Struktura ministerstev se změní. Vyplývá to z návrhu služebního zákona, na kterém se koalice po několika měsících dohodla. Vládní resorty se striktně rozdělí na dvě části - politickou a úřednickou.

Rozdělení je důležité také proto, že zatímco zaměstnanci v politické části mohou být odvoláni jen kvůli změně ministra či politické situace, úředníky z druhé kategorie bude možné propustit jen ze zákonných důvodů. 

Na první, politickou úroveň, se tedy služební zákon vztahovat nebude. Do této kategorie bude spadat ministr a zaměstnanci, kteří pracují výhradně pro něj a které si šéf resortu vybírá - tedy maximálně dva náměstci a také PR poradci či lidé z tiskového oddělení.

Všichni ostatní náměstci, ředitelé odborů, vedoucí oddělení a řadoví úředníci už ale budou vybíráni a zároveň se budou muset chovat podle pravidel nového zákona.

Na každém ministerstvu navíc vznikne nová pozice státního tajemníka. Ten bude všem úředníkům šéfovat, bude mít na starosti jejich přijímání, zajistí jim vzdělávání a bude je každý rok hodnotit.

Státní tajemník bude také spadat do druhé, úřednické části. Vzejde z výběrového řízení. Zvolí ho dva členové komise, které vybere ministr, a dva, které si prosadí generální ředitel státní služby. 

V případě shody rozhodnou členové, které nominoval generální ředitel. Podle ministra pro legislativu Jiřího Dienstbiera (ČSSD) tak bude zajištěno, že státní tajemník nebude vybrán politicky.

Struktura ministerstev po zavedení služebního zákona:

Pozn.: Političtí náměstci (maximálně dva) jsou de facto zástupci ministra a určují směřování úřadu i agendy. Náměstci pro řízení sekce jsou odborní a dohlížejí na výkon agend.

Výběrovým řízením ale budou muset procházet všichni úředníci, kteří budou aspirovat na významnější, tedy vedoucí pozice. Zároveň je čeká zkouška, která má dvě části a kterou lze opakovat maximálně jednou.

V písemné části se bude ověřovat, zda adept zná činnost veřejné správy, pravidla etiky státního zaměstnance nebo základy práva EU. Ústní zkouška bude ověřovat vědomosti z oboru, kterému se bude úředník věnovat. 

"Úřednické zkoušky ale budou dělat jen ti, kteří budou při překlopení do nového systému zaměstnáni kratší dobu než tři roky," uvedla ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová (ANO).

Novinkou bude také hodnocení. Zaměstnanci budou dostávat každý rok od státního tajemníka zpětnou vazbu. 

Ten bude posuzovat znalosti a dovednosti úředníka, dodržování služební kázně, výsledky vzdělávání i to, zda je jeho výkon rychlý, správný, jestli dokáže pracovat samostatně a plnit individuální cíle.

Zaměstnanec pak dostane seznam dalších cílů, kterých by měl dosáhnout pro svůj další osobní rozvoj.

Pokud v hodnocení neobstojí, za půl roku se provede další. V případě negativního výsledku skončí.

Služební zákon dále stanoví, že úředníci mají právo na vzdělávání. Proplatí jim ho stát, a to až do výše 500 tisíc korun, jde-li o studijní pobyt. Zaměstnanec ale pak musí určitý počet let setrvat ve služebním poměru.

Bude také zakázáno přijímat dary nebo jiné výhody, jejichž hodnota je vyšší než 300 korun.

Vláda předpokládá, že návrh zákona schválí poslanci ještě během června. V červenci by mohl projít Senátem.

Jeho zavádění do praxe bude probíhat postupně během následujících dvou až tří let.