Ústavní soud zrušil část trestního zákoníku, díky které vláda směla určovat trestné množství drog. Soudci také zrušili tabulku, ze které vyplývalo, jaké množství omamných a psychotropních látek je "větší než malé". O nových kauzách budou soudy nyní rozhodovat podle konkrétních okolností a dřívější judikatury. Již rozpracované případy ještě dokončí podle dosavadní úpravy.

Pokud by zákonodárci nechtěli ponechat plnou rozhodovací kompetenci soudům, musejí zapracovat hodnoty "většího než malého množství" přímo do trestního zákoníku, třeba ve formě přílohy.

"My ale nic takového nedoporučujeme nebo nevnucujeme, protože si myslíme, že je v moci soudů, aby tyto věci řešily," řekl ústavní soudce Jiří Nykodým. Samotná formulace "větší než malé množství" v zákoníku zůstává.

Návrh na zrušení části trestního zákoníku podal Okresní soud v Liberci. Dospěl k závěru, že zmocňovací ustanovení je v rozporu s ústavním pořádkem a porušuje právní zásadu, podle které nelze uložit žádný trest bez opory v zákoně. Vládní nařízení je norma nižší právní síly, a tak údajně nemůže zakládat trestnost činu.

Okresní soud konkrétně řeší případ ženy obžalované z přechovávání pervitinu. V batohu měla 3,25 gramu drogy. Pro rozhodnutí o trestnosti je také v její kauze klíčové posouzení, zda u sebe měla "větší než malé množství" drogy. Kvůli pochybnostem o ústavnosti právní úpravy přerušil okresní soud řízení a obrátil se na Ústavní soud. Nyní by se měl k případu vrátit.

Napadené ustanovení trestního zákoníku přesně říkalo, že vláda nařízením stanoví, jaké je "množství větší než malé" u drog a jedů. V zákoníku totiž přesně vymezené hodnoty chybí. Návazné vládní nařízení platilo od ledna 2010. Například u pervitinu stanovovalo jako větší než malé množství dva gramy, u kokainu gram, u hašiše pět gramů.

Starších kauz se zrušení nedotkne

Nález Ústavního soudu vstoupí v platnost dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy za několik dní. Nedotkne se starších kauz, ale jen nových drogových deliktů.

"Nosné důvody tohoto nálezu lze uplatnit pouze do budoucna, nikoliv pro rozhodování soudu o skutcích, k nimž došlo za trvání napadené právní úpravy," uvedl generální sekretář soudu Ivo Pospíšil.

Soudci při rozhodování nebyli jednotní. Odlišné stanovisko k výroku uplatnili Jan Musil a Vladimír Kůrka, výhrady pouze k odůvodnění měli Jan Filip a Ivana Janů.

I po čtvrtku zůstává v platnosti část zmocňovacího ustanovení i vládního nařízení, která se týká jedů. Ústavní soud ji zrušit nemohl, protože ji okresní soud v tomto řízení nebude aplikovat. Podle Nykodýma se však výhrady Ústavního soudu týkají i této části právní úpravy.