Ministerstvo dopravy představilo věcný záměr zákona o autoškolách. Měl by pomoci skoncovat s korupční praxí v přidělování řidičských oprávnění a zároveň přispět k vyšší bezpečnosti v silničním provozu, jak oznámil v pátek ministr dopravy Pavel Dobeš.

Podle návrhu by se měla rozšířit zkouška, kterou žadatelé o řidičské oprávnění skládají. Nově by měla mít dvě kola a měla by proti současným 700 korunám o 300 korun podražit. Změnit by se měla pravidla pro zkušební komisaře. Vzniknout by měla nová organizace zkušebních komisařů.

Podle ministra dopravy je současný stav v autoškolách alarmující. "Od roku 2009 bylo trestně stíháno 28 zkušebních komisařů, 16 provozovatelů autoškol a zhruba 80 žadatelů o řidičské oprávnění," doplnil Dobeš. Neuspokojivá je podle něho i situace v bezpečnosti silničního provozu, kde Česká republika v rámci evropských zemí zaujímá přední pozici v počtu smrtelných nehod.

Žáci autoškoly by podle představ ministerstva dopravy měli nejprve zvládat teorii a praktické dovednosti při řízení motorového vozidla. Následně by měli složit první zkušební jízdu pod dohledem komisaře na vyhrazeném místě a až poté by se mohli věnovat nácviku zkušebních jízd v opravdovém provozu a skládat závěrečnou zkoušku.

Návrh zároveň předpokládá zavedení roční zkušební doby pro nové držitele řidičských oprávnění. Během této doby by měli začínající řidiči sníženou hranici trestných bodů, po jejichž nasbírání by jim byl odebrán řidičský průkaz. Namísto 12 bodů by byla těmto řidičům hranice snížena na osm bodů, navrhlo ministerstvo dopravy.

O dvě stě komisařů méně

Změnit by se měla i současná organizace zkušebních komisařů. Místo současných 500 komisařů by se jejich počet měl snížit na 300. Ti by ale na rozdíl od současné praxe vykonávali zkušební činnost jako hlavní pracovní náplň. V současnosti se řada zkušebních komisařů této činnosti věnuje jen okrajově a v rámci obcí s rozšířenou působností, kam jsou zařazeni, vykonávají ještě další činnosti.

Do nové profesní organizace, která by měla podle záměru zákona vzniknout, by tak z obcí přešlo na 250 komisařů, kteří se zkušební činností zabývají výhradně. Zbytek by se měl rekrutovat z komisařů, kteří nejsou zařazeni v obcích.

Závěrečná zkouška i na kamerách

Věcný záměr šest let připravovaného zákona plánuje závěrečné zkoušky v autoškolách povinně nahrávat. Kamera by natáčela vozidlo zevnitř i venkovní provoz, zároveň by byl pořízen i zvukový záznam a vůz by byl sledován přes GPS. Při spuštění záznamu by tak na mapě byl přesně vidět průběh zkoušky.

"Záznam by byl uchován jen pro potřeby odvolání," upřesňuje mluvčí ministerstva dopravy Martin Novák.

Návrh ministerstva dopravy je zatím pouze ve fázi záměru a bude ještě připomínkován, například Úřadem pro ochranu osobních údajů, které by mělo vydat stanovisko k použití kamer. Pokud jej schválí vláda, bude se teprve připravovat paragrafové znění, doplnil mluvčí úřadu Novák. Paragrafové znění by mohlo být schválené v druhé polovině příštího roku. Platit by mohlo v roce 2014.