouvu. Premiér Andrej Babiš po podepsání dokumentu řekl, že si přeje, aby vláda byla jeden tým. "Aby to fungovalo podstatně lépe než v minulé koaliční vládě," připomněl kabinet premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), ve kterém za ANO plnil před svým loňským květnovým odvoláním Babiš roli ministra financí.

Premiér doufá, že už nebude muset koaliční dohodu příliš číst, protože by to znamenalo, že se objevil nějaký problém. Podle předsedy ČSSD, vicepremiéra Hamáčka, koaliční smlouva prošla vnitrostranickým hlasováním sociální demokracie v referendu, od té doby se na ní nic neměnilo.

Šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka řekl, že podpis koaliční smlouvy ukončí nestabilitu v ČR. Za zásadní priority sociální demokracie v kabinetu označit hrazení prvních tří dnů nemoci, zálohované výživné a navýšení rodičovského příspěvku. "Ministři ČSSD garantují, že se naše priority budou realizovat," uvedl. Hamáček označil za další prioritu bezpečnost.

Ještě před uzavřením koaliční smlouvy podepsali komunisté dohodu o tom, že budou menšinový kabinet tolerovat.

Komunisté by na základě smlouvy měli ve středu podpořit vládu ANO a ČSSD v hlasování poslanců o důvěře. Podle textu dohody by také KSČM neměla v době její platnosti vyvolat sněmovní hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu.

Šéf komunistů Vojtěch Filip připomněl, že dohoda obsahuje dohodovací řízení, které by mělo vést k řešení sporů. Pokud se řešení nenajde, dohoda zaniká. "KSČM může hlasovat pro vyslovení nedůvěry v případě, že nebude dohoda naplňována," uvedl.

Vláda se v dokumentu zavazuje předkládat včas návrhy zákonů, které jsou součástí dohodnutých priorit s KSČM. Měla by je poslat do sněmovny tak, aby bylo dost času je schválit i v Senátu nejpozději půl roku před koncem volebního období. Poslanci ANO mohou podle dohody hlasovat o poslaneckých návrzích KSČM podle svého uvážení.

Vláda ANO a ČSSD má ve dvousetčlenné dolní komoře jen 93 hlasů. Díky 15 komunistickým poslancům ale bude mít ve sněmovně většinu. Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden uvedl, že očekává, že pro vyslovení důvěry vládě budou hlasovat všichni poslanci ANO, ČSSD a KSČM

Pravicová opozice ve sněmovně kritizuje, že vláda Andreje Babiše (ANO) se chystá poprvé od roku 1989 přivést k moci KSČM. Komunisté by měli tolerovat menšinovou vládu ANO a ČSSD při středečním hlasování o důvěře. Starostové a nezávislí, TOP 09 či KDU-ČSL se shodují také ve výhradách k programu a personálnímu obsazení druhého Babišova kabinetu. Jejich zástupci ve sněmovně deklarovali, že vládu v hlasování o důvěře nepodpoří.

Místopředseda STAN Vít Rakušan novinářům řekl, že komunisty přivádí k moci premiér Babiš kvůli své ambici být předsedou vlády. "Je to nepřekonatelná osobní ambice být premiérem a nedostatek demokratického cítění," vysvětlil, proč Babiš po loňských podzimních volbách nenašel jiné vládní uspořádání. Šéf poslanců STAN Jan Farský označil za jediné pozitivní, že Česká republika bude mít po středě zřejmě vládu s důvěrou. Její podobu, proces vzniku, program či personální obsazení naopak hnutí STAN kritizuje.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil řekl, že v posledních dnech přicházejí každý den nové důvody, proč vládě důvěru nedat. Vadí mu tolerance od komunistů či kauza kolem končící ministryně spravedlnosti Taťány Malé (ANO) i dalších ministrů. "Třetím důvodem je to, že vláda bude populistická a levicová, rezignovala na ambiciózní kroky typu reforma školství, justice," uvedl Pospíšil.

