Téma
Speciál iHNed.cz
Titul snadno a rychle
Kauza Vysoké školy finanční a správní: hlásí se svědci

Na Transparency International (TI) se obracejí svědci, kteří potvrzují informace HN o nestandardních studiích politiků na pražské Vysoké škole finanční a správní. TI vyzývá ministerstvo školství, aby iniciovalo legislativní změny, které "pokoutné získávání titulů" znemožní.

Blogy

Po plagiátorské kauze, případech pochybného rychlostudia a udělování titulů se na plzeňské právnické fakultě objevila další podezření. Týkají se přijímacích zkoušek dětí dvou vyučujících. Jan Kocina mladší, syn významného plzeňského právníka Jana Kociny, a Barbora Baxová, dcera šéfa Nejvyššího správního soudu Josefa Baxy, údajně při přijímacích zkouškách získali nula bodů, a přesto byli přijati ke studiu. Vyplývá to alespoň z údajů evidovaných v elektronickém informačním systému Západočeské univerzity, konkrétně v kapitole "Přidělení rozhodnutí uchazečům".

Kocinu, který byl na školu přijat loni, nedávno v této souvislosti zmínila chomutovská primátorka Ivana Řápková, jejíž studium na téže fakultě rovněž vzbuzuje pochybnosti.

Podle sjetiny z elektronického informačního systému fakulty , kterou má redakce HN k dispozici, se ale údajně neoprávněně měla na práva dostat i nynější studentka pátého ročníku Barbora Baxová, jejíž otec vyučuje na katedře trestního práva.

V případě Kociny i Baxové elektronický informační systém univerzity sice uvádí, že byli řádně přijati na základě přijímací zkoušky, ale s nulou získaných bodů. Tento fakt HN potvrdilo i vedení školy.

S prověřením písemných podkladů ale univerzita počká 

"Je to zcela nestandardní situace, výsledek s nulou jsem tu ještě neviděl," reagoval rektor Západočeské univerzity Josef Průša, když se s údaji elektronického systému seznámil. Neví ale, zda se jedná o technickou či administrativní chybu systému, nebo o skutečný problém. K informačnímu systému má přístup více lidí a není podle něj zřejmé, kdo, jak a zda vůbec do něj mohl zasáhnout.

Rektor ale odmítl, aby univerzita přednostně prověřila písemné podklady o přijímačkách zmiňovaných studentů, které jsou uložené v centrálním archivu. Přitom by tak mohla všechny pochybnosti vyvrátit. Komise, která nyní prověřuje okolnosti studia čtyř set absolventů právnické fakulty, na to podle Průši nemá čas.

Primátorka Řápková před časem mluvila o protekci ze strany prominentních otců a zmiňovala právníka Kocinu. Ale právě Baxa nedávno upozornil na nesrovnalosti v elektronické evidenci zápočtů a zkoušek u Řápkové.

Protekci odmítají Baxa i Kocina 

Šéf Nejvyššího správního soudu popírá jakýkoliv vliv na přijetí dcery ke studiu. "Nikdy jsem samozřejmě nikoho o něco takového nežádal. Bylo by to proti mým zásadám," prohlašuje Baxa. Podobně mluví i jeho dcera Barbora. "Normálně mi přišla pozvánka k přijímačkám, ty jsem vykonala a poté mi přišlo potvrzení o přijetí na základě přijímacích zkoušek," popisuje čtyři roky starou situaci. To, že by "protlačil" své dítě na školu, označil za nesmysl už dříve i advokát Kocina. "Syn loni řádně vykonal přijímací zkoušku a má na základě toho doklad o přijetí ke studiu."

Děkan fakulty Jiří Pospíšil se vyjadřuje opatrně. "Přijetí či nepřijetí studenta je zodpovědnost děkana, kterým jsem v té době nebyl. Doufám, že se i tohle podezření podaří brzy prošetřit," reagoval.

Jak Kocina starší, tak i Baxa před časem upozornili na některé nestandardní praktiky minulého vedení fakulty v čele s děkanem Jaroslavem Zachariášem a jeho zástupcem Milanem Kindlem. Kocina i Baxa mluví o výhružných anonymech, které od té doby prý dostávají. Včetně varování, že se dostanou na veřejnost informace o jejich dětech.

Sám Kindl odmítá nyní dění na fakultě jakkoliv komentovat.

Kvůli chaosu v elektronických záznamech fakulty a univerzity nelze pochybnosti o přijímacím řízení jednoduše prokázat či vyvrátit. Prorektor univerzity pro informatiku Jan Rychlík nezná podrobnosti o přijetí Barbory Baxové, proto se k nim nevyjadřuje. Připomíná ale, že v případě Jana Kociny mladšího je v systému doklad jen o jeho přijímačkách na pedagogickou a filozofickou fakultu. Nikoliv na právnickou, kterou nyní studuje.

"Písemné podklady jsme ale ještě nešetřili. Jenže je otázka, co by to znamenalo, kdybychom podklady nedohledali ani v písemné podobě. Prokazovalo by to něco?" ptá se Rychlík.

Pochybnosti i u studia starosty Prahy 5 

Seznam "podivných" studentů plzeňských práv rozšířil také místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5 Milan Jančík, který má podle Lidových novin podobný problém jako primátorka Řápková. Ve výkazech katedry obchodního práva jsou u jeho jména jen prázdné kolonky, přesto má v elektronickém systému fakulty zapsané čtyři zápočty a dvě zkoušky.

"Nechal jsem si to zjistit. U některých zkoušek a zápočtů je to u Jančíka skutečně podobné jako u Řápkové. V elektronickém systému známky a zápočty má, ale v záznamech na katedře nejsou. To je podivné," potvrdil LN rektor Průša.

Někdejší ministr spravedlnosti advokát Karel Čermák má pro univerzitu provést analýzu, zda vůbec a jak lze eventuálně u podobných případů odebrat titul. "Závěry o jednotlivých případech bychom měli mít někdy v únoru příštího roku," dodal Průša.