Minimální mzda pro postižené by se do dvou let měla vyrovnat běžné minimální mzdě. Vyplývá to z plánu podpory osob se zdravotním postižením na léta 2015 až 2020, který v pondělí schválila vláda. Plán obsahuje i řadu dalších opatření na podporu handicapovaných.

Minimální mzda v ČR činí letos 9,2 tisíc korun. Lidé, kteří pobírají invalidní důchod, dostávají ale jen 8 tisíc korun. Návrh plánu počítal původně s "odstraněním nerovnoprávného postavení" do konce letošního roku.

"Doposud je velký rozdíl mezi minimální mzdou obecnou a minimální mzdou příjemců invalidních důchodů," uvedl šéf Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása, podle něhož jde o jasnou diskriminaci. To, že má být do dvou let odstraněna, považuje za zcela zásadní.

"Mělo by se to začít postupně vyrovnávat, měl by to být průběžný, relativně rychlý proces," uvedl k dohodě ministr pro legislativu a lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD). Je podle něj samozřejmé, že by každému za práci měla být poskytována v zásadě stejná odměna.

Krása v pondělí dále řekl, že se ministerstva zavázala, že budou zaměstnávat povinný podíl lidí s handicapem. Dosud často úřady pravidlo neplnily a raději zaplatily odvod do rozpočtu. Rada si pochvaluje také to, že plán počítá s dostatečnou finanční podporou vzdělávání dětí s postižením.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

První plán kroků, které měly přispět ke srovnání podmínek handicapovaných se zdravými, mělo Česko na roky 2010 až 2014. Dokument do roku 2020 na něj navazuje. Zaměřuje se na odstraňování bariér v budovách, na bydlení, vzdělávání či zaměstnávání lidí s handicapem.

Podle dokumentu by se mohlo v budoucnu změnit třeba financování sociálních služeb. Nyní poskytovatelé dostávají dotace od krajů. Do budoucna by se mohlo zvážit třeba pojištění či platby od klientů, kteří by na ně pobírali podporu od státu. Nyní mají příspěvek na péči, uvažuje se ale o jeho změně. Změnit by se mělo i posuzování stavu a potřeb lidí, kteří dlouhodobou péči potřebují. Po celé republice by měla být dostupná například osobní asistence, pečovatelská služba či tlumočnické a průvodcovské služby. Přibývat by měly také půjčovny kompenzačních pomůcek.

Pokračovat má odstraňování bariér v úřadech, soudech či nemocnicích. Ve veřejných budovách nemá chybět vizuální či zvuková signalizace a piktogramy. Přibývat by mělo bezbariérových vlaků. Dál se mají zpřístupňovat památky, divadla, muzea, kina či knihovny.

Každý rok do konce února by měly resorty předložit zprávu o tom, jak uložené úkoly plní. Vláda by materiály měla do pololetí vyhodnotit a plán aktualizovat.

Související