Studenti maturitních ročníků, kteří uvažují o studiu na vysoké škole, mají posledních šest týdnů na rozhodování. Na většinu veřejných vysokých škol lze totiž podat přihlášku jen do 29. února.

Důležitým kritériem pro výběr vysoké školy je vedle úrovně akreditovaných oborů a pedagogů také atmosféra univerzity. Jak na ně akademické prostředí zapůsobí, mohou zájemci zjistit, navštíví-li vysokou školu během dne otevřených dveří.

Přehled termínů, v nichž se dny otevřených dveří na nejdůležitějších státních i soukromých vysokých školách konají, připravila pro server IHNED.cz společnost KamPoMaturite.cz.

Už v úterý 17. ledna se mohou zájemci vypravit do Brna na fakultu informatiky, ve středu otevře pro veřejnost Fakulta sociálních věd UK a Lékařská fakulta v Plzni. Dny otevřených dveří pořádají i soukromé VŠ.

Dny otevřených dveří na státních VŠ

Město Vysoká škola Termín Více informací

Praha

Fakulta humanitních studií UK 18. 1. www.fhs.cuni.cz

Praha

Fakulta sociálních věd UK

obor Mediální studia (kombinovaně)

18. 1.
www.fsv.cuni.cz

Praha

Katologická teologická fakulta UK

19. 1. www.ktf.cuni.cz

Praha

ČZU - všechny fakulty

20. 1.

21. 1.

www.czu.cz

Praha

Přírodovědecká fakulta UK

20. 1. www.natur.cuni.cz

Praha

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE

21. 1. fmv.vse.cz

Praha

Policejní akademie ČR - všechny fakulty

21. 1.

11. 2.

www.polac.cz

Praha

Evangelická teologická fakulta UK

23. 1. web.etf.cuni.cz

Praha

Divadelní fakulta AMU

obor Teorie a kritika

25. 1. www.damu.cz

Praha

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

27. 1. www.fbmi.cvut.cz

Praha

Fakulta stavební ČVUT

27. 1. www.fsv.cvut.cz

Praha

Fakulta informatiky a statistiky VŠE

28. 1. fis.vse.cz

Praha

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

31. 1. www.fjfi.cvut.cz

Praha

Fakulta strojní ČVUT

1. 2. www.fs.cvut.cz
Praha Fakulta elektrotechnická 2.2. www.fel.cvut.cz

Praha

Pedagogická fakulta UK

3. 2. www.pedf.cuni.cz

Praha

Fakulta sociálních věd UK

obory Marketingová komunikace a PR, Žurnalistika

4. 2. www.fsv.cuni.cz

Praha

Fakulta podnikohospodářská VŠE

4. 2. fph.vse.cz

Praha

Fakulta sociálních věd UK

7. 2. www.fsv.cuni.cz

Praha

Fakulta informačních technologií ČVUT

9. 2. www.fit.cvut.cz

Praha

Fakulta managementu VŠE

17. 3. www.fm.vse.cz

Brno

Fakulta informatiky MU
17. 1. www.fi.muni.cz
Brno
Lékařská fakulta MU 19. 1. www.med.muni.cz
Brno Fakulta podnikatelská VUT 19. 1. www.fbm.vutbr.cz
Brno Fakulta elektroniky a komunikačních technologií VUT 20. 1. www.feec.vutbr.cz
Brno Fakulta strojního inženýrství VUT 20. 1. www.fme.vutbr.cz
Brno Fakulta sociálních studií MU 20. 1. www.fss.muni.cz
Brno Filozofická fakulta MU 20. 1. www.phil.muni.cz
Brno Agronomická fakulta MENDELU

20. 1.

3. 2.

www.af.mendelu.cz
Brno Provozně ekonomická fakulta MENDELU 20. 1. www.pef.mendelu.cz
Brno Přírodovědecká fakulta MU

21. 1.

24. 1.

www.sci.muni.cz
Brno Fakulta sportovních studií MU 24. 1. www.fsps.muni.cz
Brno Fakulta informatiky MU

25. 1.