Předseda ODS Petr Fiala označil vládní program za vágní a velmi neuspokojivý. "ODS bude proti vládě v zásadové a tvrdé opozici. Budeme usilovat o její dřívější konec," řekl s tím, že kabinet označil za polokomunistický.

"ODS oznamuje, že nepodpoří žádný návrh zákona, který zvyšuje administrativní zátěž pro malé a střední podnikatele," dodal Fiala.

Lidovci hovoří o tom, že vláda je nemravná. Zmiňují Babišovo manažerské selhání, když ani den před hlasováním o důvěře nejsou jasná jména všech ministrů. Šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek přirovnal Babiše a prezidenta Miloše Zemana k postavám Pata a Mata, které si "něco matlají". "Neměli bychom být pro srandu králíkům a dělat takové věci, které jsou směšné možná pro děti, ale velmi nebezpečné," uvedl. KDU-ČSL vládu nepodpoří kvůli toleranci komunistů i kvůli tomu, že je v ní Babiš, který je trestně stíhaný v případu dotace na Farmu Čapí hnízdo.

Předseda pirátů Ivan Bartoš zase kritizoval skutečnost, že premiér den před hlasováním mění jména ministrů. "Ačkoliv to komunisté dementují, mají přislíbená místa ve státních firmách a dozorčích radách," dodal.

Vládu nepodpoří ani hnutí SPD. "Tento nesourodý slepenec bude i nadále prosazovat stejnou zahraniční, hospodářskou, bezpečnostní, obrannou a sociální politiku jako předchozí vláda ČSSD a ANO premiéra Sobotky," uvádí SPD své důvody.

Koaliční smlouva mezi hnutím ANO 2011 a ČSSD

na 8. volební období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Hnutí ANO 2011, zastoupené předsedou Andrejem Babišem a předsedou poslaneckého klubu Jaroslavem Faltýnkem a Česká strana sociálně demokratická, zastoupená předsedou Janem Hamáčkem a předsedou poslaneckého klubu Janem Chvojkou uzavírají na základě výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky tuto koaliční smlouvu:

1. Smluvní strany se dohodly, že ve vládě, která bude mít celkem 15 členů, bude uplatněno zastoupení hnutí ANO 2011 a ČSSD v poměru 10 : 5, a to v rozdělení, jaké je uvedeno v příloze č. 1 této koaliční smlouvy. Návrh uvedený v příloze č. 1 této koaliční smlouvy předloží pověřený předseda vlády Andrej Babiš prezidentu republiky.

2. Smluvní strany v Poslanecké sněmovně svým hlasováním budou podporovat personální a početní složení orgánů Poslanecké sněmovny dle dohody svých předsedů za spoluúčasti předsedů poslaneckých klubů. Obdobně bude postupováno v Senátu.

3. Smluvní strany zajistí, aby se všichni jejich poslankyně a poslanci zúčastnili schůze Poslanecké sněmovny, na které bude hlasováno o důvěře nově jmenované vládě, a dále zajistí, že tito dají vládě jmenované ve složení uvedeném v odstavci 1., důvěru. Obdobně bude postupováno po celé volební období Poslanecké sněmovny.

4. Smluvní strany respektují ústavní právo předsedy vlády navrhovat prezidentu republiky jmenování a odvolání členů vlády. Pro každý takový krok musí předseda vlády hledat podporu příslušné koaličnístrany. Předseda příslušné koaliční strany může předsedovi vlády podat návrh na odvolání a jmenování člena vlády nominovaného za tuto stranu. Další postup o takovém návrhu podléhá dohodě předsedy vlády s předsedou příslušné koaličnístrany s tím, že předseda vlády by měl návrh předsedy příslušné koaliční strany respektovat.

