Prezident Miloš Zeman v úterý v Karolinu předal dekret 58 novým profesorům a profesorkám, sedm si jich pro listinu nepřijelo. Akademik Martin C. Putna, kterého Zeman původně jmenovat odmítl, převezme profesorský dekret z rukou ministra školství nejspíš za dva týdny. Včetně Putny bylo na nejvyšší akademický titul navrženo 66 docentů.

Nesouhlas s prezidentovým postupem kolem jmenování Putny vyjádřil už dřív například David Storch z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který byl na profesuru navržen v oboru ekologie.

Podle Bohumily Potočné z ministerstva je ale možné, že někteří z navržených docentů nepřijeli na ceremoniál také třeba ze zdravotních či pracovních důvodů. Kvůli kauze Putna odmítl dnes do Karolina přijet i rektor Jihočeské univerzity Libor Grubhoffer.

Putna nebyl pozván a stejně by nedorazil. "Byla by to nesmyslná demonstrace," řekl ve vysílání České televize.

Zeman vyzdvihl důležitost dlouhodobé inspirace, kterou mají studenti ve svých profesorech nacházet. Připomněl Pavla Hrubého, který mu na studiích ukázal novou životní dráhu a nenechal se zlomit ani dlouholetým vězením v 50. letech. Úspěch profesora se má posuzovat podle toho "do jaké míry se mu podaří svým studentům vštípit lásku k vědnímu oboru," řekl Zeman.

Dekret předá ministr Fiala

Jmenování Martina C. Putny profesorem Zeman jen podepíše.

"Jmenovací dekret předám doc. Putnovi v zastoupení prezidenta republiky já, poté, co se uskuteční slavnostní ceremoniál dne 11. června," již dříve vysvětlil ministr školství Petr Fiala, který by měl v budoucnu převzít jmenovací pravomoc. Putna by měl dekret dostat také v Karolinu, zřejmě 25. června.

Zemanovi údajně vadil literární historik Putna kvůli účasti na průvodu homosexuálů Prague Pride, kde nesl transparent "Katolické buzny zdraví Bátoru".

Faktem ale je, že Putna patřil v prezidentské volbě k prominentním příznivcům Zemanova soupeře Karla Schwarzenberga a o Zemanovi napsal mimo jiné komentář nazvaný Zlý dědek z Vysočiny. Zazněly proto i hlasy, že účast na Prague Pride je důvod zástupný a Zeman se prostě chce svému kritikovi pomstít.

Foto: Vlevo Martin C. Putna s kontroverzním transparentem. HN - Lukáš Bíba

Vlevo Martin C. Putna, Prague Pride 2011.

Druhý profesor antropologie

Martin C. Putna bude teprve druhým profesorem sociální a kulturní antropologie jmenovaným od roku 1999. První byl loni jeho kolega z Fakulty humanitních studií UK Václav Matoušek.

V následující grafice najdete 455 oborů, v nichž vysokoškolští pedagogové za posledních 14 let titul profesor získali. Dál do minulosti veřejně dostupné záznamy ministerstva školství nesahají.

Čím je název oboru větší, tím víc profesorů v něm působí. Profesorů vnitřního lékařství jmenovaných od roku 1999 je 71, chirurgů 45, profesorů aplikované fyziky 36, aplikované matematiky 30, technické kybernetiky 29... Názvy nejexotičtějších oborů jsou nejmenším písmem. Přibližte si obrázek kliknutím nebo otáčením kolečka myši.

Obory podle počtu profesur

V žebříčku vysokých škol podle počtu nově jmenovaných profesorů dominuje Karlova univerzita. Nejvyšší učitelskou hodnost na ní v uplynulých čtrnácti letech získalo přes pět set pedagogů, dvakrát víc než na druhé největší Masarykově univerzitě. Co do počtu studentů jsou přitom obě školy srovnatelné: mají jich shodně přes 30 tisíc a podobný je i počet pedagogických pracovníků.

Školy podle počtu profesur

skoly