Spor šéfa lidovců Cyrila Svobody o dům v pražských Dejvicích bude pokračovat. Proti listopadovému rozsudku obvodního soudu, který nepravomocně zamítl politikovu žalobu na určení dědice domu, totiž podal odvolání vedlejší účastník řízení - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Informaci deníku Právo potvrdila mluvčí úřadu Jana Rennerová. Svoboda už přitom dříve uvedl, že se nechce odvolávat.

Čtyřpatrovou dejvickou budovu v hodnotě asi 50 milionů korun odkázala Svobodovi jeho známá Marie Kaprálková v roce 1992. V listopadu 2004, ve svých dvaadevadesáti letech a rok před svou smrtí, však Kaprálková sepsala novou závěť, v níž svůj majetek rozdělila mezi charitativní organizaci Domov svaté Rodiny, Nadaci Jedličkova ústavu a své vzdálené příbuzné, manžele Aleše a Boženu Kopecké. Dejvický dům podle tohoto dokumentu připadl charitě.

Svoboda se u obvodního soudu neúspěšně snažil dokázat, že Kaprálková před svou smrtí trpěla duševní poruchou. K sepsání nové závěti ji prý donutili Kopečtí.

Pokud by v případu vyhrál Svoboda, část majetku Kaprálkové včetně dalšího činžovního domu by propadla státu jako takzvaná odúmrť. Odkaz z roku 1992 se totiž týkal pouze jedné budovy a Kaprálková neměla žádné právoplatné dědice. Právě proto se ke sporu připojil jako vedlejší účastník ÚZSVM.

Kopečtí: Svoboda má dlouhé prsty

Úřad své odvolání odůvodňuje tím, že druhá závěť je neplatná. Existují prý důvodné pochybnosti o tom, že při jejím sepisování nebyly splněny náležitosti stanovené zákonem. Podle Rennerové úřad podání odvolání se Svobodou nekonzultoval.

Manželé Kopečtí prý za iniciativou úřadu vidí "dlouhé prsty politika Svobody, který podle nich pouze změnil taktiku". To Rennerová odmítá. "ÚZSVM postupuje výhradně podle platných právních norem, to znamená, že jedná výhradně v zájmu státu a státního majetku, nikoli v zájmu případných dědiců," uvedla mluvčí úřadu.

Rennerová upozornila, že podle zákona o majetku České republiky je ÚZSVM povinen hospodařit s majetkem státu tak, aby svým jednáním majetek nepoškozoval a neodůvodněně nesnižoval jeho rozsah ani jeho hodnotu. Zároveň je povinen důsledně využívat všechny právní prostředky při uplatňování a hájení práv státu. Sporem se teď bude zabývat pražský městský soud.