Děti z dětských domovů a obdobných zařízení budou zřejmě osvobozeny od poplatků za komunální odpad. Stejně na tom mají být obyvatelé domovů pro zdravotně postižené a pro seniory. Vyplývá to doporučených úprav novely o místních poplatcích, kterou ve čtvrtek sněmovna poslala do závěrečného kola schvalování.

Předloha počítá také s tím, že odpovědnost za hrazení plateb za děti by nesli rodiče. Nemohlo by se tak už stát, že by děti po dovršení 18 let věku čelily kvůli dluhům za odpad exekuci. Úpravy již dříve doporučily sněmovní výbory rozpočtový a ústavně právní.

Autoři novely nutnost jejího přijetí zdůvodnili tím, že podle zákona můžou obce vyměřovat a následně exekučně vymáhat místní poplatky i po dětech. Některé děti tak prý dluží obcím několikatisícové částky, aniž o tom vědí. U lidí s omezenou svéprávností by poplatková povinnost přecházela na opatrovníka, pokud byl jmenován.

V případě dětí z dětských domovů a podobných zařízení předkladatelé uvádějí, že náklady spojené s likvidací odpadu hradí tyto ústavy. Pokud by tedy tyto osoby nebyly od místního poplatku osvobozeny, hradily by náklady spojené s likvidací odpadu fakticky dvakrát.

Ze stejných důvodů mají být osvobozeni obyvatelé domovů pro zdravotně postižené a domovů pro seniory, což odpovídá tomu, co navrhl v obdobné novele Senát. Proti tomuto osvobození se postavil poslanec KDU-ČSL Petr Kudela. 

Do zákona se vrací možnost, aby zastupitelstva obcí mohla na základě žádosti poplatníka platbu prominout. Tuto možnost měly obce podle zákona do konce roku 2010. Zastupitelstva by mohla poplatky promíjet úplně nebo částečně taky v případě živelních událostí.