Stát by v budoucnu neměli v řídicích a kontrolních orgánech nebo dozorčích radách firem ovládaných státem zastupovat poslanci ani senátoři. Zákonodárci by do těchto funkcí nemohli být jmenováni ještě čtyři roky po skončení mandátu.

Vyplývá to z návrhu věcného záměru zákona, který poslalo ministerstvo financí k připomínkám. Cílem normy je podle úřadu Andreje Babiše (ANO) změnit výběr zástupců státu tak, aby zajistil odborné řízení státních a polostátních společností.

Předloha má omezit přidělování takzvaných politických trafik, kandidáty do dozorčích rad či představenstev státních podniků by proto vybírala speciální komise.

Ministerstvo v dokumentu upozorňuje, že na neexistenci pravidel, podle kterých jsou vybíráni řídící a kontrolní pracovníci, od roku 2010 opakovaně poukazuje i Bezpečnostní a informační služba (BIS). Současný systém kritizují i protikorupční organizace.

Návrh předpokládá zřízení Vládního výboru pro výběr odborníků do řídicích, kontrolních a dozorčích orgánů, tedy funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností ovládaných státem. Výbor by měl podle ministerstva navázat na dosavadní činnost Vládního výboru pro personální nominace, který je poradním orgánem kabinetu.

V České republice je podle materiálu 102 státních a národních podniků a obchodních společností s majetkovou účastí státu s ročním obratem přes 563 miliard korun. Tyto firmy jen za rok 2013 zadaly veřejné zakázky za více než 80 miliard korun.

Návrh věcného záměru, který je přístupný na webových stránkách vlády, ještě není paragrafovaným zněním zákona. Ten vznikne až na základě jednotlivých připomínek. Následně musí zákon schválit vláda i parlament a podepsat prezident.