Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Správy služeb hlavního města Prahy proti letošnímu průlomovému verdiktu Nejvyššího soudu (NS). Ten rozhodl, že úřady a organizace, jež spravují městské ulice, musejí vracet zpět na místo auta odtažená například kvůli blokovému čištění.

Správa služeb označila stanovenou povinnost za neuskutečnitelnou a prakticky nemožnou. ÚS ale nenašel žádný důvod k zásahu.

Soudci rozhodli o stížnosti už v říjnu bez veřejného jednání. Ve stručném usnesení se problematikou blíže nezabývali a stížnost označili za zjevně neopodstatněnou.

Podle průlomového verdiktu NS mají úřady vracet auta na místo hned poté, co zmizí dopravní značení s dočasným zákazem stání. Rozhodnutí se netýká odtahů po dopravních přestupcích spočívajících ve špatném parkování, při kterých je vozidlo překážkou v provozu.

Právo zadržet vozidlo se podle soudu vztahuje pouze na období, kdy podle silničního správního úřadu existuje nějaký zájem na přeparkování aut a uvolnění komunikace. "Dříve ani později není vlastník komunikace oprávněn vozidlo odstranit," uvedl v rozhodnutí senát s předsedou Mojmírem Putnou.

Soudy se konkrétně zabývaly případem ženy, které v roce 2005 odtáhli v Praze nepojízdný vrak osobního auta na střežené parkoviště v Jinonicích. Zůstalo tam téměř dva roky a Správa služeb hlavního města Prahy chtěla po ženě parkovné 132.250 korun. Okresní soud v České Lípě žalobě vyhověl.

Parkovné v rozporu s dobrými mravy

Liberecká pobočka Krajského soudu v Ústí nad Labem ale v květnu 2009 částku výrazně snížila na 7450 korun. Důvodem byl rozpor s dobrými mravy, ale také několik dalších okolností. Proti tomuto rozhodnutí podala Správa služeb hlavního města Prahy neúspěšné dovolání k NS.

Soudci NS naznačili, že Správa služeb hlavního města Prahy mohla vozidlo vrátit na původní místo hned po provedení čištění ulice. Naúčtovala by pak majitelce nejen odtah, ale také navrácení vozu na místo. Pořád by to ale bylo nesrovnatelně levnější než umístění auta na drahém parkovišti.