Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) odhalil závažná pochybení v hospodaření regionálního operačního programu Střední Čechy. Regionální rada v minulých letech chybovala například v hodnocení či kontrole projektů. Informoval o tom Jaroslav Broža z tiskového odboru NKÚ. Úřad kontroloval období 2007 až 2011.

Ředitel úřadu regionální rady Tomáš Novotný ale tvrdí, že o žádná závažná pochybení nejde. Výsledek kontroly, která se týkala období 2007 až 2011, je podle něj naopak uspokojivý.

Kontroloři NKÚ prověřili 15 projektů osmi příjemců dotací v objemu 545,1 milionu korun. Našli v nich řadu pochybení - ať už v hodnocení projektů, u posouzení nákladů nebo v kontrole způsobilosti výdajů.

Novotný podotkl, že regionální rada schválila 660 projektů v celkové hodnotě 15 miliard korun, a tak lze těžko předpokládat, že neudělala jedinou chybu. Ve vzorku kontrolovaném NKÚ bylo podle něj chybně vyplaceno 7,6 milionu korun, což představuje 1,4 procenta. EU přitom toleruje chybovost do dvou procent.

Mohly vznikat neprůhledné projekty

"Například u některých hodnotících kritérií, podle nichž byly projekty vybírány, nestanovila rada ani minimální počet bodů, které projekt musel získat, aby uspěl. Bylo tak možné schválit i projekty, jejichž realizace nebyla žadatelem dostatečně zajištěna, s nejasným rozpočtem či nesplnitelným harmonogramem," uvedl Broža z NKÚ.

Regionální rada podle úřadu chybovala i v kontrole projektů. Například u projektu obnovy historického centra Mělníku si město nárokovalo 593 000 korun na osobní náklady zaměstnance, které rada proplatila, přestože magistrát náklady nedoložil výkazem práce.

Město s tím ale nesouhlasí, potřebné doklady podle něj byly předloženy. "Dnes odpoledne jedou zástupci města na jednání na regionální radu, kde se rozhodne o dalším postupu," uvedl starosta Ctirad Mikeš (ČSSD).

"My s tím nesouhlasíme, ale NKÚ má pochopitelně svá práva a povinnosti," dodal. Novotný uvedl, že úředníci regionální rady tehdy akceptovali mzdové listy jako dostatečné potvrzení. NKÚ chtěl ale doložit detailnější materiály, které je podle něj žadatel připraven předložit.

Sporné 4 miliony na Kladně

"U rekonstrukce sportovní haly BIOS v Kladně rada zase městu proplatila 3,8 milionu korun za vícepráce, které měl magistrát zaplatit sám," dodal Broža.

Podle Novotného je to sporné, protože podle regionální rady nešlo o vícepráce, ale o změnu technického řešení. Mluvčí kladenského magistrátu Vilém Frček uvedl, že dodatečné práce vznikly kvůli objektivně nepředvídatelným okolnostem a byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Vlašim z části nevypsala výběrové řízení

Na porušení právních předpisů narazili kontroloři u sedmi z osmi kontrolovaných příjemců dotací. Například Vlašim rozdělila veřejnou zakázku a pak její části zadala bez výběrového řízení. Podle Novotného šlo o akci, která byla provedena ještě před zavedením systému detailní kontroly.

"Ale jen pro představu - byl to projekt za 87,9 milionu a NKÚ v něm našel problém za 325 000 Kč," podotkl.

A například Benátky nad Jizerou u dvou svých projektů několikrát vyzvaly k předložení cenové nabídky jen jednoho dodavatele, přestože měly oslovit alespoň tři.

Starosta Jaroslav Král (ODS) se hájí tím, že soutěže byly uspořádány ještě podle starých předpisů, které podle něj takový postup umožňovaly.

Dalším případem byla obec Vestec, která při výstavbě mateřské školy vybrala nabídku, jež byla o víc než milion korun dražší než ta nejnižší. Dostala za to od regionální rady pokutu 88 000 korun, upozornil NKÚ.

Operační program Střední Čechy je jedním ze sedmi tzv. regionálních operačních programů. Umožňuje čerpání peněz z evropských strukturálních fondů v období 2007-2013.