Pedagogové z plzeňských práv zatím neodcházejí, ale někteří se k tomu kvůli nejasnému osudu fakulty chystají. Rozhodnutí ministerstva je časově neomezené, takže zatím nedovoluje přijímat studenty v příštím ani v dalších letech, řekl ČTK děkan fakulty Jan Pauly, který chce zůstat minimálně do podzimu a prosadit vlastní koncepci rozvoje.

Pětiletému programu, kam chtěla fakulta letos přijmout 300 studentů, původně prodloužil exministr Josef Dobeš akreditaci do roku 2016.

 

"Rektorka řekla, že rozklad nepodá, a my jsme po analýze dospěli k tomu, že je vhodné nepokoušet se podat rozklad ani samostatně jako fakulta. Také proto, aby se ta společenská stránka věci uklidnila," uvedl. Podle děkana byla možnost, aby rozklad mohla podat fakulta. Mohlo by to být ale právně zpochybněno a pak bylo by nejasné, zda docílila odkladu právní moci. Pokud by přesto studenty přijímala, tak by se mohlo dít protiprávně a nepomohly by ani žaloby ze strany fakulty, dodal.

Podle děkana je zákaz přijímat neobvyklý, protože není časově omezen a je bezprecedentní. "Budeme se to ale samozřejmě pokoušet nějakým způsobem zvrátit," dodal, ale neuvedl jak.

Dopisy více než 400 uchazečům, kteří se hlásili  do prvního ročníku magisterského studia, se ode dneška připravují. Fakulta musí také vrátit poplatky za přijímací řízení.

"Učitelé přímo neodcházejí, žádný úkon k rozvazování pracovního poměru zatím nebyl, ale erozivní vlivy už se ukazují. Někoho, kterého jsme měli slíbeného na celý úvazek jako garanta, nám ale například nechtějí pustit a on se do toho ani nehrne," řekl děkan. Podle něj bude tento týden významný pro směřování fakulty. Dnes jedná naposledy v původním složení akreditační komise, "na níž se má také něco přetřásat".

 

Kantoři sice z fakulty neodcházejí, ale nálada na ní není bůhvíjaká. "Signály, že se to někomu nelíbí, už máme. Neumím říct, zda už si hledají místo," dodal. O odchodech studentů také Pauly zatím neví, i když někteří už dávali individuální žádosti. Může jít o desítky studentů, ale zatím je nikdo nepřijal, ani pražská práva.

Práva se nevzdají

"Pořád to (zákaz přijímání magistrů) chápu jako likvidaci fakulty a pořád se nechci vzdát, přinejmenším do podzimu, ať se děje, co se děje. Zpracoval jsem koncepci rozvoje a tu hodlám prosadit," uvedl Pauly.

Vedení ZČU slíbilo už dříve právům, že pokud se letos vzdají přijímání do prvních ročníků, bude jim kompenzovat státní dotace za nové studenty. Hovořili jsme o tom, konkrétní suma ale ještě nepadla, takže uvidíme, řekl Pauly. Jde o více než 4,5 milionu Kč, ale zřejmě více, protože se budou krátit prostředky všem vysokým školám.

Fakulta navíc neví, zda bude moci přijmout do prvního ročníku nové bakaláře, jichž se na tříletý obor veřejná správa hlásí přes 160 na 100 míst. Ministerstvo školství to počátkem května fakultě zakázalo, ale zároveň prodloužilo akreditaci programu o čtyři roky. ZČU podala rozklad, ministerstvo má odpovědět do 17. června. "To rozhodnutí bylo úplně nesmyslné a protiprávní, protože pro něj nebyl sebemenší důvod a ani akreditační komise nic nenamítala. Doufejme, že to ministr uzná," dodal. Pauly jede v úterý na ministerstvo školství, ale neví, zda se jednání účastní také ministr.