Průměrný měsíční plat přednostů klinik a ústavů ve fakultních nemocnicích je 73 717 korun, primáři dostávají 65 650 korun měsíčně. Jde o čistý příjem, který zahrnuje všechny funkční příplatky, přesčasy a bonusy.

Údaje o mzdách ve svých zařízeních zveřejnilo v úterý ministerstvo zdravotnictví. Reaguje tak prý na přetrvávající spekulace týkající se platů na vrcholných pozicích ve fakultních nemocnicích.

Přednostům klinik průměrný čistý měsíční příjem letos oproti loňskému roku stoupl, vloni brali v průměru 72 244 korun. Ještě více si polepšili primáři, kteří měli vloni 59 862 korun. Naopak plat ředitelů výrazně klesl. Podle ministerské tabulky měli vloni 141 584 korun čistého, letos 85 468 korun.

Systém manažerských odměn

Propad příjmů ředitelů nemocnic souvisí se systémem manažerských odměn. O těch rozhoduje ministerstvo podle úspěšnosti dané nemocnice.

I když jsou hospodářské výsledky plusové, nedosáhnou nemocnice v ekonomické stagnaci země takového zisku, jaký by měly za dobré ekonomické situace.

V daném roce dostane ředitel 70 procent doplatku roku předchozího a 30 procent zálohy daného roku.

 

Ministerská tabulka

Průměrný čistý měsíční příjem vedoucích pracovníků fakultních nemocnic

Ředitelé

Rok 2010 - 141 584 Kč

Rok 2011 -   85 468 Kč

Přednostové klinik a ústavů

Rok 2010 -   72 244 Kč

Rok 2011 -   73 717 Kč

Primáři

Rok 2010 -   59 862 Kč

Rok 2011 -   65 650 Kč

V roce 2010 byly odměny extrémně vysoké, protože ředitelé dostali doplatek 70 procent odměny roku 2009, kdy ještě zdravotnictví i Česko prosperovalo, a zálohu 30 procent odměny roku 2010.

V roce 2011 dostali ředitelé doplatek 70 procent odměny roku 2010, kdy už se zdravotnictví potýkalo s finančními problémy. Zálohu 30 procent za letošní rok dostanou až v příštím roce. I poté ale zůstane celkový průměrný příjem ředitele menší, protože odměny oproti předchozím letům jsou nyní zhruba o třetinu nižší.

Lékaři si polepšili díky akci Děkujeme, odcházíme

Průměrný hrubý příjem lékaře v nemocnicích po úspěšné odborové akci Děkujeme, odcházíme stoupl letos z 50 000 na zhruba 60 000 korun, což je 35 až 40 tisíc korun čistého.

Lékařům byl navýšen tarif o 5 000 až 8 000 korun měsíčně podle praxe a vzdělání, navýšení se projevilo i v odměnách a přesčasech, které se z tarifu počítají.

Odboráři nyní po celý měsíc připomínali akcí Zůstáváme, splňte sliby ministru Leoši Hegerovi (TOP 09) slib z memoranda, které s nimi za vládu podepsal v únoru. Pro příští rok jim memorandum slíbilo nárůst tarifů o deset procent, o stejné procento mají stoupnout tarify všem zdravotníkům v nemocnicích. Heger nabídl od ledna jen 6,25 procenta.