Více než 3 000 paragrafů má návrh nového občanského zákoníku, na kterém se pracovalo přes deset let.

Zákoník přináší největší změnu veřejného práva za posledních téměř padesát let. Ten současný totiž platí od roku 1964.

Nový zákoník upravuje například dědění, otázky spojené s bydlením, možnosti nakládání s majetkem a také do sebe absorboval rodinné právo, protože do nového kodexu byl včleněn současný zákon o rodině. Pokud zákoník projde parlamentem a podepíše ho prezident, začne platit od ledna 2013.

V oblasti majetku nový zákoník říká, že budova a pozemek:

budou moci mít rozdílného vlastníka
nebudou moci mít rozdílného vlastníka

Když si bude chtít dítě do 15 let koupit zvíře, může tak učinit:

samo a může si koupit jakékoliv zvíře
samo si může koupit jen drobná zvířata
jen v doprovodu rodičů

Koupíte auto, o němž se později dozvíte, že bylo kradené. Co bude následovat?

Auto vám bude odebráno a bez náhrady škody předáno původnímu majiteli
Auto vám bude odebráno a náhradu škody budete vymáhat na zloději
Auto vám zůstane

Co je to výprosa, kterou občanský zákoník znovu zavádí?

vypůjčení věci na dobu neurčitou
vyžádání právního úkonu občanem po orgánu veřejné správy
žádost o přidělení obecního pozemku

Nový občanský zákoník přinese změny i do poslední vůle. Bude moci být projevena jen ústně, například na smrtelné posteli?

ne, bude muset být sepsána a ověřená notářem
ne, bude muset být sepsána za přítomnosti nejméně dvou svědků a jimi podepsána
ano, ale pouze za přítomnosti notáře
ano, ale pouze za přítomnosti nejméně dvou svědků

Budou se dědit i dluhy zemřelého?

ano, a to až do celkové hodnoty dědictví
ne

Budou se alimenty muset platit měsíčně?

ano
ne, pokud se rodiče dohodnou na jiném období

Jak se bude řešit situace, pokud sousedův strom zasahuje na váš pozemek?

Máte právo požadovat odstranění stromu ze svého pozemku
Musíte souseda na svou zahradu pustit, aby si očesal ovoce
Máte právo na to, co roste na vaší části pozemku

Bude si moci šestnáctiletý člověk pronajmou byt?

ano
ano, ale jen pokud jej soud uzná zletilým


 

ZKONTROLOVAT

Pozn.: Správné odpovědi se po zkontrolování podbarví zeleně.