Přestože ministerstvo spravedlnosti ještě na jaře s Jiřím Pospíšilem v čele slibovalo, že přiškrtí narůstající moc exekutorů, je teď všechno obráceně. Od ledna budou mít vymahači dluhů vylepšené možnosti, jak se dostat k penězům dlužníků.

Koalice totiž bez většího povšimnutí ve sněmovně schválila úpravu občanského soudního řádu, který nově umožňuje exekutorům zablokovat nejen účet a příjem dlužníka, ale také jeho manžela či manželky. A to i tehdy, pokud o dluhu svého partnera neměli ani tušení.

Politici přitom neváhali prolomit letité tabu, které ve svých dřívějších rozsudcích stanovil Nejvyšší soud. Podle jeho výkladu nepatří účet a příjem dlužníkova manžela do společného jmění manželů, a exekutor tak na něj nemůže.

Podle nových pravidel to ale od začátku roku 2013 půjde. "Jde o revoluční změnu, která nerespektuje rozhodnutí Nejvyššího soudu z minulosti,“ upozorňuje právník Ondřej Načeradský, vedoucí Občanské poradny občanského sdružení Společnou cestou.

Kdo zná svého partnera?

V potížích během chvíle

Do společného jmění manželů spadají i dluhy, které sjednal za trvání manželství jeden z manželů bez vědomí druhého, pokud jsou svým rozsahem přiměřené majetkovým poměrům manželů. "Pokud by si například moje manželka půjčila přes kreditní kartu dvacet tisíc korun, spadne tento dluh do společného jmění manželů, aniž bych se o něm vůbec někdy musel dozvědět. Kdyby dluh nesplácela, skončila by časem v exekuci, v jejímž průběhu by bylo možné postihnout jak její osobní majetek, tak majetek spadající do našeho společného jmění manželů. Soudní exekutor by však podle současné právní praxe nemohl postihnout moji mzdu či účet. Od nového roku bude situace taková, že se o dluzích své manželky dozvím třeba až v okamžiku, kdy mi zaměstnavatel začne provádět srážky ze mzdy a bude mi zablokován účet. Pokud si budu jako většina lidí nechávat zasílat mzdu na účet, riskuji, že mi zničehonic část mzdy strhne zaměstnavatel a o nepostižitelný zbytek v zásadě přijdu v okamžiku, kdy mi bude připsán na exekutorem zablokovaný bankovní účet," komentuje na praktickém příkladu právní novinku vedoucí Občanské poradny občanského sdružení Společnou cestou Ondřej Načeradský.

Podle Načeradského změna soudního řádu může přinést obrovské komplikace zejména těm sezdaným lidem, kteří mají dlouhodobě potíže v manželství. Anebo vůbec netuší, že partnerovi nevyšlo podnikání nebo si někde nevýhodně půjčil a nemá na splácení.

"Hravě se může stát, že lidé zjistí, že svého partnera vlastně vůbec neznají. Jenže přijdou na to až v okamžiku, kdy přijdou k bankomatu a ten jim nevydá žádné peníze. Na účtu prostě nebudou, protože si je vezme exekutor," upozorňuje Načeradský s tím, že počet zadlužených českých rodin je alarmující. "V České republice je každoročně nařízen zhruba milion exekucí," dodal.

Změna se nedotkne rodin, kde byla exekuce nařízena na oba z manželů. Těm nic dalšího vzít nelze.

"Citelný dopad však bude mít u těch, kde je zadlužený jeden z manželů a rodina si zvykla žít z příjmů exekucí nezatíženého manžela. Je poměrně běžné, že si nezabavitelnou část mzdy nechává zadlužený manžel posílat na doposud nepostižitelný účet druhého z manželů," říká Načeradský.

Výmluvy dlužníků

Právě to je ale podle zastánců novely občanského soudního řádu problém. "Dlužníci se vymlouvají, že nic nemají a přitom si dobře žijí. Nechávají si peníze posílat tam, kde na ně exekutoři a potažmo jejich věřitelé nemohou," říká poslanec za ODS Pavel Staněk, který novelu schvaloval ve sněmovním ústavně-právním výboru.

Podle jeho kolegy z výboru, poslance Jana Chvojky z opoziční ČSSD, ale novela obsahuje řadu problematických bodů. "Upozorňovali jsme na to už na výboru a poté i ve sněmovně, ale marně," říká dnes Chvojka. Při hlasování na ústavně-právním výboru se ale při dubnovém hlasování zdržel.

Nadšení exekutoři

Exekutoři změnu vítají. Přiznávají sice, že některá ustanovení jsou rozporuplná, ale novela podle nich zefektivní exekuce. "Zmodernizuje dosavadní zastaralé a neúčinné způsoby vymáhání," říká mluvčí komory českých exekutorů Petra Báčová.

To, že exekutor bude moci nově sáhnout i na příjem manžela dlužníka, by podle Báčové mělo narovnat zásadní dosavadní rozpor mezi hmotným a procesním právem. Mluvčí zároveň uvedla, že judikát Nejvyššího soudu je sporný.

"Stávající stav byl nelogický a nesmyslný, vycházel ze sporného znění zákona a starého judikátu Nejvyššího soudu, který opomíjí existenci společného jmění manželů. Příjmy manželů byly z hlediska práva v době trvání svazku společné, avšak soud je nemohl procesně-technicky postihnout. Mzdy tvoří součást společného jmění manželů, stejně jako zůstatky na účtu, jsou tedy majetkem obou manželů, tudíž i dlužníka," říká Petra Báčová.

A podobně argumentuje i ministerstvo spravedlnosti, které novelu poslalo do legislativního kolečka. Podle mluvčí Petry Hrubé lze na mzdu sáhnout už v okamžiku jejího vyplacení. "Mzda se totiž v tu chvíli stává součástí společného jmění manželů. Totéž lze říci zpravidla o prostředcích, které jsou vybrány z účtu manžela povinného," uvedla Hrubá.

Zdůraznila přitom, že nová právní úprava se týká pouze vymáhání dluhů, které spadají právě do společného jmění manželů.

Nečekaný paradox

Podle Načeradského je však zarážející, že místo jednoduché změny v občanském zákoníku, kde by se jasně stanovilo, že příjem manžela dlužníka patří do společného jmění manželů, sáhli zákonodárci ke zvláštnímu pravidlu, které zohledňuje jen exekutory a vymáhání dluhů.

"Dojde k paradoxu, kdy exekutor bude moci z titulu společného jmění manželů na účet manžela, ale samotní manželé k účtům druhého moci nebudou, jelikož podle judikatury o společné jmění manželů nejde. A manžel se nemůže domáhat ani mzdy, ani prostředků na účtě druhého," dodává Ondřej Načeradský.

Práce načerno. A daňové úniky

A jak se bránit? Třeba tím, že si lidé nechají vyplácet mzdu, penzi či jiný příjem v hotovosti. Pak ale podle Ondřeje Načeradského zase hrozí daňové a pojistné úniky z práce načerno a propad příjmů do státní kasy.

Jednu z možností nabízí i občanský zákoník. "V případě neoprávněného výkonu rozhodnutí bude možné bránit se návrhem na zastavení exekuce," dodala Petra Hrubá z ministerstva spravedlnosti.

Manžel dlužníka však bude muset prokázat, že vymáhaná pohledávka není zahrnuta ve společném jmění manželů.