Sněmovna podpořila v prvním čtení nový občanský zákoník, který upravuje tři základní okruhy - rodinu, vlastnictví a smlouvy.

Opoziční KSČM neuspěla s návrhem na zamítnutí kodexu ani s návrhem na jeho vrácení k přepracování. Předlohu kritizovali i sociální demokraté, na jejichž žádost bude mít ústavně-právní výbor na projednání návrhu tři měsíce. Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (ODS) si Česká republika nový liberální kodex zaslouží.

Nový občanský zákoník znamená podle předkladatelů rozchod s komunistickým právem. "Pokud se jej podaří schválit, ovlivní život všech lidí na desítky let," uvedl Pospíšil. V současnosti v Česku platí mnohokrát novelizovaný zákoník z roku 1964. Ministr podotkl, že navzdory tomu špatně upravuje dědictví, náhradu škod nebo nezpůsobilost k právním úkonům. "Mohl bych uvádět desítky institutů," uvedl.

Nový kodex připravovali odborníci deset let. Pospíšil zdůraznil, že vláda je připravena debatovat o případných úpravách předlohy, obává se ale nepromyšlených návrhů poslanců.

Návrh nejvíce kritizovali komunisté. Podle místopředsedy KSČM Stanislava Grospiče zpřetrhá nynější vazby a přinese právní nestabilitu. Grospič také poukázal na to, že předloha podle něho straní vlastníkům bytů a bohatším lidem obecně. "Ztíží situaci velké části obyvatel," soudí Grospič, který také přednesl návrh na zamítnutí a na vrácení předkladateli.

Námitky měli i koaliční poslanci

ČSSD se neúspěšně pokusila přerušit jednání o předloze na 120 dnů, v nichž mělo ministerstvo spravedlnosti zahrnout do kodexu různé připomínky. Sociální demokrat Jeroným Tejc má za to, že předloha přinese zbytečnou diskontinuitu v zaběhlých institutech a nepředvídatelné rozhodování soudů.

"Není důvod zaklínat se komunistickými zákony," uvedl Tejc. Poukázal na to, že se obsah zákonů v minulých 20 letech upravil a že společnost nežije podle předpisů přijatých za totality.

Námitky k jednotlivým ustanovením zákoníku měli i někteří koaliční poslanci. Vlastě Parkanové (TOP 09) se například nezamlouvala úprava zvířete. Podle kodexu sice nemá být věcí, ale jiné paragrafy prý nepřinášejí nic nového proti současnému stavu. Naopak třeba podle Lenky Kohoutové (ODS) přinese kodex pozitivní věci pro veřejně prospěšný sektor.

Zákoník čítá více než 3000 paragrafů a má platit od roku 2013. Klade větší důraz na osobnostní práva před majetkovými vztahy a ponechává více prostoru pro dohodu stran.

Novými pravidly se tak bude řídit například dědictví, norma umožní například bez problémů věnovat umělecké dílo galerii. Bude možné si osvojit i zletilou osobu. U náhradního mateřství zákon výslovně řekne, že druhá žena má právo si dítě osvojit. Bude také možné uzavřít dohodu o odděleném majetku, v takovém případě norma posiluje ochranu ekonomicky slabšího v manželském páru. Definice rodiny, manželství a rozvodu byl měla zůstat v podstatě stejná jako současnosti.