Akreditační komise kritizuje složení expertních skupin, které připravují charakteristiky oblastí vzdělávání na vysokých školách. Ty by měly být klíčové pro institucionální akreditace, s jejichž zavedením počítá novela vysokoškolského zákona.

Ve vyjádření, které poskytla předsedkyně Akreditační komise Vladimíra Dvořáková, se komise pozastavuje nad skutečností, že členové těchto skupin nemusejí splňovat žádná kvalifikační kritéria.

Akreditační komise žádá ministerstvo školství, aby současné složení odborných skupin přehodnotilo a stanovilo jasné požadavky na jejich členy. Nyní není podmínkou ani odpovídající publikační činnost v daném oboru, vědecká hodnost nebo aspoň dokončené doktorské studium. Kvůli tomu se prý na Akreditační komisi obrací řada osobností akademické sféry, které jsou tímto stavem znepokojeny.

Někteří lidé se prý podílejí na práci více skupin a zasahují i do tvorby charakteristik oborů, v nichž nevykazují žádnou odbornou činnost nebo je ani nevystudovali. Podle Akreditační komise by v expertních skupinách měli být odborníci, kteří splňují standardy pro garanty studijních programů. To jsou docenti nebo profesoři s kvalitní publikační činností.

"V opačném případě existuje reálné riziko, že se projeví tendence nastavovat charakteristiky tak, aby na ně dosáhlo i méně kvalitní pracoviště," varuje komise.

Takzvané institucionální akreditace jsou zásadní změnou v novele vysokoškolského zákona, kterou na konci března schválila vláda. Nově by se nevydávala povolení pro studijní obor, ale pro určitou oblast. Jednotlivé obory by si pak vysoké školy vypisovaly samy, čímž by získaly větší volnost.

V rámci oblasti vzdělávání by měly být jednotlivé skupiny podrobněji charakterizovány, popis bude v případě schválení zákona součástí prováděcích předpisů.