Druhé místo v žebříčku získala Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Od vítězných brněnských práv ji dělí méně než bod. Neutrální třetí místo získala již takřka tradičně Univerzita Palackého v Olomouci.

Pokud jde o plzeňskou fakultu, srovnání vyznívá nepříznivě nejen podle HN. Akreditační komise Západočeské univerzitě před pár dny odmítla kvůli vleklým problémům prodloužit akreditaci na magisterské studium. Příští rok už se budou patrně srovnávat jen tři právnické fakulty.

Brno si nejvíce vybírá

Na práva v Brně je nejtěžší se dostat. Škola přijímá jen 19 procent přihlášených. V Olomouci a v Plzni berou téměř shodně kolem 23 procent zájemců. Karlova univerzita akceptuje čtvrtinu přihlášených.

HN berou v potaz i to, kolik přijatých studentů se skutečně zapíše do prvního ročníku. Vypovídá to o prestiži školy – nakolik byla pro uchazeče vysněnou volbou nebo spíše záchrannou variantou.

V této kategorii vítězí právnická fakulta v Brně, kde se ke studiu reálně zapíše 78 procent přijatých. Nejméně je to v Plzni – 59 procent.

Nejvyšší šanci strávit semestr studijně v cizině mají studenti práv z Univerzity Karlovy v Praze. Škola loni vyslala do zahraničí 3,3 procenta studentů. Z Olomouce a Brna vyjelo téměř shodně kolem 2,6 procenta posluchačů. Z Právnické fakulty Západočeské univerzity to byla dvě procenta.

Fakulta (max. počet bodů je 5) Světovost školy Zájem o školu Průzkum absolventů Věda Celkem
1. Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 2,4 3,2 1 4 10,6
2. Právnická fakulta UK v Praze 3,3 2,6 1 3 9,9
3. Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2,7 2,4 1 1 7,1
4. Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni 1,6 1,8 1 2 6,4

Do zahraničí se podíváte z pražských "práv"

Nejen pro studenty je důležité poznat zahraniční akademické prostředí, tyto zkušenosti by měli mít i pedagogové.

Nejvíce akademiků posílá na zahraniční pracovní stáž Univerzita Karlova. Loni vyjelo alespoň na týden 80 procent zdejších pedagogů. Z Brna vyjeli čtyři kantoři z deseti, z Olomouce zhruba polovina. Z plzeňských akademiků se pracovně za hranice podívala jen čtyři procenta.

Nejvíce bodů za vědu získala práva v Brně následovaná Univerzitou Karlovou. Nejslabší vědecké výsledky nemají práva v Plzni, jak by se možná dalo očekávat, ale Olomouc. HN srovnávaly vědecké výstupy právnických fakult za rok 2010, do uzávěrky této přílohy totiž nebyla k dispozici aktuální data za loňský rok.

Nejvíce studentů v doktorském studiu má právnická fakulta v Praze – 12 procent z celkového počtu studentů. Na ostatních třech školách je to mezi třemi až pěti procenty doktorandů.

O studium práv je stabilně velký zájem. Čtyři tuzemské právnické fakulty loni dohromady obdržely skoro 17 tisíc přihlášek. Někteří uchazeči se však hlásili na více škol současně, a tak toto číslo nelze brát doslova. Náročné přijímací zkoušky složilo 3664 lidí

Průzkum si dělají všichni

Vlastní výzkum spokojenosti absolventů si dělají všechny školy. Fakulta tím ukazuje, jak stojí o zpětnou vazbu na své vzdělávání.

Nástupní plat svých absolventů cíleně sleduje pouze brněnská Masarykova univerzita. Její čerství absolventi práv si vydělají zhruba 19 tisíc korun.

Zajímají vás, jak kvalitní je který vysoká škola? Ptejte se redaktorky HN Jany Machálkové, která bude v pátek 10. února od 12:00 hostem on-line rozhovoru IHNED.cz.