Odsouzení v domácím vězení budou kontrolováni elektronickými náramky. Probační a mediační služba, která se stará o takto potrestané, začala technologii testovat od začátku srpna na 25 vězních.

Na základě výsledků testování pak ministerstvo spravedlnosti zadá výběrové řízení na výrobce náramků. Hojnější využívání trestů v domácím vězení může podle odhadů ministerstva znamenat snížení výdajů na jedince z 1000 korun denně, které stát zaplatí za odsouzené ve věznicích, na 165 korun.

Se zavedením elektronických náramků souvisí také rozšíření trestů domácího vězení a plánované posunutí hranice lhůty, po které budou věznice moci trestance propouštět do domácího prostředí. Po méně než polovině odpykaného trestu, ve výjimečných případech i po třetině trestu.

V českých věznicích je přes 23 tisíc trestanců. Kapacitu nápravných zařízení tento celkový počet překračuje o zhruba dva a půl tisíce. V počtu vězňů na 100 tisíc obyvatel je Česko nejhorší v Evropě. Elektronické náramky proto nebudou jediným nutným opatřením, které by mohlo počet vězňů snížit.

Jak konkrétně budou fungovat elektronické náramky? Jaké technologie náramky využívají? Co testování zatím ukazuje? Jakou životnost nebo dosah budou náramky mít? Co dalšího kromě elektronických náramků ministerstvo chystá a jakým způsobem se chystá nelichotivou statistiku vězeňství zlepšovat?

Na otázky čtenářů odpovídal v pátek od 11:00 náměstek ministerstva spravedlnosti Daniel Volák.

