Byla to soutěž, ale jen na papíře: přihlásila se jediná firma – bez zkušeností a bez zaměstnanců. A se svou nabídkou se skoro přesně strefila do hrubých odhadů, kolik by zakázka mohla stát.

Tendr na dodávky zdravotnických potřeb za 1,8 miliardy pro pražský IKEM, který HN loni podrobně popsaly, by teď i z pohledu nejvyšších kontrolorů musel patřit k jedněm z nejpodezřelejších.

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) právě začíná testovat nový systém na rozpoznání pochybné zakázky. Počítač ji pozná třeba právě podle počtu nabídek a konečné ceny. Nebo podle toho, jestli šlo třeba o známou, dnes už zakázanou losovačku.

Takže kontroloři budou s předstihem vědět, na jaké soutěže se zaměřit, ještě než přímo vyrazí na prověrku hospodaření ministerstva nebo státní firmy.

„Neznamená to hned, že tu zakázku někdo nutně zmanipuloval. Ale řekne nám to: Pozor, tady by mohl být nějaký problém,“ řekl viceprezident úřadu Miloslav Kala.

Více se o systému na odhalování podezřelých tendrů dočtete v pátečních HN.

ctete patek