5. Dojde-li v koalici i po dohodovacím řízení k situaci, kdy nedojde k dohodě o řešení koaličního sporu, v případě, kdy 5 ministrů jmenovaných za koaliční stranu ČSSD podá prostřednictvím předsedy vlády demisi do rukou prezidenta, podá do 7 dnů demisi předseda vlády a spolu s ním, jeho prostřednictvím, všichni ministři navržení hnutím ANO 2011.

6. Za koaličně dohodnutý se má takový vládní návrh, resp. takové usnesení vlády, které podpoří nadpoloviční většina ministrů z každé koaliční strany.

7. Smluvní strany se zavazují, že vládní návrhy zákonů, a to:

•o státním rozpočtu,

•o daních a poplatcích včetně zákonů na podporu jejich správy,

•s výrazným dopadem do veřejných rozpočtů či veřejných financí

•týkající se ochrany vlastnictví, volebních zákonů, referend a ústavních zákonů,

•týkající se zahraniční a obranné politiky státu,

•týkající se postavení a fungování médií veřejné služby

budou předloženy výlučně jako koaličně dohodnuté ve smyslu bodu 6 této koaliční smlouvy.

8. Členové vlády budou v personální politice svých ministerstev respektovat zásadu vysoké odbornosti a morální bezúhonnosti.

9. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že po dobu trvání této koaliční smlouvy nevyvolá na půdě Poslanecké sněmovny hlasování o vyslovení nedůvěry vládě nebo hlasování o rozpuštění Poslanecké sněmovny a ani se k takovým hlasováním nepřipojí.

10. Smluvní strany se zavazují, že budou na půdě obou komor Parlamentu podporovat přijetí koaličních vládních návrhů zákonů. Pozměňovací nebo doplňující návrhy ke koaličnímvládním návrhům zákonů podpoří smluvní strany v obou komorách Parlamentu jen po vzájemné dohodě. Současně se zavazují, že případné iniciativní návrhy zákonů a pozměňující návrhy zákonů předkládané poslanci a senátory koaličníchklubů anebo připojení se poslanců a senátorů koaličníchklubů k iniciativě poslanců či senátorů z jiných klubů budou předem konzultovány na úrovni předsedů koaličních klubů. Podmínkou pro jejich podporu bude dohoda smluvních stran. Nebude-li dohodnuto jinak, budou koaliční kluby při hlasování respektovat stanovisko vlády. Nerespektování tohoto ustanovení bude považováno za závažné porušení této koaličnísmlouvy a bude postupováno v souladu s články 16, popř. 5.

11. Smluvní strany se zavazují, že budou naplňovat programové prohlášení vlády a tuto koaličnísmlouvu a účinně spolupracovat na přípravě všech exekutivních a legislativních opatření zásadní povahy, která budou předem konzultovat. Za tím účelem se dohodly, že:

•Předsedové koaličních stran se budou pravidelně scházet nejméně jednou za měsíc a vždy na žádost kteréhokoli z nich.

•Předsedové poslaneckých a senátorských klubů se budou pravidelně scházet nejméně jednou za měsíc a vždy na žádost kteréhokoli z nich.

•Vláda bude předávat všem koaličním klubům v obou komorách Parlamentu plán legislativních prací na příslušné období.

•Člen vlády příslušný k předložení legislativního návrhu projedná jeho základní zaměření s každým koaličním klubem, který o to požádá.

Koaliční kluby budou připomínkovým místem vládních návrhů zákonů.

•Předsedové koaličních klubů anebo jejich pověření zástupci budou zváni na zasedání Legislativní rady vlády.

12. Bude-li kterákoli ze smluvních stran považovat některý z připravovaných legislativních nebo exekutivních návrhů za věc zásadní povahy, má právo vyvolat jednání předsedů koaličních stran.

