Česká republika řeší další problém, který se týká čerpání peněz z evropských fondů. Reálně hrozí, že nedostane dotace na již zprovozněnou (v září 2010) jižní část pražského silničního okruhu. Ve hře je šest miliard korun z Operačního programu Doprava, které byly již dříve předběžně přislíbeny a částečně i zálohově poskytnuty. Týdeníku Ekonom to potvrdil ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Tomáš Čoček.

Celý problém se týká dvou staveb označených jako 512 a 513, předběžně zařazených do projektů spolufinancovaných z Operačního programu Doprava. Stavba 512 představuje úsek mezi dálnicí D1 a Vestcem, 513 od Vestce po Lahovice.

Hospodářské noviny na konci února uvedly, že kvůli zvýšení mýta byly evropské dotace na pražský okruh částečně zkráceny. V tomto případě však hrozí, že z Bruselu na něj nepřijde ani koruna.

Místo Bruselu z rozpočtu?

Projekty zmíněných dvou úseků byly během stavby okruhu částečně překresleny a celkové náklady budou možná vyšší, než je zákonem povolená dvacetiprocentní odchylka. Přitom na dodatečné práce nebyla vypsána soutěž. Klíčovou změnou bylo například rozšíření Komořanského tunelu.

Pokud se ukáže, že při výstavbě obchvatu byl porušen zákon o zadávání veřejných zakázek, je to pro Brusel jasný důvod pro neposkytnutí dotací (Evropská komise dosud tyto projekty neschválila). Veškeré náklady by poté musel uhradit český stát a úředníci by pro přislíbené evropské peníze museli narychlo hledat náhradní využití, aby definitivně nepropadly.

„V tuto chvíli stavby 512 i 513 stále považujeme za evropské projekty, na něž byly zálohově čerpány evropské prostředky, ale pokud to Brusel neschválí, vše bude nutné uhradit ze státního rozpočtu,“ nezastírá šéf SFDI Čoček.


Další informace přinese nové vydání týdeníku Ekonom, který vyjde ve čtvrtek 8. března 2012.

 

banner 2