Při stavbě dálničního okruhu kolem Prahy se zbytečně utratily miliardy korun navíc. Přišli na to úředníci z Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), kteří financování stavby prověřovali.

Kvůli podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku, podvodu a zneužití pravomoci úřední osoby už také úřad podal trestní oznámení.

Státními penězi se podle kontrolorů plýtvá především kvůli tomu, že jsou špatně připravené výkupy pozemků pro křížení okruhu s dálnicí D1, při samotné stavbě dochází k velkému množství změn a kvůli vícepracem rostou ceny.

Na významné miliardové úniky poukázala například kontrola stavby nové části obchvatu, po níž se auta poprvé rozjela na podzim roku 2010. Jen v úseku mezi Vestcem a Lahovicemi prostavěli dělníci o 1,1 miliardy korun víc. Problémem byly podle zprávy NKÚ právě vícepráce.

500 změn

Během výstavby provedl dodavatel bezmála pět set změn oproti původnímu projektu. Podle všeho se jimi správci dálnic zabývali až zpětně.

„Změny a jejich ocenění byly oprávněným zaměstnancem ŘSD většinou schváleny až po jejich realizaci. Smluvně však nebyly upraveny a smluvní cena stavby nebyla změněna,“ píše se ve zprávě kontrolorů.

Podobná navýšení řádově vždy o miliardu se objevily i v dalších úsecích nové, jižní části Pražského okruhu. Jen na okraj: tato silnice spojující dálnice D1 a D5 stále čeká na kolaudaci.

Velmi negativně se podle NKÚ na prodražení podepsaly také průtahy územního řízení nezbytného pro udělení stavebního povolení. Byrokracie zastavila například zatím jihovýchodní část, kterou v budou projíždět auta mezi hradeckou D11 a D1.

Trasa vedoucí od Běchovic čeká na územní rozhodnutí už pět let. A daňové poplatníky to už stálo dost peněz. „Náklady na úpravy dokumentace pro územní rozhodnutí činily dosud 38 milionů korun,“ uvádí zpráva NKÚ.

Při kontrole se také přišlo na to, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) porušilo rozpočtovou kázeň u devíti veřejných zakázek. V letech 2005 až 2011 použilo ŘSD celkem 5,7 miliardy korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Úřad proto podal také oznámení Finančnímu úřadu pro Prahu 1.

Staré chyby bez nápravy

Nynější kontrola zjistila, že některé nedostatky zjištěné předchozí prověrkou přípravy a výstavby silničního okruhu v roce 2004 přetrvávají.

NKÚ v této souvislosti jmenoval nedostatečnou koordinaci mezi státními a územními orgány, posouvání termínů výstavby a růst nákladů kvůli změnám vyvolaným často účastníky územních řízení a nedostatky v posuzování variant chystané severozápadní části silničního okruhu.

Náklady na výstavbu podle závěru kontroly zvyšovaly mimo jiné dodatečné práce požadované samosprávou nebo zájmovými skupinami.

"ŘSD na své náklady realizovalo i práce, kterými zhodnotilo majetek jiných osob. V jednom případě představovaly náklady na realizaci požadavků nad rámec schválené dokumentace částku vyšší než 1,2 miliardy korun," uvedl NKÚ.

O kvalitě přípravy staveb podle úřadu svědčí stavba, kde byly realizovány vícepráce v ceně více než čtyři miliardy korun, což činilo 90 procent smluvní ceny s dodavatelem. Smluvní cena stavby přitom nebyla změněna, i když ŘSD do doby kontroly uhradilo dodavateli o 659 milionů korun více, než byla smluvní cena bez rezervy.

Nelogický postup ŘSD

NKÚ jako případ plýtvání zmínil také řešení mimoúrovňové křižovatky pro křížení okruhu s dálnicí D1. "ŘSD nejdříve vybralo řešení bez posouzení možných variant, a poté toto řešení změnilo. Výsledkem bylo rozhodnutí o demolici čerpací stanice umístěné v místě křížení," uvedl úřad. ŘSD přitom za pozemky benzinky zaplatilo 300 milionů korun, tedy 30 867 korun za metr čtvereční.

Podle podkladů ministerstva dopravy z roku 2001 měla být výstavba silničního okruhu Prahy dokončena do roku 2008 s náklady 48,23 miliardy korun.

"V době kontroly bylo z celkové délky 83 km zprovozněno 41 km v úsecích Satalice - Běchovice a D1 - Ruzyně, vynaloženo bylo již 34,818 miliardy Kč. Termín dokončení není závazně stanoven," uvedl NKÚ.

ŘSD předpokládá dokončení kolem roku 2020 a celkové náklady na výstavbu mají přesáhnout 106 miliard Kč.

Kontrola byla prováděna od června 2011 do letošního ledna a soustředila se na období od 1. ledna 2006 do září 2011.