13. Případné rozpory vyplývající z této koaliční smlouvy budou nejdříve řešeny dohodovacím jednáním smluvních stran. Dohodovací jednání bude vždy vedeno ohledně společného postupu smluvních stran ve věcech, které nebudou dostatečně řešeny programovým prohlášením vlády nebo touto koaliční smlouvou. Realizace sporné věci bude přerušena do doby ukončení dohodovacího jednání.

14. Nebude-li dosaženo koaličnídohody ve vládě, nastoupí mechanismy dohodovacího jednání na úrovni předsedů koaličních stran, resp. koaličnírady.

15. Smluvní strany se zavazují, za účelem naplnění této koaličnísmlouvy, že budou dodržovat následující koaliční mechanismy:

A. Schůzka předsedů koaličníchstran

Předsedové koaličních stran se scházejí na požádání předsedy kterékoliv z koaličních stran. Řeší zásadní otázky koaličníspolupráce. Termín dohodnou předsedové koaličních stran.

B. Koaliční rada

Jednání svolává předseda vlády dle potřeby. Delegaci koaličnístrany tvoří předseda a maximálně tři další zástupci příslušné koaliční strany. Řeší aktuální i střednědobé úkoly a zásadní personální záležitosti. O svolání jednání může požádat kterýkoliv předseda koaličnístrany. Předseda vlády pak musí jednání svolat neprodleně po doručení takové žádosti.

C. Spolupráce na úrovni Parlamentu

Poslanecká sněmovna

Schůzka předsedů poslaneckých klubů se koná pravidelně dle plánu. Řeší aktuální úkoly související s programem schůze Poslanecké sněmovny, zabývá se i volbami jednotlivých parlamentních i neparlamentních orgánů. Její účastníci jsou zodpovědní za udržení co největší účasti koaličníchposlanců při všech důležitých hlasováních a volbách. V průběhu jednání Poslanecké sněmovny probíhají schůzky předsedů klubů kdykoliv na požádání. Jednání se mohou zúčastnit také max. 2 další zástupci klubu.

Setkání všech koaličníchposlanců se koná na požádání kterékoli koaliční strany, zpravidla před důležitým hlasováním v Poslanecké sněmovně.

Senát

Spolupráce v Senátu probíhá obdobně jako v Poslanecké sněmovně.

D. Odborná spolupráce

Odborné komise jednotlivých koaličních stran mezi sebou komunikují především při přípravě legislativních návrhů. Scházejí se na požádání kterékoli koaliční strany. Závěry společných jednání odborných komisí obdrží vedení koaličníchstran a vedení koaličníchparlamentních klubů.

E. Spolupráce ministrů s výbory

Ministři iniciují zpravidla dvakrát do roka neformální společná setkání s koaličními poslanci a koaličními senátory příslušných výborů. Cílem je kromě řešení aktuálních úkolů i posílení koaliční komunikace.

16. Dohodovací jednání

V případě, že vznikne mezi koaličními stranami spor týkající se plnění této koaliční smlouvy nebo zásadní záležitosti koaličníspolupráce, která není upravena touto koaliční smlouvou, má právo každá koaliční strana požadovat zahájení dohodovacího jednání. Jeho smyslem je spor vyřešit v dobré víře.

Po výzvě koaliční strany k zahájení dohodovacího jednání, adresované koaličnímupartnerovi, bude předsedou vlády nejprve svolána koaličnírada a v případě, že tato spor nevyřeší, bude předsedou vlády svoláno jednání předsedů koaličních stran.

17. V případě prvoinstančního odsouzení jakéhokoliv člena vlády, pokud ten v přiměřeném čase od vynesení rozsudku neodstoupí, pozbývá tato koaliční smlouva platnosti.

 

Za hnutí ANO 2011

Andrej Babiš

předseda hnutí ANO 2011

Jaroslav Faltýnek

předseda poslaneckého klubu hnutí ANO 2011

 

Za Českou stranu sociálně demokratickou

Jan Hamáček

předseda České strany sociálně demokratické

Jan Chvojka

předseda poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické