Rekordních 55 procent lidí v Česku je spokojeno s fungováním demokracie v zemi. Nadpoloviční většina spokojených převážila dosud jen jednou, a to před čtyřmi lety. V posledním říjnovém průzkumu jich spokojenost vyjádřilo 48 procent. Naopak nespokojených je 41 procent Čechů, což je dosud nejnižší údaj. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM).

Podle CVVM se v postojích lidí pravděpodobně odráží spokojenost se současnou politickou situací v ČR, která se od října do února vyvíjela srovnatelným způsobem.

Polovina českých občanů věří, že demokracie je lepší než jakýkoliv jiný způsob vlády. Otevřenost možnosti autoritativního způsobu vlády deklarovalo 24 procent oslovených, dalších 21 procent se domnívá, že je lhostejné, zda je v zemi demokratický, nebo nedemokratický režim. 

Politiky běžné názory nezajímají

Z průzkumu dále vyplývá, že naprostá většina Čechů si myslí, že politiky nezajímají názory obyčejných lidí. Nezájem ze strany politiků pociťují občané dlouhodobě. Podobně jako letos dopadly výzkumy i v minulých letech.

Kolem 70 procent dotázaných je přesvědčeno, že se o jejich názory stará pouze malá část volených zástupců. Další desetina dokonce trvá na tom, že myšlenky obyčejných lidí nezajímají ani jediného politika. Pouze 15 procent lidí věří v zájem většiny politických reprezentantů.

"I přes značně skeptický postoj veřejnosti k této otázce je tak aktuálně o zájmu politiků přesvědčeno nejvíce lidí za celé sledované období, tj. od roku 2009," uvedlo CVVM. Oproti loňsku se celkový podíl negativních odpovědí zmenšil, ale pouze o několik procentních bodů. O pět procent například ubylo Čechů, kteří si myslí, že se o ně nezajímá žádný politický zástupce.

Poněkud optimističtěji na zájem politiků o mínění občanů pohlížejí lidé, kteří se na pravolevé škále politické orientace sami hlásí k pravici či pravému středu, a ti, kteří svoji životní úroveň hodnotí jako dobrou. Také mladší lidé jsou o trochu méně skeptičtí než starší. 

Převážná většina Čechů podle průzkumu věří, že se může otevřeně vyjadřovat k problémům ve společnosti. Už pouze menšina ale uvádí, že může ovlivnit řešení problémů ve své obci. Pouze desetina si pak myslí, že je schopna ovlivnit i řešení problémů na celostátní úrovni.

Průzkum provádělo CVVM v období od 2. do 9. února. Zúčastnilo se ho 1069 obyvatel ČR starších 15 let.