Online rozhovor

Online rozhovor byl ukončen. Již nelze položit nový dotaz.
jimyy
Dobrý den, za jaké porušení zákona mohou lidé dostat trest domácího vězení? Kolik takových teď je? Kolik se ušetří zavedením náramků a na co ušetřené peníze půjdou?
Trest domácího vězení je určen zejména pro odsouzené za přečin, tedy za mírnější trestnou činnost. V současné době jej soud může využít při ukládání trestu jako alternativu k výkonu trestu odnětí svobody. Současně je využitelný při podmíněném propuštění a pokud bude schválena novela trestního zákoníku s účinností od 1.10.2012, bude soud moci přeměnit běžící výkon trestu odnětí svobody nově v trest domácího vězení. Tato novinka se bude opět týkat odsouzených za přečin a po výkonu poloviny trestu. Odsouzených za přečin je v současné době ve výkonu trestu přes 6 tisíc, nicméně podmínky pro elektronický monitorink bude splňovat řádově několik set. Vzorec pro úsporu je následující: 1 odsouzený ve výkonu trestu odnětí svobody 1.000 Kč/den, 1 odsouzený v elektronickém monitoringu 165 Kč/den. Celková úspora se tedy bude odvíjet od počtu soudem uložených trestů domácího vězení, podmíněně propuštěných či přeměněných trestů. Uspořené peníze zústanou v rezortu spravedlnosti a budou využity pro zajištění řádného chodu vězeňství i justice jako celku.
Daniel Volák
Josef Rosnbaum
Pane náměstku, je pravda, že jste pomohl "namazat schody" exministru Pospíšilovi? Jeho odvolání bylo oficiálně zvůvodněno jeho požadavkem na zvýšení rozpočtu na vězenství (které jst, předpokládám, připravil vy), jednak se spekulovalo o nevýhodných smlouvách uzavřených Vězeňskou službou (tedy opět ve Vaší působnosti). Není trochu divné, že ministr (který to jen manažersky zastřešoval) musel a vy (do jehož přímé kompetence sporná oblast patří) přežil? A nebylo by loajální v téhle situaci odejít s panem ministrem?
Odvolání pana ministra Pospíšila nebylo zdůvodněno požadavkem na zvýšení rozpočtu vězeňství, nic takového pan premiér neřekl v odůvodnění tohoto kroku. Odvolat ministra je ústavním právem premiéra, tak jako je jeho právem do funkce ministra navrhnout. S bývalým panem ministrem jsem měl nekonfliktní a profesionální vztah, navíc jsme oba z ODS, tudíž Vaši nepodloženou spekulaci odmítám. Vězeňství se nachází dlouhodobě ve složité situaci a odejít od rozdělaných a připravených koncepčních kroků (změna vězeňské legislativy, zavedení elektronického monitoringu) by vůči Vězeňské službě ČR a Probační a mediační službě ČR nebylo korektní.
Daniel Volák
Michal
Dobry den v článku je uvedeno cituji " snížení výdajů na jedince z 1000 korun denně, které stát zaplatí za odsouzené ve věznicích, na 165 korun." Není tento výpočet umělě zkreslený? Jako ekonom vím že pokud nedojde k poklesu počtu vězňů a v důsledku toho ke snížení vězeňske služby (např snížení zaměstnanců, zavření věznice atd.) zůstanou fixní náklady stejné a dojde jen ke snížení proporcionálních nákladů tj. na potraviny, na prádlo - jine si neumím představit. A ty rozhodně nedělají 1000 Kč/den ale odhadem 100 - 150 kč/den. Podle toho by došlo k naopak k nárustu nákladů. V čem nemám pravdu? Děkuji
V článku je uvedena novinářská nepřesnost. Náklady na experiment monitoringu pro 25 odsouzených jsou 503.250 Kč, pričemž se jedná o období 4 měsíců (122 dní), tj. 165 Kč/den. Součástí těchto nákladů je pořízení instalačních sad, náklady na provoz a pronájem serveru, GSM sítě pro přenos signálu a datovou komunikaci. Současně zajištění provozu operačního střediska. Proti tomu stojí souhrn veškerých věcných výdajů (potraviny, energie, ošacení, doprava, ostraha, zdravotní péče atd.) spojených s výkonem trestu odnětí svobody ve věznici, které na jednu vězněnou osobu činí cca 1.000 Kč/den. Tolik ekonomické porovnání, nikoli snížení výdajů. Jedním z cílů elektronického monitoringu v tomto experimentu je právě ověření reálné finanční náročnosti. Na konci experimentu v listopadu tohoto roku budeme mít jistě přesnější čísla.
Daniel Volák
velikostM
Dobrý den, máte už nějaké konkrétní pozantky z testování těch několika vězňů? například, jestli funguje technika bez problémů, vyskytují se nějaké problémy apod. Je skutečně zavedení náramků tak velkou úsporou? Předchůdce dnešního ministra žádal po vládě navýšení rozpočtu o milardu korun. Mýlím se, pokud říkám, že náramky nemůžou nahradit tak velkou částku? Kde získáte další úspory?
Zatím technika funguje bez problémů, jak náramky, tak domácí stanice i přenos kódovaných dat a signálu nevykazují žádné negativní reakce.
Daniel Volák
Viktorie
Vážený pane náměstku, líbí se mi zavedení elektronického monitoringu pro pachatele méně závažných trestných činů. Dle mého názoru to bude mnohem důrazněji působit na pachatele, kteří dostávají podmínky, i z důvodu přeplněnosti věznic a mnohdy si z toho nic nedělají. A velká část pacahtelů trestných činů, např. zlodějíčků, si chodí na zimu za naše peníze do vězení odpočinout... Takže v tomto vás podporuju a líbí se mi, že místo stavění nových věznic jdete cestou úspor a zároveň postihu. Chtěla jsem se ale zeptat, jakou roli v tomto bude hrát probační a mediační služba, která do teď zajišťuje dohled nad odsouzenými k trestu domácího vězení. Znamená to, že stále bude muset tento dohled dělat, nebo se ušetří i na tom, že skutečně bude stačit jen elektronický monitoring. A jak se stavíte k tomu, že o propuštění vězně do domácího vězení bude rozhodovat ředitel věznice a ne soud. Nehrozí nějaké ovlivňování, když soud ztratí kontrolu nad propouštěním? Děkuji za odpověď a přeji hodně úspěchů ve vaší práci, která jde dle mého názoru správným směrem.
Děkuji. Probační a mediační služba bude i nadále hrát svojí roli v dohledu nad odsouzenými k trestu domácího vězení a bude kladen ještě větší důraz na probační činnost, práci s odsouzenými, tak aby byl naplněn účel trestu a nevytratilo se výchovné působení. Ředitel věznice o propuštění do domácího vězení nerozhoduje a rozhodovat nebude, jedná se o klasickou novinářskou kachnu, kterou jednotlivá média bezhlavě od sebe opisují. O uložení trestu domácího vězení a o přeřazení do domácího vězení nadále bude rozhodovat jen a výlučně soud a nikdo jiný. Ředitel věznice pouze může podávat návrh na podmíněné propuštění či přeřazení, ale takové oprávnění má již podle současné právní úpravy.
Daniel Volák
Karel Svoboda
Dobrý den, Zajišťuje "náramek" i vertikální směr pohybu trestance (schody, výtah, žebřík, helikoptéra, slaňování)? a bude možné pomocí "náramku" paralyzovat trestance elektrošokem? Děkuji za informaci
Ano, náramek pracuje ve 3D prostoru na principu distanční vzdálenosti a lze jej indivuduelně nastavit podle stavebně technických podmínek každé domácnosti (rodinný dům, byt atd.). Využití elektrošoku je možné, ale zatím jsme v experimentu k tomuto represivnímu prvku nepřistoupili.
Daniel Volák
jimyy
Co se stane, pokud si odsouzený náramek násilně sundá? Co mu pak hrozí? Jak intenzivně probíhá sledování člověka v domácím vězení? A co když se ten dotyčný dostane třeba do ohrožení života při požáru a uteče z vymezeného prostoru?
Jakákoliv násilná manipulace (přetržení, přestřižení náramku, rozlomení zámku, poškození apod.) je ihned identifikována v reálném čase včetně přesného zaznamenání způsobu nedovolené manipulace. Elektronický monitoring není sledování, ale pouze zajištění rozhodnutí soudu a podle podmínek v rozhodnutí uvedených zjišťování, zda odsouzený neopouští přesně vymezený prostor. Jaké činnosti provádí ve svém domácím prostředí není předmětem monitoringu. K řešení krizových situací slouží domácí stanice, ze které si odsouzený může dovolat 24 hod. denně na operační středisko a přímo s operátorem komunikovat v případě mimořádných událostí.
Daniel Volák
Patrik
Dobrý den, proč byl zastaven původní tendr na dodavatele náramků a došlo ke zbytečnému několikaletému zdržení? Oficiální zdůvodnění, proč nejsou náramky (že by se jejich pořízení pro malý počet odsouzených nevyplatilo), přičemž počet odsouzených byl malý, protože právě nebyly náramky, mi připadá přitažené za vlasy. Děkuji za odpověď.
U vyhlášení ani u zastavení minulého tendru jsem nebyl a tudíž důvody nemohu kvalifikovaně komentovat.
Daniel Volák
Michal
Dobrý den pane náměstku, promiňte ale s Vaší odpovědí nemohu souhlasit. pokud Vám takto předkládají podklady ekonomové, propust te je. Podle Vaší odpovědi a pokud si za ní skutečně stojíte můžu chápat situaci tak že jste ochoten předstoupit před hypotetickeho ředitele hypotetticke veznice a říci mu: Loni jste Vaši kapacitu 1000 věžnů měli překročenou o 100 věznů a spotřebovali jste náklady 1100x1000x365 = 401 mil. Nyní se vám sniží stav vězňů o 100 a tek na letošek můžete mít náklady bez inflace 361 mil? Jste ochoten toto tvrzení podložit argumentu o snížení ostrahy, energii atd.?
Velmi rád mé odpovědi upřesním cestou ekonomů ministerstva spravedlnosti a vězeňské služby, prosím tedy o zaslání konkrétních dotazů na adresu ministerstva. Děkuji všem za položené dotazy a přeji hezký den.
Daniel Volák