Korupce je podle Čechů jednoznačně největším problémem společnosti. V průzkumu agentury STEM ji označilo za velmi vážný problém Česka 85 procent lidí.

Zhruba dvě třetiny občanů totéž prohlásilo o zadlužení státu i o dodržování zákonnosti. Naopak jako nejméně problémové oblasti veřejnost vnímá kontrolu svobody trhu, postavení Česka v Evropské unii a stav životního prostředí.

Další skupinu méně závažných problémů tvoří hlavně sociální témata jako zajišťování sociálních jistot, situace ve zdravotnictví a školství a ochrana občanů před zločinností. Za velmi vážný problém je označilo od 43 do 59 procent lidí. O stavu životního prostředí, postavení ČR v Unii a kontrole svobody trhu, si to myslí mezi 21 až 28 procenty respondentů.

V porovnání s obdobným průzkumem z roku 1997 se výrazně změnilo vnímání korupce, která tehdy patřila mezi středně důležité problémy. Před 15 lety ji jako velmi vážný problém vnímalo 51 procent lidí, o deset let později to bylo 71 procent lidí.

Korupce

Proti roku 2007 se významně zvýšil i podíl odpovědí "velmi vážný problém" u hodnocení situace ve školství, a to o 16 procent. O osm procent stoupl u hodnocení výše zadlužení státu.

Obraz zdravotnictví se zlepšil

Naopak zlepšení STEM zaznamenal v případě situace ve zdravotnictví, kterou před pěti lety považovalo za velmi vážný problém 83 procent dospělé populace, letos to bylo 54 procent.

O něco lépe vnímají lidé i oblast životního prostředí a ochranu občanů před zločinností. Téměř neměnné ale zůstává nepříznivé hodnocení zajišťování sociálních jistot občanů ČR, uvedl průzkum.

Z hlediska politických sympatií dotázaných jsou ke zmíněným oblastem kritičtější voliči ČSSD a KSČM, nejvíce se to týká hodnocení sociálních jistot, zdravotnictví, školství a dodržování zákonnosti.