2. 2.

www.fi.muni.cz
Brno Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU 27. 1. www.frrms.mendelu.cz
Brno Fakulta lesnická a dřevařská MENDELU 3. 2. www.ldf.mendelu.cz
Brno VFU - všechny fakulty 3. 2. www.vfu.cz
Plzeň Lékařská fakulta v Plzni UK 18. 1. www.lfp.cuni.cz
Plzeň

Fakulta strojní ZČU

19. 1. www.zcu.cz
Plzeň

Fakulta zdravotnických studií ZČU

19. 1.

21. 1.

www.zcu.cz
Plzeň

Fakulta elektrotechnická ZČU

24. 1.

fel.zcu.cz
Plzeň

Fakulta aplikovaných věd ZČU

25. 1.

 
Plzeň

Fakulta ekonomická ZČU

26. 1.

fek.zcu.cz
Olomouc

UPOL - všechny fakulty s výjimkou FZV a PF

20. 1. www.upol.cz
Opava Fakulta veřejných politik SLU

18. 1.

9. 2.

www.fvp.slu.cz
Opava Filozoficko-přírodovědecká fakulta SLU 8. 2. www.fpf.slu.cz
Ostrava Fakulta stavební VŠB-TUO 20. 1. www.fast.vsb.cz
Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO
26. 1. www.fmmi.vsb.cz
Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO 1. 2. www.fei.vsb.cz
Ostrava Fakulta strojní VŠB-TUO 3. 2. www.fs.vsb.cz
Ostrava Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO 15. 2. www.hgf.vsb.cz
Zlín UTB - všechny fakulty 20. 1. www.utb.cz
Ústí nad Labem

UJEP - všechny fakulty

s výjimkou Fakulty umění a designu pro Bc. studium

19. 1. www.ujep.cz
Pardubice Fakulta filozofická UPCE 19. 1. www.upce.cz
Pardubice Fakulta restaurování UPCE 20. 1. www.upce.cz
Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE 21. 1. www.upce.cz
České Budějovice JČU - všechny fakulty 20. 1. www.jcu.cz
České Budějovice VŠTE

21. 2.

22. 2.

www.vstecb.cz
Hradec Králové Filozofická fakulta UHK 20. 1. www.uhk.cz
Liberec Ekonomická fakulta TUL 25. 1. www.ef.tul.cz
Liberec Ústav zdravotnických studií TUL 3. 2. www.uzs.tul.cz
Liberec Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL 15. 2. www.fm.tul.cz
Liberec Fakulta textilní TUL 4. 3. www.ft.tul.cz
Cheb Fakulta ekonomická ZČU 27. 1. fek.zcu.cz

Dny otevřených dveří na soukromých VŠ

Většina soukromých vysokých škol umožňuje prohlídky po domluvě nebo v pravidelných intervalech každý týden nebo měsíc.

Město Vysoká škola Termín Více informací
Praha Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

18. 1.

14. 3.

www.vsopraha.cz
Praha Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a. s.

19. 1.

23. 1.

22. 3.

www.vsmie.cz
Praha

Literární akademie,

Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého s. r. o.

26. 1.

22. 3.

www.literarniakademie.cz
Praha

Vysoká škola finanční a správní, o. p. s.

2. 2. www.vsfs.cz
Praha

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

2. 2. www.vszdrav.cz
Praha

Univerzita Jana Amose Komenského s. r. o.

6. 2.

5. 3.

www.ujak.cz
Praha

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

8. 2. www.vsopraha.cz
Praha

Pražská vysoká škola psychosociálních studií s. r. o.

10. 2. www.pvsps.cz
Praha

AKCENT College s. r. o.

13. 2. www.akcentcollege.cz
Praha

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

22. 2. www.vsopraha.cz
Praha

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s. r. o.

30. 3. www.palestra.cz

Praha

Metropolitní univerzita Praha

25. 1.

22. 2.


www.mup.cz

Praha Vysoká škola ekonomie a managementu každé první úterý v měsíci www.vsem.cz
Brno

NEWTON College, a. s.

16. 2. www.newtoncollege.cz
Třebíč

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s.

13. 2. www.zmvs.cz
Havířov

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov, o. p. s.

25. 2. www.vsss.cz