Dvěma magisterským oborům Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) už nehrozí omezení akreditace, tedy zákaz přijímání nových studentů. Personální zabezpečení oborů Hospodářská politika a Ekonomická analýza se podle Akreditační komise zlepšilo natolik, že od svého loňského doporučení ustoupila. Sdělil to tajemník komise Jiří Smrčka. Rektorka VŠE Hana Machková zprávu přijala s potěšením.

Komise loni v září doporučila omezit akreditaci celkem čtyřem oborům fakulty, jejímž děkanem je Miroslav Ševčík. V případě Regionálních studií a Veřejné správy univerzita tento krok respektovala a plánuje zažádat o novou akreditaci pro obor sloučený z těchto dvou.

S omezením akreditace dalších dvou oborů však VŠE nesouhlasila. V prosinci ještě u Hospodářské politiky komise trvala na svém stanovisku, protože se personální situace podle ní nezlepšila dostatečně. U Ekonomické analýzy tehdy řízení přerušila kvůli chybějícím podkladům.

Na základě konkrétních prosincových výtek VŠE vyměnila problematické pedagogy, řekla v nedávném rozhovoru rektorka VŠE Hana Machková. Předsedkyně Akreditační komise Vladimíra Dvořáková v rozhovoru označila přístup univerzity za neprofesionální. Řízení se podle ní protahovalo mimo jiné kvůli postupnému dodávání podkladů ze strany VŠE. Univerzita prý například k některým nově zařazeným pedagogům nedodala podrobnější informace.

Požadavkům komise na zabezpečení povinných předmětů však nakonec univerzita vyhověla. "Mohli jsme u těch dvou oborů konstatovat, že základní standardy splňují. Byli přijati noví lidé, nebo byli někteří nově zařazeni do výuky. Zaznamenali jsme jen dílčí nedostatky," řekla. "Jsem ráda, že Akreditační komise netrvala na svém stanovisku a vzala v úvahu argumenty, které VŠE ve svém vyjádření předložila," uvedla rektorka.

Práci na problémech spojených s akreditacemi vnímá jako zkušenost. Hloubková kontrola provedená na Národohospodářské fakultě přinesla argumenty nejen pro Akreditační komisi, ale také pro motivaci fakulty k hlubší spolupráci s ostatními fakultami a k důrazu na kvalifikační růst a vědecko-výzkumnou činnost. "To se podařilo a podzim i začátek roku 2015 byly pro Národohospodářskou fakultu velmi úspěšné. Fakulta například získala tři granty Grantové agentury ČR, má dva nové docenty a zahájená další řízení," řekla Machková.

Kvalifikační růst patří k hlavním pilířům strategie rektorky, která VŠE vede od loňska. Komplikace s akreditacemi by měly být podle ní poučením také pro ostatní děkany. "Myslím, že po této zkušenosti již nebudou tolerovat angažmá svých učitelů na soukromých školách a že podpoří ty, kteří s VŠE spojují svou budoucnost na plný pracovní úvazek," dodala.

Do konce srpna musí VŠE předložit Akreditační komisi zprávu shrnující personální zabezpečení těchto oborů pro akademický rok 2015/2016. Národohospodářská fakulta je jednou z jejích šesti fakult. Vysoká škola ekonomická je největší ekonomickou veřejnou vysokou školou v republice a vedle pěti pražských fakult má i jednu v Jindřichově Hradci. Celkem na VŠE studuje téměř 20 tisíc studentů, z toho více než 2300 právě na Národohospodářské fakultě.