Obvinění lidé, kteří jsou ve vazbě, by měli mít možnost si na vlastní náklady zajistit jídlo, které by bylo nad poměry obvyklé pro vězeňskou stravu. Navrhuje to stíhaný poslanec David Rath (dříve ČSSD), který je už od loňského května ve vazbě kvůli podezření z korupce.

Jde už o desátý návrh zákona, který z vazby předložil. Sněmovna zatím ale ani jeden z nich neprojednala. V této předloze navrhuje Rath i další věci, které by zlepšily podmínky vazebně stíhaných lidí.

Obvinění by podle jeho návrhu také nemuseli sedět ve vazbě, ale pobývat na určeném místě se stanoveným režimem. Rath chce také to, aby stíhaní měli možnost až dvakrát měsíčně dostávat balíčky s potravinami a věcmi pro osobní potřebu. Cílem je podle něj umožnit obviněnému udržet jeho stravovací návyky a nezvyšovat náklady vazební věznice. Navrhuje rovněž snazší přístup k telefonování a zvýšení počtu možných návštěv na alespoň jednu denně v rozsahu dvou hodin.

"Rozšiřují a prodlužují se návštěvy obviněného tak, aby nedošlo po dobu pobytu obviněného ve vazbě k přetrhání jeho zejména rodinných a přátelských vazeb. Cílem je usnadnit návrat obviněného do běžného života," zdůvodňuje Rath svůj návrh.

Na poměry ve vazbě si Rath stěžoval při svém vystoupení před sněmovnou, která ho loni v červnu poprvé vydávala trestnímu stíhání. "My nežijeme v kulturní zemi, kde by vazba odpovídala tomu, co říká trestní zákon. My žijeme v zemi, kde vazba je novodobá tortura. Lámání, týrání lidí," řekl tehdy.

Další součástí jeho návrhu je i to, aby stíhaní lidé mohli mít nařízené místo pobytu se stanoveným režimem. Odvolává se přitom na obdobnou možnost domácího vězení pro odsouzené. "Obviněnému budou v rámci tohoto režimu stanovena konkrétní místa, kde se má zdržovat, a doba, po kterou se v těchto konkrétních místech má zdržovat", navrhuje bývalý středočeský hejtman.

Takového obviněného by kontrolovala mediační a probační služba a měl by také detekční náramek, který by informoval o tom, kde se dotyčný člověk zdržuje. Pokud by obviněný svým jednáním náramek poškodil a neoznámil to, mohl by za to jít do vazby.

Ratha zadržela policie loni v květnu s krabicí, v níž byl velký obnos peněz. Rath se na počátku hájil tím, že si myslel, že je v krabici víno. Policie ho poté obvinila z přijetí sedmimilionového úplatku.