Některé české regionální programy na čerpání peněz z fondů EU mají opět problémy. Ministerstvo financí pozastavilo proplácení evropských dotací u ROP Jihozápad, ROP Severovýchod, ROP Moravskoslezsko, OP Podnikání a inovace a Integrovaný operační program.

Audit ministerstva u programů zjistil při čerpání více chyb, než dovolují pravidla EU, řekl mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

ČR již od loňska kvůli chybám pozastavilo čerpání evropských peněz například u programu ROP Severozápad a ROP Střední Čechy.

"Po roce se ukazuje, že dochází ke stále stejným pochybením, která řídící orgány jednotlivých operačních programů nedokážou odhalit. Naopak orgány ministerstva financí svou činnost zefektivnily.

Přibývající problémy u krajských operačních programů jasně dosvědčují, že hejtmani se, bohužel, z dosavadních pochybení nepoučili," uvedl ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).

Pochybení nastala podle Jakoba na úrovni příjemců dotací v oblasti veřejných zakázek. Takzvaná certifikace, tedy odesílání žádostí o proplácení peněz, se může obnovit až po provedení nápravných opatření.

"Dopad na příjemce dotací, u kterých nedošlo k pochybení, neočekáváme," uvedl Jakob.

Dotace úřady vyplácí nejdříve ze státního rozpočtu a Brusel poté proplácí tyto peníze zpětně. Když ale úředníci zjistí nějaký problém, mohou zpětné proplacení dotace zastavit. V období 2007 až 2013 může Česko získat z Bruselu zhruba kolem 780 miliard korun.