Ústavní soud (ÚS) zasáhl ve prospěch muže, který čelil exekuci nařízené po zneužití jeho ztracených dokladů. Podvodník je použil k podepsání smlouvy o pronájmu.

Původnímu držiteli pak přišel po několika letech exekuční výměr, a to i přesto, že zneužití dokladů už předtím soud shledal jako podvod. Spornou smlouvu muž nepodepsal, přesto neuspěl v rozhodčím řízení ani následném soudním sporu. Nyní musí exekuci znovu přezkoumat odvolací Krajský soud v Praze.

"Bylo-li stěžovatelem jednoznačně a bez pochybností prokázáno, že oprávněnému proti němu žádné právo nevzniklo, je zřejmé, že takovému neexistujícímu právu nelze poskytnout ochranu ani v řízení exekučním," uvedli soudci v nálezu.

Komplikovaný příběh začal v roce 1999, kdy muž ztratil doklady. Těch se zmocnil podvodník, který uzavřel smlouvu o finančním pronájmu se soukromou firmou, za což byl v roce 2002 odsouzen. Smlouva o pronájmu obsahovala rozhodčí doložku. Když druhá smluvní strana nedostala peníze, obrátila se na soukromého rozhodce, jenž v roce 2008 rozhodl ve prospěch firmy.

Původní vlastník dokladů o rozhodčím řízení vůbec nevěděl, rozhodce si totiž neověřil jeho skutečné bydliště. Okresní soud Praha-východ pak v roce 2010 na základě podkladů od rozhodce nařídil exekuci na majetek původního vlastníka dokladů.

Dlužná částka činila 7693 korun, tehdy ji však už výrazně navýšily pokuty a náklady řízení. Exekuci potvrdil Krajský soud v Praze.

Muž se bránil ústavní stížností. Rozhodce prý vůbec neměl pravomoc stanovit mu nějakou povinnost. Smlouva o pronájmu včetně rozhodčí doložky je podle ústavní stížnosti absolutně neplatná. Soud dal muži za pravdu a napadené usnesení krajského soudu zrušil.

Postup rozhodce, který ustanovil opatrovníka pro doručování, aniž si předem ověřil skutečné mužovo bydliště, označil Ústavní soud za ryze účelový.